Úřední deska

Vyhledat oznámení
Vyvěšeno v období:kalendář kalendář
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
21.12.2021 - 31.12.2022 Rozpočet 2022, Střednědobý výhled rozpočtu 2023 - 2025 Městský úřad Pečky, ekonomický odbor oznámení
PEC/4503/2021 21.12.2021 - 20.1.2022 Výběr daňových přiznání k dani z nemovitých věci v roce 2022 Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
16.12.2021 - 31.12.2022 Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - rozpočet města na rok 2022 a Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2025 Městský úřad Pečky, ekonomický odbor informace
16.12.2021 - 31.12.2021 Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - rozpočtová opatření č. 12/2021 Městský úřad Pečky, ekonomický odbor informace
15.12.2021 - 30.12.2021 Jednání vlády 13.12.2021, změny mimořádných opatření MZDR Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
14.12.2021 - 29.12.2021 Usnesení ZM ze dne 8.12.2021 Městský úřad Pečky, sekretariát dokumenty ZM
PEC/4275/2021 10.12.2021 - 27.12.2021 Územní rozhodnutí, veřejná vyhláška Regula Pečky Městský úřad Pečky, stavební odbor veřejná vyhláška
PEC/4350/2021 10.12.2021 - 27.12.2021 Veřejná vyhláška o uložení písemnosti Městský úřad Pečky, stavební odbor veřejná vyhláška
9.12.2021 - 24.12.2021 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Městský úřad Kolín veřejná vyhláška
PEC/4316/2021 7.12.2021 - 22.12.2021 Oznámení VV - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci V Kaštánkách, Letohradská, P.Holého, K.H.Borovského, Nymburská Městský úřad Kolín veřejná vyhláška
PEC/4282/2021 3.12.2021 - 21.12.2021 Oznámení o vyhlášení VŘ na obsazení pracovního místa samostatný referent odboru správních činností na úseku matriky MěÚ Poděbrady Orgán veřejné moci výběrová řízení
PEC/4267/2021 2.12.2021 - 17.12.2021 VV - opatření obecné povahy o stanovení a změně záplavového území vodního toku Šembera Orgán veřejné moci veřejná vyhláška
1.12.2021 - 17.12.2021 Oznámení o záměru prodeje vozidla Městský úřad Pečky, ekonomický odbor oznámení
1.12.2021 - 31.12.2021 Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - rozpočtová opatření č. 11/2021 Městský úřad Pečky, ekonomický odbor informace
1.12.2021 - 9.12.2021 Pozvánka na zasedání ZM dne 8.12.2021 Městský úřad Pečky, sekretariát dokumenty ZM
1.12.2021 - 16.12.2021 Záměr - pronájem části pozemku č. parc. 1927/1 v obci a k.ú. Pečky Městský úřad Pečky, odbor BH vyhlašované záměry města
29.11.2021 - 14.12.2021 Mimořádné jednání vlády 26.11.2021, mimořádné opatření MZ ČR a krizové opatření vlády Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
26.11.2021 - 13.12.2021 Mimořádné jednání vlády 25.11.2021, vyhlášení nouzového stavu a krizových opatření Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
24.11.2021 - 9.12.2021 Návrh rozpočtu 2022, návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023-2025 Městský úřad Pečky, ekonomický odbor informace
22.11.2021 - 9.12.2021 Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu DSO Pečecký region Dobrovolný svazek obcí Pečecký region informace
22.11.2021 - 1.1.2022 Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - rozpočtová opatření č. 1 - 10/2021 Městský úřad Pečky, ekonomický odbor informace
16.11.2021 - 1.12.2021 Usnesení ZM ze dne 10.11.2021 Městský úřad Pečky, sekretariát dokumenty ZM
PEC/4049/2021 16.11.2021 - 1.12.2021 Oznámení VV - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu, přechodná úprava dopravního značení mezi obcí Tatce a Milčice Městský úřad Kolín veřejná vyhláška
PEC/3942/2021 8.11.2021 - 23.11.2021 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení VV - Vodovodní řad v části Bačov v k.ú. Pečky Městský úřad Kolín veřejná vyhláška
PEC/3915/2021 5.11.2021 - 17.12.2021 DV - J. Kchid, Pečky Exekutorský úřad dražby, exekuce
