Aktuality

Konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace zřizované obcí Milčice

Konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace zřizované obcí Milčice

05.03.2018

Obec Milčice vyhlašuje konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace zřizované obcí Milčice - náležitosti řízení

Uzavření přívodu vody ve Velkých Chvalovicích

Uzavření přívodu vody ve Velkých Chvalovicích

05.03.2018

Pečecké služby sdělují občanům a podnikatelům ve Velkých Chvalovicích, že  bude z důvodu opravy vodovodního řadu uzavřen přívod pitné vody ve čtvrtek 8.3.2018 v době od 8.00 h - 13.00h. Prosíme o předzásobení vodou na tuto nezbytnou dobu. Děkujeme za pochopení.

Úprava Masarykova náměstí v Pečkách - dotazníkové šetření

Úprava Masarykova náměstí v Pečkách - dotazníkové šetření

05.03.2018

Dotazníkové šetření bylo uzavřeno. V tuto chvíli se vyhodnocují shromážděná data. Výsledek bude zveřejněn v následujících týdnech.Děkujeme za spolupráci.Milan Urban, starosta města Pečky

Havárie vody v Americké ulici - opraveno

Havárie vody v Americké ulici - opraveno

02.03.2018

V tuto chvíli je vodovodní řad ve všech lokalitách v provozu.

Pozvánka na veřejné zasedání ZM

Pozvánka na veřejné zasedání ZM

01.03.2018

Dovolujeme si Vás pozvat na veřejné zasedání ZM dne 7.3.2018 v 17.30 hodin v Kulturním středisku Pečky. Srdečně zveme

PRVNÍ INFORMACE KE TVORBĚ JÍZDNÍHO ŘÁDU 2018/19

PRVNÍ  INFORMACE KE TVORBĚ  JÍZDNÍHO  ŘÁDU  2018/19

01.03.2018

Vážení čtenáři, dovolujeme si Vás informovat, že dne 27. 2. 2018 se uskutečnilo  na Městském úřadě Poděbrady  společné jednání týkající se přípravy železničního jízdního řádu  (JŘ) na období 2018/2019. K tomuto jednání jsme předložili podklad “Připomínky Města Pečky a občanů města k jízdnímu řádu – trať ČD 011, požadavky na vedení spojů v JŘ 2018/19 “, ve kterém jsme mj. uvedli a požadovali: · Trváme na tom, aby IDSK, příspěvková organizace Středočeského kraje jako zástupce cestující veřejnosti při tvorbě nového JŘ 2018/2019 preferovala při koncipování společenské objednávky především potřeby občanů našeho regionu a tyto potřeby důrazněji  prosazovala vůči zájmům přepravců a  neupřednostňovala jejich komerční zájmy před zájmy občanů kraje. V této věci navrhujeme stanovit limity tak, aby byly preferovány nároky příměstské dopravy, především v ranních a odpoledních hodinách, kdy je přesun cestujících za prací nejvyšší.  · V aktuálním JŘ (2017/18) je legalizováno umělé zpožďování běžných spojů – např.: ranní spěšné vlaky (Sp) z Peček do Prahy jedou 46 minut s průměrnou rychlostí 63 km/hod., ve zpátečním směru v odpoledních hodinách jedou 31 minut s průměrnou rychlostí 93 km/hod.  Navrhujeme vytvořit pro spěšné vlaky takové podmínky, aby spoje Sp 1900 a Sp 1902 (ranní spěšný vlak s cílovou stanicí Praha) mohly dosahovat průměrné rychlosti 90 km/hod. · Požadujeme zajištění odpovídající návaznosti na další spoje - pro trať 012, 014, 06 a provázanosti s autobusovým systémem Ropid. · Na základě dosavadních zkušeností požadujeme  zavedení 20ti minutového intervalu v dopravní špičce pro celou trať 011 náhradou za 15 min. interval v části Praha - Český Brod. Navrhujeme obnovit jednání o zřízení rychlíkové stanice v Pečkách. · Navrhujeme zařadit další pár Sp. do JŘ, popřípadě upravit časovou polohu odjezdu spěšných vlaků ve směru Praha-Kolín podle modelu JŘ 2012/13, popřípadě zařadit další Sp s odjezdem ze žst. Praha Masarykovo nádraží kolem 17.40 hod. · Navrhujeme vytvořit v JŘ 2018/19   časovou návaznost v žst. Poříčany pro spoje 9314  a Sp 1904 s možným přestupem cestujících na jednom nástupišti. · Doporučujeme pro spoje Sp 1900-1903 provést modernizaci zastaralého vozového  parku. · Přivítáme každé opatření sloužící veřejnosti, zejména zprovoznění informačního systému zajišťujícího plnou informovanost cestujících ve vlaku. Z jednání uvádíme několik poznámek: - Nový JŘ 2018/19 bude v platnosti od 9.12.2018 – 8.12.2019. - IDSK, KÚSK, SŽDC budou v dalším období průkazně vyhodnocovat vznesené připomínky. - Železniční trať 011 je nejvytíženější tratí v ČR.  Současný JŘ je na hranici možností, což je dáno hustotou provozu a praktické propustností této trati. - IDSK prověřuje možnosti reálného zvýšení počtu spěšných vlaků v přepravních špičkách - v ranních hodinách ve směru Praha Masarykovo nádraží a v odpoledních hodinách ve směru Kolín v intervalu jedna hodina. Děkujeme Všem občanům, kteří nám zaslali podněty, náměty a připomínky, které jsme v maximální možné míře při tomto jednání uplatnili a písemně zaslali výše uvedeným institucím a současně doručili paní  Ing. Jaroslavě Pokorné Jermanové,  hejtmance Středočeského kraje. Přivítali bychom pro následující jednání každou další připomínku, či námět – zašlete je  prosím  na adresu vaclav.zavrel@pecky.cz, nebo přímo na adresu idsk@idsk.cz, a to nejpozději do 6.3.2018. Věříme, že společnými silami docílíme zlepšení přepravních podmínek nejen pro občany našeho města. Ing. Václav Zavřel vedoucí odboru výstavby, zemědělství, ŽP a dopravy

Mapa města Pečky

Mapa města Pečky

26.02.2018

Do sekce "Investice a strategie" byla přidána katastrální mapa města Pečky s vyznačenými nemovitostmi ve vlastnictví města.

Výstava děl Jiřinky Doušové

Výstava děl Jiřinky Doušové

26.02.2018

Městská knihovna S.Čecha v Pečkách zve veřejnost na výstavu děl Jiřinky Doušové, která se koná od 1.3. do 31.3.2018 v prostorách knihovny.
novější1 [...] 20 [...] 40 [...] 56 57 58 59 60 61 62 [...] 80 [...] 91 starší
load