Telefonní seznam

Starosta - Milan Paluska
 1. místostarosta - Zdeněk Fejfar
 2. místostarosta - Ing. Martin Jedlička
  Městská policie (MP)
   Velitel MP - Oto Poidinger
 Tajemník MÚ - Bc. Pavlína Nepovímová, DiS.
  Kancelář tajemníka
   Asistentka - Bc. Eva Strnadová
   Přestupky - Ludmila Renková
   Sociální pracovnice
   Koordinátor projektu - Michala Dekiská
   Oddělení - životního prostředí - Hana Pokorná
   Oddělení – dopravy - Ing. Jana Zindrová
   Referent přípravy a realizace investic - Volná Pozice
  Odbor správy majetku města a bytového hospodářství
   Vedoucí odboru - Ing. Věra Růžičková
    referent - Martina Hrázská; Jana Najbrtová
    Investiční technik - Petra Kutová
  Odbor ekonomicko-správní
   Vedoucí odboru - Marcela Bahníková
    referent - Olga Janoušková
    Evidence obyvatel, poplatky za psy a evi. hrobových míst - Jana Koželská
    Matrika - Zuzana Vaněčková
    Hlavní účetní - Květa Procházková
  Odbor stavební
   Vedoucí odboru - Ing. Martina Macháčková
    referent - Mgr. Eva Hajlichová; Marie Hoznauerová; Šárka Kosinová; Martina Třasáková, DiS.


Vytvořeno 25.5.2015 14:38:12 | přečteno 40976x | Jiří Třísko
load