Úřední deska

Vyhledat oznámení
Vyvěšeno v období:kalendář kalendář
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
6.12.2022 - 31.12.2022 Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - rozpočtová opatření č. 16/2022 Městský úřad Pečky, ekonomický odbor oznámení
PEC/4836/2022 30.11.2022 - 2.1.2023 Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
29.11.2022 - 31.12.2022 Návrh rozpočtu 2023, Střednědobý výhled rozpočtu 2023 - 2026 Městský úřad Pečky, ekonomický odbor informace
29.11.2022 - 15.1.2023 Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volba prezidenta ČR konaná ve dnech 13. a 14. ledna 2023 Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
28.11.2022 - 13.12.2022 Zápis ze zasedání ZM dne 23.11.2022 Městský úřad Pečky, sekretariát dokumenty ZM
PEC/4290/2022 23.11.2022 - 8.12.2022 Veřejná vyhláška, doručení písemnosti neznámým osobám, sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí "Dostavba učeben a tělocvičny v ZŠ Pečky, K.H.Borovského 342" Městský úřad Pečky, sekretariát veřejná vyhláška
16.11.2022 - 24.11.2022 Pozvánka na zasedání ZM dne 23.11.2022 Městský úřad Pečky, sekretariát dokumenty ZM
PEC/4620/2022 14.11.2022 - 2.12.2022 Upozornění na odstávku elektřiny dne 1.12.2022 v k.ú. Velké Chvalovice Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
PEC/4617/2022 14.11.2022 - 29.11.2022 Oznámení VV, opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu, uzavírka silnice v místech žst. přejezdu mezi obcí Tatce a Milčice Městský úřad Pečky, sekretariát veřejná vyhláška
PEC/4541/2022 8.11.2022 - 22.11.2022 Oznámení o vyhlášení VŘ na obsazení pracovního místa vedoucí oddělení správy majetku města MěÚ Poděbrady Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
PEC/4539/2022 8.11.2022 - 14.12.2022 DV -M.Šenfeld Městský úřad Pečky, sekretariát dražby, exekuce
PEC/4499/2022 3.11.2022 - 31.12.2023 VV - opatření obecné povahy - kalamitní poškození lesních porostů Městský úřad Pečky, sekretariát veřejná vyhláška
1.11.2022 - 30.11.2022 Oznámení o vyhlášení konkurzu na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Mašinka Pečky Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
PEC/4430/2022 1.11.2022 - 16.11.2022 Oznámení o zahájení řízení - RD čp. 18 Poboří Městský úřad Pečky, stavební odbor oznámení
31.10.2022 - 31.10.2025 Dodatek č. 1 k VPS o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Pečky č. V - 1/2019 TJ Sokol Pečky Městský úřad Pečky, ekonomický odbor oznámení
31.10.2022 - 31.10.2025 Ukončení VPS o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města č. V-1/2020 - Římskokatolická farnost Pečky Městský úřad Pečky, ekonomický odbor oznámení
25.10.2022 - 9.11.2022 Zápis z ustavujícího zasedání ZM dne 20.10.2022 Městský úřad Pečky, sekretariát dokumenty ZM
PEC/4308/2022 20.10.2022 - 4.11.2022 Veřejná vyhláška o uložení písemnosti - Místní domovina domkařů v Hradeníně Městský úřad Pečky, stavební odbor veřejná vyhláška
PEC/4246/2022 18.10.2022 - 2.11.2022 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení VV - "Dobudování stezky pro pěší a cyklisty v ulici Milčická ve V. Chvalovicích" Městský úřad Kolín veřejná vyhláška
PEC/4191/2022 14.10.2022 - 20.11.2022 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů v období vegetačního klidu Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
PEC/4176/2022 12.10.2022 - 27.10.2022 Oznámení VV, opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. P.Bezruče, podvrt Městský úřad Pečky, sekretariát veřejná vyhláška
12.10.2022 - 21.10.2022 Pozvánka na ustavující zasedání ZM dne 20.10.2022 Městský úřad Pečky, sekretariát dokumenty ZM
12.10.2022 - 27.10.2022 Zveřejnění záměru - pronájem části pozemku na náměstí/proluka Městský úřad Pečky, odbor BH vyhlašované záměry města
