Úřední deska

Vyhledat oznámení
Vyvěšeno v období:kalendář kalendář
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
13.5.2021 - 14.5.2024 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 18/2021 - TJ Sokol Pečky Městský úřad Pečky, ekonomický odbor smlouvy
13.5.2021 - 14.5.2024 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 17/2021 - TJ Spartak Pečky Městský úřad Pečky, ekonomický odbor smlouvy
12.5.2021 - 11.6.2021 VV Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení Kamenolom Plaňany Městský úřad Pečky, sekretariát veřejná vyhláška
12.5.2021 - 27.5.2021 Usnesení vlády ČR k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. května 2021 Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
10.5.2021 - 25.5.2021 Oznámení zahájení ÚŘ VV - umístění stavby Dobřichov, kNN, 10 RD, p.č. 150 Městský úřad Pečky, stavební odbor veřejná vyhláška
PEC/1654/2021 4.5.2021 - 11.6.2021 DV - J. Kchid, Pečky Městský úřad Pečky, sekretariát dražby, exekuce
4.5.2021 - 19.5.2021 Usnesení vlády ČR k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 3. května 2021 Městský úřad Pečky, sekretariát informace
28.4.2021 - 31.12.2021 Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - rozpočtová opatření č. 2/2021 Městský úřad Pečky, ekonomický odbor informace
27.4.2021 - 27.4.2024 Dodatek č. 1 k VPS o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Pečky č. V - 1/2020 Městský úřad Pečky, ekonomický odbor smlouvy
PEC/1385/2021 27.4.2021 - 12.5.2021 Usnesení ZM č. 2/2021 ze dne 21.4.2021 Městský úřad Pečky, sekretariát dokumenty ZM
PEC/1584/2021 27.4.2021 - 4.6.2021 DV - L.Filip Exekutorský úřad dražby, exekuce
26.4.2021 - 11.5.2021 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - onemocnění COVID-19 ze dne 26. dubna 2021 Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
PEC/1543/2021 22.4.2021 - 27.5.2021 VV o vyměření daně z nemovitosti na rok 2021 Orgán veřejné moci veřejná vyhláška
PEC/1545/2021 22.4.2021 - 28.5.2021 DV D. Hejlová Městský úřad Pečky, sekretariát dražby, exekuce
20.4.2021 - 5.5.2021 Usnesení vlády ČR k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. dubna 2021 Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
16.4.2021 - 11.5.2021 Prodloužení termínu pro podání přihlášek - VŔ na obsazení pracovní pozice vedoucí odboru výstavby, zemědělství, ŽP a dopravy Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
14.4.2021 - 22.4.2021 Pozvánka na zasedání ZM dne 21.4..2021 Městský úřad Pečky, sekretariát dokumenty ZM
PEC/1428/2021 14.4.2021 - 29.4.2021 Oznámení VV - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - realizace stavby kNN v ul. Petra Bezruče, pokládka kabelovéh vedení Městský úřad Pečky, stavební odbor veřejná vyhláška
13.4.2021 - 28.4.2021 Veřejná vyhláška o uložení písemnosti - V. Brychta, R. Brychtová Městský úřad Pečky, stavební odbor veřejná vyhláška
13.4.2021 - 28.4.2021 Nová a změněná mimořádná opatření MZČR - jednání vlády 12.4.2021 Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
PEC/1370/2021 12.4.2021 - 27.4.2021 Oznámení o zahájení řízení o územním plánu /obec Kostelní Lhota/, změna termínu veřejného projednání Městský úřad Pečky, sekretariát veřejná vyhláška
PEC/1358/2021 9.4.2021 - 12.5.2021 Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitosti na rok 2021 Městský úřad Pečky, sekretariát veřejná vyhláška
30.3.2021 - 14.4.2021 Záměr - pronájem prostor /ordinace/ sloužících podnikání v Pečkách v ulici V.B.Třebízského čp. 292 - Zdravotní středisko Městský úřad Pečky, odbor BH vyhlašované záměry města
30.3.2021 - 21.4.2021 Oznámení o vyhlášení VŘ na obsazení pracovní pozice vedoucí odboru výstavby, zemědělství, životního prostředí a dopravy Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
29.3.2021 - 13.4.2021 Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 8/2021 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
29.3.2021 - 13.4.2021 Krizová opatření vlády - platná a účinná od 27.3.2021 Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
23.3.2021 - 7.4.2021 Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření ze dne 22. března 2021 Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
PEC/1005/2021 23.3.2021 - 7.4.2021 Záměr - pronájem části pozemků v k.ú. Pečky a k.ú. Velké Chvalovice- umístění boxů Městský úřad Pečky, odbor BH vyhlašované záměry města
22.3.2021 - 6.4.2021 Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 7/2021 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
19.3.2021 - 6.4.2021 Jednání vlády 18.3.2021 - prodloužení krizových opatření + nová krizová opatření Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
19.3.2021 - 6.4.2021 Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření ze dne 18.3.2021 Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
18.3.2021 - 10.4.2021 VŘ na obsazení místa strážníka Městské policie Pečky Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
16.3.2021 - 31.3.2021 Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 6/2021 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
