Aktuality

Životní podmínky 2018 - výběrové šetření v domácnostech

Životní podmínky 2018 - výběrové šetření v domácnostech

05.02.2018

Každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v ČR pod názvem "Životní podmínky 2018" proběhne od 3.února 2018 do 27.května 2018 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Terénní pracovníci se budou prokazovat průkazem tazatele a dalšími doklady, které jsou uvedeny v informačním letáčku

PŘIPRAVME SE NA JÍZDNÍ ŘÁD 2018/19 DŘÍVE, NEŽ OBVYKLE!

PŘIPRAVME SE NA JÍZDNÍ ŘÁD 2018/19 DŘÍVE, NEŽ OBVYKLE!

05.02.2018

Vážení čtenáři,po čase k Vám tentokrát přicházíme s informací speciálního druhu. Všichni víme, že pozměněný železniční jízdní řád Českých drah je sice v platnosti zhruba měsíc, ale ne všichni si uvědomujeme, že je nutné uvažovat o tom, jak ovlivníme tvorbu jízdního řádu, který bude platný až v prosinci tohoto roku. Pojďme se tedy zabývat věcí časově relativně vzdálenou, na kterou je ale dobré se dopředu dobře připravit. První aktivitou je dosud termínově nestanovené jednání ohledně přípravy objednávky regionální veřejné drážní osobní dopravy Středočeského kraje pro období 9.12.2018 – 8.12.2019. Toto jednání se zpravidla odehrává koncem měsíce února běžného roku a má podstatný vliv na utváření jízdního řádu, jehož platnost nastane až v měsíci prosinci roku téhož. Dovolíme si tedy touto cestou požádat nejen čtenáře Pečeckých novin, ale především pravidelné cestující i občasně cestující veřejnost o sdělení požadavků, námitek a připomínek k tématu. Na jednání minulých, na která byli zváni zástupci místních samospráv (a předpokládáme, že tomu bude i letos), se budou za účasti kompetentních orgánů probírat tyto okruhy otázek:· Harmonogram objednávky veřejné drážní osobní dopravy · Připomínky k současnému železničnímu jízdnímu řádu 2017/18 · Náměty k tvorbě nového železničního jízdního řádu 2018/19 · Požadavky k drobným úpravám současného jízdního řádu k termínu změn v červnu 2018· Tvorba společné koncepce regionální dopravy · Problematika železniční infrastruktury · Důležité přestupní uzly, návaznosti mezi vlaky včetně návazností mezi vlaky a autobusy Tvorba jízdního řádu je dlouhodobou, poměrně komplikovanou záležitostí mající řadu pravidel, která musí být v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 266/1994, o drahách, ve znění pozdějších předpisů. Předpokládaný harmonogram tvorby jízdního řádu v roce 2018:Únor – březen – jednání s obcemi, vyřizování požadavků. Březen – schválení návrhů na navýšení rozsahu dopravy ve středočeském Výboru pro dopravu a Radě kraje + zadání objednávky dopravci.Duben – dopravce musí zadat všechny vlaky do systémů Správy železniční dopravní cesty (dále jen „SŽDC“), tedy učinit objednávku kapacity dopravní cesty.Červen – zveřejnění Návrhu jízdního řádu na internetových stránkách SŽDC.Červenec – 15. srpen – připomínkování Návrhu jízdního řádu ze strany starostů a občanů.Září – definitivní návrh - uzávěrka přípravy jízdního řádu.8. prosinec – začátek platnosti nového jízdního řádu. Cestovní komfort cestujících, ať již pravidelných, či nahodilých, je zcela závislý na zadání objednatele regionální dopravy, který však musí důsledně respektovat tzv. „Dopravní řád drah“ sestavený dle Vyhlášky Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb. Důsledky dodržení požadavků této vyhlášky jsou zjevné a dotýkají se zejména běžných a pravidelných cestujících na kratších vzdálenostech (příměstská doprava) - na železniční trati mají přednost mezinárodní a rychlíkové spoje, dálkové a expresní vlaky a jsou zvýhodněni jiní dopravci, než České dráhy a.s. Dopravní řád drah ve svém důsledku způsobuje, že kapacita všech železničních tratí směřujících do Prahy je v současnosti na hraně svých možností nejen z hlediska jejich propustnosti, přičemž na trati 011 Praha - Kolín je situace nejpalčivější. Odpovědnou institucí za tuto situaci je již zmíněná státní organizace SŽDC, na kterou objednavatelé regionální dopravy mnohokrát, bohužel však bezvýsledně, apelovali a požadovali změnu Dopravního řádu drah.V loňském roce jsme čtenáře informovali, že objednávku regionální železniční dopravy a sestavu jízdního řádu do roku 2016 zajišťoval přímo Krajský úřad Středočeského kraje.  V roce 2017 však zastupitelé Středočeského kraje rozhodli o zřízení speciální příspěvkové organizace po tyto účely s názvem Integrovaná doprava Středočeského kraje (dále jen „IDSK“), které jsme v loňském roce předali celkem dva náměty občanů na možné úpravy jízdního řádu a je rozhodně nutno v této činnosti pokračovat a snažit se znění příštího jízdního řádu ovlivnit ve prospěch všech Pečáků (a nejen jich).Vážená čtenáři, cestující – pokusme se spolu do poloviny února navrhnout změny, či podněty, které by ovlivnily nejen jízdní řád, ale pomohly i k dalšímu, přijatelnému rozvoji železniční dopravy, a na které by IDSK mohla reagovat. Děkujeme za veškeré Vaše podněty, náměty a připomínky, které zpracujeme a předáme na ta „správná místa“.Ing. Václav Zavřel vedoucí odboru výstavby, zemědělství, ŽP a dopravyPozn.Tento článek byl otištěn v PN 2/2018. Informace o platném jízdním řádu lze nalézt na internetové stáncepro trať Kolín – Praha na  http://www.szdc.cz/provozovani-drahy/knizni-jizdni-rady/k011.pdf a pro trať Pečky- Kouřim na http://www.szdc.cz/provozovani-drahy/knizni-jizdni-rady/k012.pdf

