Jana Koželská

Funkce:Evidence obyvatel, poplatky za psy a evi. hrobových míst
Umístění:budova Masarykovo nám. 78 -> podlaží přízemí -> dveře 13
Pracovní zařazení:Starosta -> Tajemník MÚ -> Odbor ekonomicko-správní -> Vedoucí odboru -> Evidence obyvatel, poplatky za psy a evi. hrobových míst
E-mail:jana.kozelska@pecky.cz
Telefon: +420 321 785 051
Mobilní telefon: +420 721 183 560