PEC/999/2021 15.3.2021 - 1.4.2021 Výběrové řízení na obsazení pracovní funkce na MěÚ v Poděbradech - samostatný referent odboru kancelář starosty personální a mzdová agenda ve veřejné správě Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
PEC/954/2021 12.3.2021 - 29.3.2021 Oznámení veřejnou vyhláškou, opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/3297, III/32913, III/32914 Městský úřad Pečky, stavební odbor veřejná vyhláška
PEC/948/2021 11.3.2021 - 26.3.2021 Oznámení o zahájení řízení o změně č. 1 územního plánu Kostelní Lhota Městský úřad Pečky, stavební odbor veřejná vyhláška
PEC/900/2021 10.3.2021 - 10.5.2021 Neznámý vlastník - seznam únor 2021 Orgán veřejné moci oznámení
PEC/901/2021 10.3.2021 - 25.3.2021 Oznámení - zahájení územního řízení VV - Revitalizace centrálního městského parku v Pečkách sever - 2. etapa Městský úřad Pečky, stavební odbor veřejná vyhláška
10.3.2021 - 25.3.2021 Záměr - pronájem hasičské zbrojnice ve Velkých Chvalovicích Městský úřad Pečky, odbor BH vyhlašované záměry města
10.3.2021 - 25.3.2021 Záměr - pronájem dřevěné chaty u rybníku Benešák Městský úřad Pečky, odbor BH vyhlašované záměry města
4.3.2021 - 19.3.2021 Usnesení vlády ČR ze dne 3.3.2021 k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové pléče po dobu trvání nouzového stavu Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
3.3.2021 - 31.12.2021 Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - rozpočtová opatření č. 1/2021 Městský úřad Pečky, ekonomický odbor informace
PEC/854/2021 3.3.2021 - 20.3.2021 VŘ na obsazení pracovní funkce na MěÚ v Poděbradech - vedoucí odboru kanceláře starosty Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
3.3.2021 - 18.3.2021 Usnesení vlády ČR ze dne 2.3.2021 Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
PEC/580/2021 2.3.2021 - 20.5.2021 Oznámení Českého statistického úřadu ze dne 9.2.2021 o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
2.3.2021 - 19.3.2021 Oznámení o vyhlášení VŘ - referent/referentka Odboru správy majetku města a bytového hospodářství Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
2.3.2021 - 17.3.2021 Výsledky mimořádného jednání vlády 26. února 2021 - nový nouzový stav a krizová opatření Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
2.3.2021 - 17.3.2021 Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 5/2021 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
2.3.2021 - 17.3.2021 Usnesení vlády ČR o změně krizového opatření vyhlášeného pod čl. 114/2021 Sb. Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
1.3.2021 - 16.3.2021 Usnesení vlády ČR ze dne 26.2.2021 Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
1.3.2021 - 16.3.2021 Vzorové dokumenty dle usnesení vlády č. 216 ze dne 26.2.2021 Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
24.2.2021 - 31.3.2021 DV - K. Šedina, Pečky Exekutorský úřad dražby, exekuce
23.2.2021 - 10.3.2021 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - onemocnění COVID-19 ze dne 22.2.2021 Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
22.2.2021 - 9.3.2021 OZV č. 1/2021 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - prodloužení splatnosti poplatku Městský úřad Pečky, sekretariát OZV
PEC/419/2021 22.2.2021 - 9.3.2021 Usnesení ZM č. 1/2021 ze dne 17.2.2021 Městský úřad Pečky, sekretariát dokumenty ZM
PEC/562/2021 17.2.2021 - 19.3.2021 Veřejná vyhláška - vyměření místního poplatku za TDO za zdaňovací období 1.1.2018 - 31.12.2018 - město Kladno Městský úřad Pečky, sekretariát veřejná vyhláška
15.2.2021 - 2.3.2021 Rozhodnutí hejtmanky Středočeskéhokraje č. 3/2021 Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
15.2.2021 - 2.3.2021 Výsledky jednání vlády dne 14.2.2021 a vyhlášení nouzového stavu a přijatá krizová opatření Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
12.2.2021 - 1.3.2021 Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření ze dne 11. února 2021 Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
10.2.2021 - 18.2.2021 Pozvánka na zasedání ZM dne 17.2.2021 Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
8.2.2021 - 8.2.2024 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pečky č. 31/2020 Městský úřad Pečky, ekonomický odbor smlouvy
8.2.2021 - 8.2.2024 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pečky č. 17/2020 Městský úřad Pečky, ekonomický odbor smlouvy
8.2.2021 - 8.2.2024 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pečky č. 18/2020 Městský úřad Pečky, ekonomický odbor smlouvy
PEC/441/2021 5.2.2021 - 18.2.2021 Vyhlášení VŘ na obsazení pracovní pozice na MěÚ Poděbrady - samostatný referent odboru kancelář starosty na úseku správy dílčího rozpočtu a pojištění Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
2.2.2021 - 3.3.2021 Výběrové řízení na obsazení strážníka Městské policie Pečky Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
29.1.2021 - 15.2.2021 Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření ze dne 28.1.2021, mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