PEC/4072/2022 7.10.2022 - 24.10.2022 Oznámení VV, opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu Skramníky-Tatce Městský úřad Kolín veřejná vyhláška
PEC/3987/2022 6.10.2022 - 21.10.2022 Rozhodnutí, ÚR, VV - umístění stavby Petra Bezruče, kNN, p.č. 832/54 Městský úřad Pečky, stavební odbor veřejná vyhláška
PEC/4014/2022 4.10.2022 - 19.10.2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - samostatný referent/ka odboru správy a rozvoje města MěÚ Poděbrady Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
PEC/4013/2022 4.10.2022 - 19.10.2022 Rozhodnutí, omezení obecného užívání uzavírkou - úplná uzavírka silnice č. II/334 mezi obcemi Skramníky - Tatce, DIO Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
PEC/3999/2022 4.10.2022 - 19.10.2022 Opatření obecné povahy - odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého na území Středočeského kraje Městský úřad Pečky, sekretariát veřejná vyhláška
PEC/3997/2022 4.10.2022 - 25.10.2022 Upozornění na odstávku elektřiny dne 24.10.2022 Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
PEC/3958/2022 1.10.2022 - 14.10.2022 Oznámení města Poděbrady o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa referent/ka odboru výstavby a ÚP Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
PEC/3923/2022 27.9.2022 - 13.10.2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - obsazení pracovního místa vedoucí oddělení správy majetku MěÚ Poděbrady Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
26.9.2022 - 11.10.2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Vrbčany Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
26.9.2022 - 11.10.2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Tatce Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
26.9.2022 - 11.10.2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Ratenice Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
26.9.2022 - 11.10.2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Radim Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
26.9.2022 - 11.10.2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Plaňany Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
26.9.2022 - 11.10.2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Chotutice Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
26.9.2022 - 11.10.2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Dobřichov Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
26.9.2022 - 11.10.2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Cerhenice Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
26.9.2022 - 15.10.2022 Upozornění na odstávku elektřiny dne 14.10.2022 Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
24.9.2022 - 10.10.2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva města Pečky Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
23.9.2022 - 10.10.2022 Zápis ze zasedání ZM dne 21.9.2022 Městský úřad Pečky, sekretariát dokumenty ZM
21.9.2022 - 25.9.2022 Upozornění pro voliče Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
PEC/3818/2022 21.9.2022 - 6.10.2022 Oznámení, zahájení ÚŘ VV FITH Pečky Svobody Městský úřad Pečky, stavební odbor veřejná vyhláška
19.9.2022 - 25.9.2022 Přehled o telefonním spojení do volebních místností - volby do Zastupitelstva obcí konané ve dnech 23. a 24. září 2022 Městský úřad Pečky, ekonomický odbor oznámení
14.9.2022 - 22.9.2022 Pozvánka na zasedání ZM dne 21.9.2022 Městský úřad Pečky, sekretariát dokumenty ZM
12.9.2022 - 26.9.2022 Oznámení o termínu školení členů OVK Městský úřad Pečky, ekonomický odbor oznámení
PEC/3591/2022 7.9.2022 - 22.9.2022 VV o uložení písemnosti - Místní domovina domkařů v Hradeníně, adresa neznámá Městský úřad Pečky, stavební odbor veřejná vyhláška
PEC/3547/2022 7.9.2022 - 7.10.2022 Agenda nedostatečně identifikovaných osob v KN - neznámý vlastník Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
