Marie Hoznauerová

Funkce:referent
Pracovní zařazení:Starosta -> Tajemník MÚ -> Odbor stavební -> Vedoucí odboru -> referent
E-mail:marie.hoznauerova@pecky.cz