27.1.2021 - 11.2.2021 Záměr - bezúplatné užívání částí pozemků na sídlišti v Pečkách, u BD čp. 903 Městský úřad Pečky, odbor BH vyhlašované záměry města
19.1.2021 - 3.2.2021 Veřejná vyhláška o uložení písemnosti - A. Vágnerová Městský úřad Pečky, stavební odbor veřejná vyhláška
19.1.2021 - 3.2.2021 Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření ze dne 18.1.2021 - maloobchodní prodej a poskytování služeb v provozovnách, lékařské posudky Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
19.1.2021 - 3.2.2021 Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření ze dne 18.1.2021 Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
PEC/4194/2020 14.1.2021 - 29.1.2021 Veřejná vyhláška o uložení písemnosti Městský úřad Pečky, stavební odbor veřejná vyhláška
PEC/4191/2020 14.1.2021 - 29.1.2021 Oznámení - zahájení územního řízení VV - Regula Pečky, zdvojení na Kobro-Broko, Radim, Vrbčany, Dobřichov, Miškovice u Kouřimi Městský úřad Pečky, stavební odbor veřejná vyhláška
13.1.2021 - 28.1.2021 Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření ze dne 11. ledna 2021 Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
11.1.2021 - 26.1.2021 Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 1/2021 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
8.1.2021 - 25.1.2021 Usnesení vlády ČR o změně krizových opatření ze dne 7. ledna 2021 Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
4.1.2021 - 31.1.2021 Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - rozpočtová opatření č. 16/2020 Městský úřad Pečky, ekonomický odbor informace
4.1.2021 - 31.12.2021 Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - rozpočet města na rok 2021 Městský úřad Pečky, ekonomický odbor informace
30.12.2020 - 14.1.2021 Informace Finančního úřadu pro Středočeský kraj o pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věci Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
30.12.2020 - 14.1.2021 Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 17/2020 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
PEC/4229/2020 28.12.2020 - 12.1.2021 Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Pečky a části k.ú. Vrbová Lhota Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
22.12.2020 - do odvolání MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ Městský úřad Pečky, sekretariát informace
22.12.2020 - do odvolání USNESENÍ VLÁDY ĆR o přijetí krizového opatření - č. 1370 Městský úřad Pečky, sekretariát informace
PEC/4153/2020 21.12.2020 - 5.1.2021 Usnesení ZM č. 6/2020 ze dne 16.12.2020 Městský úřad Pečky, sekretariát dokumenty ZM
21.12.2020 - 5.1.2021 Usnesení vlády ČR o změně krizových opatření ze dne 17.12.2020 Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
17.12.2020 - 1.1.2021 OZV č. 4/2020 o zřízení městské policie Pečky Městský úřad Pečky, sekretariát OZV
15.12.2020 - 14.1.2021 VŘ na obsazení místa strážníka Městské police města Peček - prodloužení termínu pro podání příhlášky do 13.01.2021 Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
PEC/4186/2020 15.12.2020 - 19.1.2021 DV - V. Mrózková Exekutorský úřad dražby, exekuce
15.12.2020 - 31.12.2020 Usnesení vlády ČR o změně krizového opatření ze dne 14.12.2020 + ochranné opatření MZ Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
11.12.2020 - 31.12.2020 Usnesení vlády ČR o prodloužení nouzového stavu Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
10.12.2020 - 17.12.2020 Pozvánka na zasedání ZM dne 16.12.2020 Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
9.12.2020 - 24.12.2020 Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření ze dne 7.12.2020, mimořádná opatření MZ Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
4.12.2020 - 31.12.2020 Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - rozpočtová opatření č. 15/2020 Městský úřad Pečky, ekonomický odbor informace
PEC/4095/2020 4.12.2020 - 7.1.2021 VŘ na obsazení pracovní funkce na MěÚ v Poděbradech - samosatný referent odboru výstavby a ÚP - úsek stavebního úřadu na dobu určitou Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
3.12.2020 - 18.12.2020 Usnesení vlády ČR o změně krizových opatření ze dne 20.11.2020 Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
2.12.2020 - 16.12.2020 Příloha k návrhu rozpočtu 2021 Městský úřad Pečky, ekonomický odbor informace
2.12.2020 - 16.12.2020 Návrh rozpočtu 2021 Městský úřad Pečky, ekonomický odbor informace
2.12.2020 - 16.12.2020 Návrh rozpočtu 2021 - informace o zveřejnění Městský úřad Pečky, ekonomický odbor informace
1.12.2020 - 16.12.2020 Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření ze dne 30.11.2020, mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
25.11.2020 - 13.1.2021 VŘ na obsazení místa strážníka Městské police města Peček Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
23.11.2020 - 8.12.2020 Návrh rozpočtu DSO Pečecký region na rok 2021, návrh střednědobého výhledu, plnění rozpočtu k 30.9.2020 Dobrovolný svazek obcí Pečecký region informace
Vytvořeno 9.5.2015 12:34:33 | přečteno 287821x | ernest
load