PEC/3909/2021 5.11.2021 - 23.11.2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa velitel/ka Městské policie Poděbrady Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
3.11.2021 - 11.11.2021 Pozvánka na zasedání ZM dne 10.11.2021 Městský úřad Pečky, sekretariát dokumenty ZM
2.11.2021 - 22.11.2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent územního plánování a stavebního řádu Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
2.11.2021 - 17.11.2021 Jednání vlády 1.11.2021, změna mimořádného opatření MZ ČR, testování ve vybraných školách Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
26.10.2021 - 10.11.2021 Jednání vlády 25.10.2021 a nová mimořádná opatření MZ ČR Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
25.10.2021 - 9.11.2021 Opatření obecné povahy - změna č. 1 územního plánu Pečky Městský úřad Pečky, stavební odbor veřejná vyhláška
25.10.2021 - 9.11.2021 Usnesení ZM ze dne 20.10.2021 Městský úřad Pečky, sekretariát dokumenty ZM
PEC/3768/2021 22.10.2021 - 6.11.2021 Oznámení o vyhlášení VŘ na obsazení pracovního místa samostatný referent odboru dopravy MěÚ Poděbrady Orgán veřejné moci výběrová řízení
22.10.2021 - 8.11.2021 OZV č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Městský úřad Pečky, stavební odbor OZV
22.10.2021 - 8.11.2021 OZV č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství Městský úřad Pečky, stavební odbor OZV
21.10.2021 - 5.11.2021 Jednání vlády 20.10.2021 + nová a novelizovaná mimořádná opatření MZ ČR Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
PEC/3675/2021 15.10.2021 - 1.11.2021 VV - Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - V Kaštánkách, Letohradská, P.Holého, K.H,.Borovského, Nymburská Městský úřad Kolín veřejná vyhláška
PEC/3674/2021 15.10.2021 - 1.11.2021 VV - Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - J.A.Komenského, Masarykovo náměstí, Tř.J.Švermy Městský úřad Kolín veřejná vyhláška
14.10.2021 - 21.10.2021 Pozvánka na zasedání ZM dne 20.10.2021 Městský úřad Pečky, sekretariát dokumenty ZM
PEC/3604/2021 11.10.2021 - 12.11.2021 DV - Assets MGM, PSB servis Městský úřad Pečky, sekretariát dražby, exekuce
PEC/3592/2021 11.10.2021 - 26.10.2021 Rozhodnutí - uzavírka silnice Tatce - Milčice Městský úřad Pečky, sekretariát veřejná vyhláška
PEC/3593/2021 11.10.2021 - 26.10.2021 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - rekonstrukce přechodu pro chodce na místní komunikaci Tř. 5. května Městský úřad Pečky, sekretariát veřejná vyhláška
PEC/3594/2021 11.10.2021 - 26.10.2021 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - uzavírka silnice v místech žel. přejezdu mezi obcí Tatce a Milčice Městský úřad Pečky, sekretariát veřejná vyhláška
7.10.2021 - 10.10.2021 Přehled o telefonním spojení do volebních místností - volby do PS PČR Městský úřad Pečky, ekonomický odbor oznámení
1.10.2021 - 16.10.2021 STAVEBNÍ POVOLENÍ - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Kolín veřejná vyhláška
PEC/3483/2021 1.10.2021 - 1.12.2021 Usnesení o elektronické dražbě Exekutorský úřad dražby, exekuce
29.9.2021 - 14.10.2021 Mimořádná a ochranná opatření MZ ČR, jednání vlády 27.9.2021 - protiepidemická opatření Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
č.j. UR-19/2021 24.9.2021 - 9.10.2021 Vypořádání podílového vlastnictví pozemek č. parc. 832/34 a Směna pozemku č. parc. 832/45 Městský úřad Pečky, odbor BH informace
23.9.2021 - 10.10.2021 Oznámení o době a místě konání voleb do PS PČR Městský úřad Pečky, ekonomický odbor oznámení
22.9.2021 - 7.10.2021 Usnesení ZM ze dne 15.9.2021 Městský úřad Pečky, sekretariát dokumenty ZM
PEC/3307/2021 17.9.2021 - 4.10.2021 Oznámení VV - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - dopravní omezení při výměně drátů venkovního vedení Městský úřad Kolín veřejná vyhláška
