Aktuality

Lékaři v Pečkách - doporučení

Lékaři v Pečkách - doporučení

15.03.2020

Vyzýváme všechny, kdo se chystají ke svému praktickému lékaři a praktickému lékaři pro děti a dorost, aby před svojí návštěvou lékaře nejprve telefonicky kontaktovali a domluvili se na dalším postupu. Chráníme tak naše lékaře, aby o nás mohli pečovat. Toto doporučení platí do odvolání. Děkujeme.

Uzavření prodejen

Uzavření prodejen

14.03.2020

V návaznosti na dnešní usnesení Vlády ČR číslo 211/2020 upřesňujeme, že provozovny se posuzují  podle převažující činnosti. Tzn. pokud je např. prodej drogerie pouze doplňková činnost k prodeji, na který nebyla udělena výjimka dle usnesení – prodejnu je potřeba zavřít.https://koronavirus.mzcr.cz/usneseni-vlady-ceske-republiky-ze-dne-14-brezna-2020-c-211-o-prijeti-krizoveho-opatreni/

Krizový štáb

Krizový štáb

12.03.2020

Dne 12. 3. v 18:00 hodin zasedl Krizový štáb města Pečky v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem vládou ČR. Štáb ze svého zasedání vydává následující pokyny a doporučení. Žádáme občany, aby při návratu z postižených zemí dodržovali karanténu.

Vystavení potvrzení

Vystavení potvrzení

12.03.2020

OŠETŘOVNÉ - POTVRZENÍ - aktuální informace

Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy

Rodiče si mohou zažádat:
1) emailem – na email prorokova@zspecky.cz zašlete jméno, příjmení a třídu žáka a email na který Vám odešleme vystavené potvrzení (s elektronickým podpisem)

2) telefonicky – tel. 321 785 267 nahlásíte jméno, příjmení a třídu žáka a domluvíte si způsob předání potvrzení.

3) osobně – prosíme jen ve výjimečných případech

V rámci urychlení celého procesu a zajištění co největší bezpečnosti Vás žádáme o to, abyste preferovali elektronický způsob komunikace.

Více informací Karantena_a_osetrovne.pdf

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví a sňatečné obřady

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví a sňatečné obřady

11.03.2020

Mimořádné opatření upozorňuje snoubence, kteří po dobu trvání tohoto mimořádného opatření hodlají uzavírat manželství, na zákaz konání akcí nad 100 osob. Tento zákaz se vztahuje na všechny druhy akcí. Ani při sňatečném obřadu tak nesmí být přítomno více než 100 osob, a to včetně oddávajícícho a matrikářky.

Aktuální informace - Pečky

Aktuální informace - Pečky

11.03.2020

Vážení spoluobčané, vedení města pečlivě monitoruje všechny informace spojené se šířením koronaviru. Nejpozději v pátek 13.3.2020 ve 13 hod. zasedne Rada města a rozhodne o dalším postupu, mj. o fungování Mateřské školy Mašinka v příštím týdnu. Prosím sledujete web,  https://pecky.mobilnirozhlas.cz/  nebo FB města pro aktuální informace.
novější1 [...] 20 [...] 37 38 39 40 41 42 43 [...] 60 [...] 80 [...] 94 starší
load