Ing. Pavel Krejčí

Funkce:Investiční technik
Umístění:budova Masarykovo nám. 78 -> podlaží první patro -> dveře 29
Pracovní zařazení:Starostka -> Tajemník MÚ -> Odbor správy majetku města a bytového hospodářství -> Vedoucí odboru -> Investiční technik
E-mail:pavel.krejci@pecky.cz
Telefon: +420 321 787 065
Mobilní telefon: +420 721 312 430
Fax: +420 321 785 054