Ing. Jana Zindrová

Funkce:referent
Umístění:budova Masarykovo nám. 78 -> podlaží přízemí -> dveře 3
Pracovní zařazení:Starosta -> Tajemník MÚ -> Odbor výstavby, zemědělství, životního prostředí a dopravy -> Vedoucí odboru -> referent
E-mail:jana.zindrova@pecky.cz
Telefon: +420 321 785 051
Fax: +420 321 785 054