7.9.2022 - 22.9.2022 ZÁMĚR - pacht pozemků v k.ú. Pečky a Velké Chvalovice Městský úřad Pečky, odbor BH vyhlašované záměry města
PEC/3509/2022 31.8.2022 - 15.9.2022 Oznámení zahájení územního řízení VV - KO, Pečky P. Bezruče, kNN p.č. 832/54 Pečky, J. Šebesty čp. 587 Městský úřad Pečky, stavební odbor veřejná vyhláška
30.8.2022 - 25.9.2022 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva města Pečky Městský úřad Pečky, ekonomický odbor oznámení
25.8.2022 - 1.9.2022 Svolání 1. zasedání okrskových volebních komisí Městský úřad Pečky, ekonomický odbor oznámení
PEC/3378/2022 23.8.2022 - 7.9.2022 Rozhodnutí VV - Společné povolení - Rekonstrukce kanalizace náměstí Pečky na poz parc. č. 1679, 1680, 1689, 19, 24 k.ú. Pečky Městský úřad Kolín veřejná vyhláška
22.8.2022 - 6.9.2022 Oznámení o obsazení pracovní pozice "dozor na přechodech pro chodce" pro Město Pečky Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
19.8.2022 - 31.12.2022 Informace o zveřejnění dle zák. 250/2000 Sb. - rozpočt. opatření č. 11 a 12 /2022 Městský úřad Pečky, ekonomický odbor informace
19.8.2022 - 5.9.2022 Zápis ze zasedání ZM dne 10.8.2022 Městský úřad Pečky, sekretariát dokumenty ZM
17.8.2022 - 1.10.2022 Oznámení o vyhlášení konkurzu na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Pečky, okres Kolín Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
PEC/3279/2022 17.8.2022 - 1.9.2022 Oznámení VV, opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - ulice Ke Dráze V.Chvalovice, P.Bezruče v Pečkách Městský úřad Kolín veřejná vyhláška
PEC/3215/2022 14.8.2022 - 29.8.2022 Oznámení VV - stanovení přechodné úpravy provozu, oprava silnice II/329 Plaňany-Radim III. etapa Městský úřad Kolín veřejná vyhláška
PEC/3112/2022 9.8.2022 - 9.9.2022 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2022 Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
PEC/3146/2022 9.8.2022 - 25.8.2022 Oznámení o vyhlášení VŘ na obsazení pracovního místa vedoucí oddělení správy majetku města MěÚ Poděbrady Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
9.8.2022 - 25.8.2022 Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby do zastupitelstva města ve dnech 23. a 24.9.2022 Městský úřad Pečky, ekonomický odbor oznámení
9.8.2022 - 24.8.2022 Zveřejnění záměru - pronájem části pozemku č.parc. 47/2 v k.ú. Velké Chvalovice Městský úřad Pečky, odbor BH vyhlašované záměry města
9.8.2022 - 24.8.2022 Zveřejnění záměru - prodej nově zaměřeného pozemku č.parc. 700/5 v k.ú. Pečky Městský úřad Pečky, odbor BH vyhlašované záměry města
5.8.2022 - do odvolání Registrace KL pro volby do zastupitelstva - Tatce Městský úřad Pečky, ekonomický odbor oznámení
5.8.2022 - do odvolání Registrace KL pro volby do zastupitelstva - Vrbčany Městský úřad Pečky, ekonomický odbor oznámení
5.8.2022 - do odvolání Registrace KL pro volby do zastupitelstva - Ratenice Městský úřad Pečky, ekonomický odbor oznámení
5.8.2022 - do odvolání Registrace KL pro volby do zastupitelstva - Radim Městský úřad Pečky, ekonomický odbor oznámení
5.8.2022 - do odvolání Registrace KL pro volby do zastupitelstva - Plaňany Městský úřad Pečky, ekonomický odbor oznámení
5.8.2022 - do odvolání Registrace KL pro volby do zastupitelstva - Chotutice Městský úřad Pečky, ekonomický odbor oznámení
5.8.2022 - do odvolání Registrace KL pro volby do zastupitelstva - Cerhenice Městský úřad Pečky, ekonomický odbor oznámení
5.8.2022 - do odvolání Registrace KL pro volby do zastupitelstva - Dobřichov Městský úřad Pečky, ekonomický odbor oznámení
5.8.2022 - do odvolání Registrace KL pro volby do zastupitelstva - Pečky Městský úřad Pečky, ekonomický odbor oznámení
3.8.2022 - 11.8.2022 Pozvánka na zasedání ZM dne 10.8.2022 Městský úřad Pečky, sekretariát dokumenty ZM
