Aktuality

Hledáme správce nového mobiliáře

Hledáme správce nového mobiliáře

07.02.2022

Jste manuálně zručný, samostatný, spolehlivý, časově flexibilní, máte vlastní osobní automobil a tažným zařízením či tranzit? Pak se nám ozvěte...

Rok humoru je na svém začátku

Rok humoru je na svém začátku

06.02.2022

Rok 2022 se v Pečkách nese ve znamení zábavy. K připomenutí nedožitého jubilea 80 let karikaturisty Vladimíra Renčína jsme letošek pokřtili Rokem humoru. Občany města i jeho návštěvníky čeká řada akcí, které mají hlavní účel; pobavit je.

Dlouhodobé omezení provozu na železničních tratích

Dlouhodobé omezení provozu na železničních tratích

03.02.2022

Aktuální dlouhodobá modernizace železniční trati v úseku Poříčany – Kolín, která probíhá v letech 2020 – 2023, vyžaduje rozsáhlé stavební práce a řadu dopravních omezení. V období březen až srpen tohoto roku budou přijata následující opatření

Jednání zastupitelstva města 9. 2. 2022

Jednání zastupitelstva města 9. 2. 2022

03.02.2022

Veřejnost se může účastnit jednání zastupitelstva města prezenčně i distančně, činit dotazy prostřednictvím uvedeného odkazu v reálném čase zasedání.

Výběrové řízení na obsazení pozice tajemníka MěÚ Pečky

Výběrové řízení na obsazení pozice tajemníka MěÚ Pečky

26.01.2022

V souladu s ustanovením § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků s o změně některých zákonů, v platném znění, vyhlašuji výběrové řízení na pracovní pozici: Vedoucí úřadu - tajemník Městské části úřadu Pečky.

Mgr. Alena Švejnohová, starostka města

Výběrové řízení na pozici investičního referenta

Výběrové řízení na pozici investičního referenta

20.01.2022

Tajemnice Městského úřadu Pečky vyhlašuje podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“), výběrové řízení na obsazení pracovní pozice investiční referent

Poplatek za psa pro rok 2022

Poplatek za psa pro rok 2022

20.01.2022

Správce místních poplatků upozorňuje všechny občany - držitelé psů, kteří jsou přihlášení ve městě Pečky k trvalému pobytu, nebo kteří mají povolený pobyt na dobu delší 90 dnů, na povinnost úhrady místního poplatku ze psů pro rok 2022. Poplatek je splatný k 31. 3. 2022.

Životní podmínky 2022 - výběrové šetření v domácnostech

Životní podmínky 2022 - výběrové šetření v domácnostech

19.01.2022

Český statistický úřad organizuje v roce 2022 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2021“ (EU-SILC).


Tvoříme si pro radost

Tvoříme si pro radost

11.01.2022

Městská knihovna S.Čecha a Vzdělávací centrum v Pečkách zvou na výstavu účastníků výtvarných kurzů Vzdělávacího centra Peček TVOŘÍME SI PRO RADOST, která proběhne v Městské knihovně S. Čecha od 10.1. -28.1.2022. Shlédnout ji můžete během provozní doby knihovny.

novější1 2 3 4 5 6 7 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 91 starší
load