Úřední deska

Vyhledat oznámení
Vyvěšeno v období:kalendář kalendář
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
23.9.2022 - 10.10.2022 Zápis ze zasedání ZM dne 21.9.2022 Městský úřad Pečky, sekretariát dokumenty ZM
21.9.2022 - 25.9.2022 Upozornění pro voliče Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
PEC/3818/2022 21.9.2022 - 6.10.2022 Oznámení, zahájení ÚŘ VV FITH Pečky Svobody Městský úřad Pečky, stavební odbor veřejná vyhláška
19.9.2022 - 25.9.2022 Přehled o telefonním spojení do volebních místností - volby do Zastupitelstva obcí konané ve dnech 23. a 24. září 2022 Městský úřad Pečky, ekonomický odbor oznámení
14.9.2022 - 22.9.2022 Pozvánka na zasedání ZM dne 21.9.2022 Městský úřad Pečky, sekretariát dokumenty ZM
12.9.2022 - 26.9.2022 Oznámení o termínu školení členů OVK Městský úřad Pečky, ekonomický odbor oznámení
PEC/3591/2022 7.9.2022 - 22.9.2022 VV o uložení písemnosti - Místní domovina domkařů v Hradeníně, adresa neznámá Městský úřad Pečky, stavební odbor veřejná vyhláška
PEC/3547/2022 7.9.2022 - 7.10.2022 Agenda nedostatečně identifikovaných osob v KN - neznámý vlastník Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
7.9.2022 - 22.9.2022 ZÁMĚR - pacht pozemků v k.ú. Pečky a Velké Chvalovice Městský úřad Pečky, odbor BH vyhlašované záměry města
PEC/3509/2022 31.8.2022 - 15.9.2022 Oznámení zahájení územního řízení VV - KO, Pečky P. Bezruče, kNN p.č. 832/54 Pečky, J. Šebesty čp. 587 Městský úřad Pečky, stavební odbor veřejná vyhláška
30.8.2022 - 25.9.2022 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva města Pečky Městský úřad Pečky, ekonomický odbor oznámení
25.8.2022 - 1.9.2022 Svolání 1. zasedání okrskových volebních komisí Městský úřad Pečky, ekonomický odbor oznámení
PEC/3378/2022 23.8.2022 - 7.9.2022 Rozhodnutí VV - Společné povolení - Rekonstrukce kanalizace náměstí Pečky na poz parc. č. 1679, 1680, 1689, 19, 24 k.ú. Pečky Městský úřad Kolín veřejná vyhláška
22.8.2022 - 6.9.2022 Oznámení o obsazení pracovní pozice "dozor na přechodech pro chodce" pro Město Pečky Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
19.8.2022 - 31.12.2022 Informace o zveřejnění dle zák. 250/2000 Sb. - rozpočt. opatření č. 11 a 12 /2022 Městský úřad Pečky, ekonomický odbor informace
19.8.2022 - 5.9.2022 Zápis ze zasedání ZM dne 10.8.2022 Městský úřad Pečky, sekretariát dokumenty ZM
17.8.2022 - 1.10.2022 Oznámení o vyhlášení konkurzu na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Pečky, okres Kolín Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
PEC/3279/2022 17.8.2022 - 1.9.2022 Oznámení VV, opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - ulice Ke Dráze V.Chvalovice, P.Bezruče v Pečkách Městský úřad Kolín veřejná vyhláška
PEC/3215/2022 14.8.2022 - 29.8.2022 Oznámení VV - stanovení přechodné úpravy provozu, oprava silnice II/329 Plaňany-Radim III. etapa Městský úřad Kolín veřejná vyhláška
PEC/3112/2022 9.8.2022 - 9.9.2022 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2022 Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
PEC/3146/2022 9.8.2022 - 25.8.2022 Oznámení o vyhlášení VŘ na obsazení pracovního místa vedoucí oddělení správy majetku města MěÚ Poděbrady Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
9.8.2022 - 25.8.2022 Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby do zastupitelstva města ve dnech 23. a 24.9.2022 Městský úřad Pečky, ekonomický odbor oznámení
9.8.2022 - 24.8.2022 Zveřejnění záměru - pronájem části pozemku č.parc. 47/2 v k.ú. Velké Chvalovice Městský úřad Pečky, odbor BH vyhlašované záměry města
9.8.2022 - 24.8.2022 Zveřejnění záměru - prodej nově zaměřeného pozemku č.parc. 700/5 v k.ú. Pečky Městský úřad Pečky, odbor BH vyhlašované záměry města
5.8.2022 - do odvolání Registrace KL pro volby do zastupitelstva - Tatce Městský úřad Pečky, ekonomický odbor oznámení