27.7.2022 - 11.8.2022 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu Městský úřad Kolín veřejná vyhláška
PEC/2987/2022 27.7.2022 - 11.8.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o uložení písemnosti Městský úřad Pečky, stavební odbor veřejná vyhláška
27.7.2022 - do odvolání Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. Městský úřad Pečky, ekonomický odbor informace
25.7.2022 - 9.8.2022 OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení - obsazení pracovního místa samostatný/á referent/ka Odboru správy a rozvoje města - správa pozemků, MěÚ Poděbrady Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
PEC/2803/2022 13.7.2022 - 30.7.2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa na úseku matriky MěÚ Poděbrady Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
PEC/2804/2022 13.7.2022 - 29.7.2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - obsazení pracovního místa samostatný/á referent/ka odboru kancelář úřadu MěÚ Poděbrady Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
PEC/2745/2022 8.7.2022 - 26.7.2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa na úseku matriky MěÚ Poděbrady Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
PEC/2698/2022 30.6.2022 - 15.7.2022 VV - návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého Městský úřad Pečky, sekretariát veřejná vyhláška
PEC/2672/2022 29.6.2022 - 14.7.2022 Oznámení o vyhlášení VŘ na obsazení pracovního místa samostatný/á referent/ka odboru správních činností na úseku přestupků pro územní samosprávný celek Poděbrady Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
22.6.2022 - 23.9.2022 Volby 2022 - Seznam obcí, ze kterých se kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2022 podávají MěÚ Pečky Městský úřad Pečky, ekonomický odbor oznámení
22.6.2022 - 23.9.2022 Volby 2022 - Potřebné počty podpisů na peticích pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2022 Městský úřad Pečky, ekonomický odbor oznámení
22.6.2022 - 7.7.2022 VV o uložení písemnosti - Místní domovina domkařů v Hradeníně Městský úřad Pečky, stavební odbor veřejná vyhláška
21.6.2022 - 31.12.2022 Rozpočtová opatření 8 - 9/2022 Městský úřad Pečky, ekonomický odbor informace
PEC/2548/2022 21.6.2022 - 6.7.2022 Oznámení VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu Městský úřad Kolín veřejná vyhláška
PEC/2542/2022 20.6.2022 - 5.7.2022 VV - Oznámení o návrhu místní úpravy provozu a pozemní komunikaci Městský úřad Kolín veřejná vyhláška
PEC/2495/2022 19.6.2022 - 4.7.2022 VV - opatření obecné povahy o stanovení změny záplavového území vodního toku Výrovka Městský úřad Pečky, stavební odbor veřejná vyhláška
19.6.2022 - 4.7.2022 Usnesení ZM ze dne 15.6.2022 Městský úřad Pečky, sekretariát dokumenty ZM
PEC/2355/2022 16.6.2022 - 1.7.2022 Rozhodnutí, ÚR, VV - umístění stavby Ratenice, ul. Dvorská - veřejné osvětlení Městský úřad Pečky, stavební odbor veřejná vyhláška
16.6.2022 - 1.7.2022 Záměr - prodej části pozemku č.parc. 1273/3 v k.ú. Pečky Městský úřad Pečky, odbor BH vyhlašované záměry města
14.6.2022 - 29.6.2022 OZNÁMENÍ - pozemková úprava v k.ú. Pečky a části k.ú. Vrbová Lhotaa Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
14.6.2022 - 31.3.2023 OZNÁMENÍ -Lex Ukrajina II - osvobození od správních poplatků na úseku matrik Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
9.6.2022 - 24.6.2022 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Kolín veřejná vyhláška
8.6.2022 - do odvolání Pozvánka na zasedání zastupitelstva města Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
PEC/2360/2022 7.6.2022 - 23.6.2022 Oznámení o vyhlášení VŘ Město Poděbrady Městský úřad Pečky, sekretariát -----
6.6.2022 - 21.6.2022 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu Městský úřad Kolín veřejná vyhláška
Vytvořeno 9.5.2015 12:34:33 | přečteno 436294x | ernest
load