Petra Kutová

Funkce:Investiční technik
Pracovní zařazení:Starosta -> Tajemník MÚ -> Odbor správy majetku města a bytového hospodářství -> Vedoucí odboru -> Investiční technik
E-mail:petra.kutova@pecky.cz
Telefon: +420 321 787 065