Marie Hoznauerová

Funkce:referent
Pracovní zařazení:Starosta -> Tajemník MÚ -> Odbor výstavby, zemědělství, životního prostředí a dopravy -> Vedoucí odboru -> referent
E-mail:marie.hoznauerova@pecky.cz