Nabídka pronájmu zubní ordinace

Nabídka pronájmu zubní ordinace

02.02.2018

Město Pečky nabízí k pronájmu ordinaci zubního lékaře na adrese V.B.Třebízského 292, Pečky - Zdravotní středisko. Pronájem se týká ordinace v 1.patře o celkové výměře 55,5m2. Bližší informace o podmínkách pronájmu na Městském úřadě v Pečkách, odbor správy majetku města a BH.

Suché stromy v parku a zalesnění u rybníka „Benešák“

Suché stromy v parku a zalesnění u rybníka „Benešák“

01.02.2018

V parku probíhá úprava zeleně. Podrobnosti v připojeném článku.

Výběrové řízení na obsazení pozice Koordinátor vzdělávání v ORP Český Brod

Výběrové řízení na obsazení pozice Koordinátor vzdělávání v ORP Český Brod

30.01.2018

Město Český Brod vyhlašuje výběrové řízení na pozici Koordinátor vzdělávání ve správním obvodu ORP Český Brod. Bližší informace na www.cesbrod.cz

Uzavření radnice

Uzavření radnice

30.01.2018

Oznamujeme občanům, že z důvodu plošného školení zaměstnanců bude městský úřad ve čtvrtek 1.února 2018 v době od 8.30 - 15.00 hodin uzavřen. Následující den bude ve všech kancelářích běžný provoz. Děkujeme za pochopení

Pohádka pro děti

Pohádka pro děti

29.01.2018

Kulturní středisko Pečky vás zve 11.2.2018 od 14 hodin na pohádku pro děti O ztraceném závoji. Účinkují členové Divadelního spolku Klicpera Sadská. Vstupné je 50,- Kč

Cvičení pro děti

Cvičení pro děti

29.01.2018

Kulturní středisko Pečky pořádá každou středu od 16 do17 hod. cvičení pro děti. Cvičí se na míčích, bedýnkách, žíněnce..... Cvičí p. V. Jandečková
novější1 [...] 20 [...] 40 [...] 58 59 60 61 62 63 64 [...] 80 [...] 91 starší
load