PEC/3309/2021 17.9.2021 - 4.10.2021 Oznámení VV - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - silniční běh Pečecká desítka Městský úřad Kolín veřejná vyhláška
PEC/3215/2021 17.9.2021 - 4.10.2021 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pečky a v části k.ú. Vrbová Lhota Orgán veřejné moci informace
PEC/3271/2021 15.9.2021 - 15.10.2021 VV - opatření obecné povahy - kůrovcová kalamita Městský úřad Pečky, sekretariát veřejná vyhláška
PEC/3248/2021 13.9.2021 - 25.9.2021 Oznámení města Poděbrady o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa vedoucí oddělení správy majetku Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
13.9.2021 - 28.9.2021 Jednání vlády 10.9.2021 + novelizovaná mimořádná a ochranná opatření MZČR Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
9.9.2021 - 24.9.2021 Školení členů OVK Městský úřad Pečky, ekonomický odbor oznámení
PEC/3178/2021 9.9.2021 - 24.9.2021 Zasedání okrskové volební komise Městský úřad Pečky, ekonomický odbor oznámení
8.9.2021 - 16.9.2021 Pozvánka na zasedání ZM dne 15.9.2021 Městský úřad Pečky, sekretariát dokumenty ZM
8.9.2021 - 23.9.2021 Neznámý vlastník - informace k 31.8.2021 Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
PEC/2969/2021 25.8.2021 - 9.9.2021 Upozornění - novelizace zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
PEC/2612/2021 25.8.2021 - 9.9.2021 VV - územní rozhodnutí, rozhodnutí o umístění stavby Dobřichov, kNN, 10RD, p.č. 150 Městský úřad Pečky, stavební odbor veřejná vyhláška
24.8.2021 - 10.10.2021 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků - volby do PS PČR dne 8. a 9. října 2021 Městský úřad Pečky, ekonomický odbor oznámení
23.8.2021 - 7.9.2021 Usnesení vlády ze dne 19.8.2021, mimořádné opatření MZ, testování obyvatel na přítomnost viru SARS-CoV-2 od 1. září 2021 Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
19.8.2021 - 17.9.2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - samostatný referent/referentka odboru výstavby Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
PEC/2895/2021 18.8.2021 - 4.9.2021 Oznámení o vyhlášení VŘ na obsazení pracovního místa samostatný referent odboru správy a rozvoje města - evidence majetku Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
PEC/2876/2021 18.8.2021 - 2.9.2021 Rozhodnutí VV - vydání společného ÚR a stavebního povolení na stavbu Rekonstrukce místních komunikací v části Bačov v Pečkách Městský úřad Pečky, sekretariát veřejná vyhláška
PEC/2767/2021 10.8.2021 - 15.9.2021 DV - A. Šimková Exekutorský úřad dražby, exekuce
PEC/2784/2021 9.8.2021 - 24.8.2021 VV - rozhodnutí, rekonstrukce technolog. linky v areálu Kamenolomu Plaňany Městský úřad Pečky, stavební odbor veřejná vyhláška
3.8.2021 - 18.8.2021 OZNÁMENÍ zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou Revitalizace centrálního městského parku - 2. etapa Městský úřad Kolín oznámení
2.8.2021 - 17.8.2021 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - veřejná vyhláška Městský úřad Kolín oznámení
2.8.2021 - do odvolání OCHRANNÉ OPATŘENÍ Orgán veřejné moci informace
27.7.2021 - do odvolání Mimořádné opatření - Ministerstvo zdravotnictví Městský úřad Pečky, sekretariát informace
PEC/2617/2021 23.7.2021 - 10.8.2021 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa administrativní a spisový pracovník/pracovnice - metodik/metodička spisové služby a spisovny MěÚ Poděbrady Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
PEC/2599/2021 21.7.2021 - 12.8.2021 Oznámení o vyhlášení VŘ na obsazení pracovního místa vedoucí oddělení správy majetku MěÚ Poděbrady Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
20.7.2021 - 4.8.2021 Usnesení vlády ze dne 19.7.2021, mimořádné opatření MZ, testování obyvatel na přítomnost viru SARS-CoV-2 od 1. září Městský úřad Pečky, sekretariát informace
19.7.2021 - 19.8.2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - samostatný referent/referentka odboru výstavby Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
