Aktuality

Uzavření prodejen

Uzavření prodejen

14.03.2020

V návaznosti na dnešní usnesení Vlády ČR číslo 211/2020 upřesňujeme, že provozovny se posuzují  podle převažující činnosti. Tzn. pokud je např. prodej drogerie pouze doplňková činnost k prodeji, na který nebyla udělena výjimka dle usnesení – prodejnu je potřeba zavřít.https://koronavirus.mzcr.cz/usneseni-vlady-ceske-republiky-ze-dne-14-brezna-2020-c-211-o-prijeti-krizoveho-opatreni/

Krizový štáb

Krizový štáb

12.03.2020

Dne 12. 3. v 18:00 hodin zasedl Krizový štáb města Pečky v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem vládou ČR. Štáb ze svého zasedání vydává následující pokyny a doporučení. Žádáme občany, aby při návratu z postižených zemí dodržovali karanténu.

Vystavení potvrzení

Vystavení potvrzení

12.03.2020

OŠETŘOVNÉ - POTVRZENÍ - aktuální informace

Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy

Rodiče si mohou zažádat:
1) emailem – na email prorokova@zspecky.cz zašlete jméno, příjmení a třídu žáka a email na který Vám odešleme vystavené potvrzení (s elektronickým podpisem)

2) telefonicky – tel. 321 785 267 nahlásíte jméno, příjmení a třídu žáka a domluvíte si způsob předání potvrzení.

3) osobně – prosíme jen ve výjimečných případech

V rámci urychlení celého procesu a zajištění co největší bezpečnosti Vás žádáme o to, abyste preferovali elektronický způsob komunikace.

Více informací Karantena_a_osetrovne.pdf

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví a sňatečné obřady

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví a sňatečné obřady

11.03.2020

Mimořádné opatření upozorňuje snoubence, kteří po dobu trvání tohoto mimořádného opatření hodlají uzavírat manželství, na zákaz konání akcí nad 100 osob. Tento zákaz se vztahuje na všechny druhy akcí. Ani při sňatečném obřadu tak nesmí být přítomno více než 100 osob, a to včetně oddávajícícho a matrikářky.

Aktuální informace - Pečky

Aktuální informace - Pečky

11.03.2020

Vážení spoluobčané, vedení města pečlivě monitoruje všechny informace spojené se šířením koronaviru. Nejpozději v pátek 13.3.2020 ve 13 hod. zasedne Rada města a rozhodne o dalším postupu, mj. o fungování Mateřské školy Mašinka v příštím týdnu. Prosím sledujete web,  https://pecky.mobilnirozhlas.cz/  nebo FB města pro aktuální informace.

Nařízení Bezpečnostní rady státu

Nařízení Bezpečnostní rady státu

10.03.2020

Z důvodů výskytu a šíření infekčního onemocnění Covid-19 je zakázáno pořádání veřejných i soukromých akcí s účastí nad 100 osob. Bezpečností rada státu s účinností od 10. března zakazuje pořádání sportovních, divadelních, hudebních, spolkových a náboženských akcí, filmových a uměleckých představení přesahující účast 100 osob v danou chvíli.
Z uvedených důvodu se ruší 41. ročník Pečecké desítky. Rozhodnutí se týká také účasti žáků a studentů základních, středních škol a VOŠ ve školách a školských zařízení (dle zákon č. 561/2004 Sb. Školského zákona), a to od středy 11. března. Více v reportáži https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/3037207-koronavirus  

Mimořádné opatření v souvislosti výskytu onemocnění COVID-19 v Evropě

Mimořádné opatření v souvislosti výskytu onemocnění COVID-19 v Evropě

09.03.2020

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem v Evropě. Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů šíření onemocnění COVID-19 na území České republiky.

Revitalizace centrálního městského parku

Revitalizace centrálního městského parku

28.02.2020

Kácení v parku -  prosím, věnujte pozornost textu, který výsvětluje celý proces 1.fáze revitalizace městského parku a osvětluje ty následující. Text připravila Ing. Martina Havlová, Ph.D. z ateliéru Land05 (www.land05.cz), který připravil studii a projektovou dokumentaci k celému projektu.  Samozřejmě nás nikoho kácení netěší, ale budujeme krásný a udržitelný park. Alena Švejnohová - starostka
...
Začíná obnova městského parku. Tato akce je zaměřena na revitalizaci místní zeleně, která v posledních dvou letech utrpěla a stále trpí kůrovcovou kalamitou. Ani období sucha stromům nepřidalo a park má za sebou první velkou vlnu kácení, která se uskutečnila zejména v srpnu 2018. V rámci toho kácení byly odstraněny hlavně napadené smrky a odumírající břízy. Ty byly v opravdu havarijním stavu a padajícími větvemi ohrožovaly okolí.Z tohoto důvodu a na základě celkové koncepce obnovy parku byla v průběhu roku 2018 zpracována rozsáhlá projektová dokumentace, která se zaměřuje na obnovu stromového i keřového patra parku a částečně na rekonstrukci patra bylinného. Projektovou dokumentaci zpracoval ateliér zahradní a krajinářské architektury Land05. V roce 2019 tento projekt získal dotaci z Operačního programu životního prostředí, který dozoruje Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Schvalovací proces zabral asi půl roku, včetně místního šetření ze strany Agentury. Následně byl vybrán zhotovitel stavby a nyní v době vegetačního klidu může realizace započít.První fází této etapy bude opět kácení. To v parku musí bohužel pokračovat, jelikož ani po odstranění lesíku u rybníku Benešák, které bylo centrem výskytu kůrovce, se jej zastavit nepodařilo a stále se objevují nové a nové napadené stromy v parku i mimo něj. Kácení je krok, který nás tedy v příštích dnech čeká a přinese s sebou jistá omezení při vstupu do parku a jeho průchodu. Omezení budou upravována dle potřeby zhotovitelem stavby, tak aby byla zajištěna bezpečnost provozu.V průběhu léta proběhnou dílčí úpravy v parku, bude zbudována jedna mlatová cesta, podél které bude umístěn mobiliář. Na podzim se pak můžeme těšit na rozsáhlé výsadby v parku a založení tří podrostových záhonů. V parku bude celkově vysazeno 159 stromů a budou rekonstruovány trávníky, které kácení poškodí. Objeví se květnaté louky i podrosty cibulovin v trávníku.První fáze revitalizace parku se tedy věnuje zejména zeleni. Další fáze, které obsáhnou rekonstrukci a zakládání chodníků, nové osvětlení, dětské hřiště, venkovní posilovnu nebo toalety budou následovat a nyní je na ně zpracovávána projektová dokumentace. Někomu by se mohlo zdát, že postup revitalizace není volen správně a že se zakládá zeleň dříve, než se budou kopat cesty. Ovšem tento postup byl nutný vhledem k rozpadajícímu se stromovému patru a jeho provozní bezpečnosti. Výsadby jsou umisťovány na taková místa, aby je nadcházející práce neponičily. Druhým důvodem je také fakt, že bude jistě příjemné, že nové výsadby budou mít před zbylou realizací parku náskok a v době dokončení parku stromy nebudou jen nově vysazení jedinci.Spoléháme na Vaši důvěru a pochopení, že kácení je nutné a že po půl roce, kdy bude pro mnohé park působit trochu nehostinným dojmem, přijde podzim a situace se napraví. Na jaře 2021 nás zeleň v parku přivítá v nové síle.Ing. Martina Havlová, Ph.D.LAND05
novější1 [...] 20 [...] 37 38 39 40 41 42 43 [...] 60 [...] 80 [...] 93 starší
load