13.7.2021 - 28.7.2021 Usnesení vlády ČR k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 12.7.2021 Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
PEC/2489/2021 13.7.2021 - 28.7.2021 Oznámení VV - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na silnici III/3307 v obci Tatce na místní komunikaci v Pečkách, před žst. Městský úřad Pečky, sekretariát veřejná vyhláška
PEC/2490/2021 13.7.2021 - 28.7.2021 Oznámení VV - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na silnici III/32914 v Pečkách, snížení rychlosti v ul. Hálkova, objízdná trasa Městský úřad Pečky, sekretariát veřejná vyhláška
PEC/2401/2021 2.7.2021 - 19.7.2021 Oznámení o vyhlášení VŘ - vedoucí Městského kulturního centra Poděbrady Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
2.7.2021 - 19.7.2021 Usnesení vlády ČR k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 1.7.2021 Městský úřad Pečky, sekretariát informace
1.7.2021 - 16.7.2021 Záměr - výpůjčka části pozemku p.č. 1719, monitorovací stanice ovzduší Městský úřad Pečky, sekretariát vyhlašované záměry města
29.6.2021 - 14.7.2021 Usnesení vlády ČR k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 28. června 2021 Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
28.6.2021 - 13.7.2021 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - onemocnění COVID-19 ze dne 26.6.2021 Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
PEC/2302/2021 23.6.2021 - 8.7.2021 Oznámení VV - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení z důvodu uzavírky silnice II/334 v místech žel. přejezdu mezi obcí Tatce a Milčice Městský úřad Kolín veřejná vyhláška
22.6.2021 - 31.12.2021 Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - rozpočtová opatření č. 4/2021 a 5/2021 Městský úřad Pečky, ekonomický odbor informace
UR-9/2021 22.6.2021 - 7.7.2021 Záměr - pronájem části ochozu vodárenské věže ul. Komenského v Pečkách Městský úřad Pečky, odbor BH vyhlašované záměry města
22.6.2021 - 7.7.2021 Usnesení vlády ČR k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 21. června 2021 Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
21.6.2021 - 6.7.2021 Usnesení ZM ze dne 16.6.2021 Městský úřad Pečky, sekretariát dokumenty ZM
21.6.2021 - 1.7.2022 Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb., - Závěrečný účet města Pečky za rok 2020 Městský úřad Pečky, ekonomický odbor oznámení
PEC/2216/2021 16.6.2021 - 29.7.2021 Veřejná vyhláška - projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Pečky Městský úřad Kolín veřejná vyhláška
15.6.2021 - 30.6.2021 Usnesení vlády ČR k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 14. června 2021 Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
10.6.2021 - 8.7.2021 Prodloužení termínu pro podání přihlášek - VŔ na obsazení pracovní pozice odborný referent/referentka odboru výstavby, zemědělství, ŽP a dopravy Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
9.6.2021 - 17.6.2021 Pozvánka na zasedání ZM dne 16.6.2021 Městský úřad Pečky, sekretariát dokumenty ZM
8.6.2021 - 8.7.2021 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - veřejná vyhláška Městský úřad Kolín oznámení
2.6.2021 - 17.6.2021 Návrh závěrečného účtu města za rok 2020 Městský úřad Pečky, ekonomický odbor informace
2.6.2021 - 31.12.2021 Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - rozpočtová opatření č. 3/2021 Městský úřad Pečky, ekonomický odbor informace
PEC/2040/2021 2.6.2021 - 1.9.2021 VŘ na prodej hmotných nemovitých věcí - skladového areálu v k.ú. Plaňany Orgán veřejné moci výběrová řízení
31.5.2021 - 15.6.2021 Usnesení vlády ČR k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 28. května 2021 Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
Vytvořeno 9.5.2015 12:34:33 | přečteno 332534x | ernest
load