5.8.2022 - do odvolání Registrace KL pro volby do zastupitelstva - Vrbčany Městský úřad Pečky, ekonomický odbor oznámení
5.8.2022 - do odvolání Registrace KL pro volby do zastupitelstva - Ratenice Městský úřad Pečky, ekonomický odbor oznámení
5.8.2022 - do odvolání Registrace KL pro volby do zastupitelstva - Radim Městský úřad Pečky, ekonomický odbor oznámení
5.8.2022 - do odvolání Registrace KL pro volby do zastupitelstva - Plaňany Městský úřad Pečky, ekonomický odbor oznámení
5.8.2022 - do odvolání Registrace KL pro volby do zastupitelstva - Chotutice Městský úřad Pečky, ekonomický odbor oznámení
5.8.2022 - do odvolání Registrace KL pro volby do zastupitelstva - Cerhenice Městský úřad Pečky, ekonomický odbor oznámení
5.8.2022 - do odvolání Registrace KL pro volby do zastupitelstva - Dobřichov Městský úřad Pečky, ekonomický odbor oznámení
5.8.2022 - do odvolání Registrace KL pro volby do zastupitelstva - Pečky Městský úřad Pečky, ekonomický odbor oznámení
3.8.2022 - 11.8.2022 Pozvánka na zasedání ZM dne 10.8.2022 Městský úřad Pečky, sekretariát dokumenty ZM
27.7.2022 - 11.8.2022 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu Městský úřad Kolín veřejná vyhláška
PEC/2987/2022 27.7.2022 - 11.8.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o uložení písemnosti Městský úřad Pečky, stavební odbor veřejná vyhláška
27.7.2022 - do odvolání Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. Městský úřad Pečky, ekonomický odbor informace
25.7.2022 - 9.8.2022 OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení - obsazení pracovního místa samostatný/á referent/ka Odboru správy a rozvoje města - správa pozemků, MěÚ Poděbrady Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
PEC/2803/2022 13.7.2022 - 30.7.2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa na úseku matriky MěÚ Poděbrady Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
PEC/2804/2022 13.7.2022 - 29.7.2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - obsazení pracovního místa samostatný/á referent/ka odboru kancelář úřadu MěÚ Poděbrady Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
PEC/2745/2022 8.7.2022 - 26.7.2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa na úseku matriky MěÚ Poděbrady Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
PEC/2698/2022 30.6.2022 - 15.7.2022 VV - návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého Městský úřad Pečky, sekretariát veřejná vyhláška
PEC/2672/2022 29.6.2022 - 14.7.2022 Oznámení o vyhlášení VŘ na obsazení pracovního místa samostatný/á referent/ka odboru správních činností na úseku přestupků pro územní samosprávný celek Poděbrady Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
22.6.2022 - 23.9.2022 Volby 2022 - Seznam obcí, ze kterých se kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2022 podávají MěÚ Pečky Městský úřad Pečky, ekonomický odbor oznámení
22.6.2022 - 23.9.2022 Volby 2022 - Potřebné počty podpisů na peticích pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2022 Městský úřad Pečky, ekonomický odbor oznámení
22.6.2022 - 7.7.2022 VV o uložení písemnosti - Místní domovina domkařů v Hradeníně Městský úřad Pečky, stavební odbor veřejná vyhláška
21.6.2022 - 31.12.2022 Rozpočtová opatření 8 - 9/2022 Městský úřad Pečky, ekonomický odbor informace
PEC/2548/2022 21.6.2022 - 6.7.2022 Oznámení VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu Městský úřad Kolín veřejná vyhláška
PEC/2542/2022 20.6.2022 - 5.7.2022 VV - Oznámení o návrhu místní úpravy provozu a pozemní komunikaci Městský úřad Kolín veřejná vyhláška
PEC/2495/2022 19.6.2022 - 4.7.2022 VV - opatření obecné povahy o stanovení změny záplavového území vodního toku Výrovka Městský úřad Pečky, stavební odbor veřejná vyhláška
19.6.2022 - 4.7.2022 Usnesení ZM ze dne 15.6.2022 Městský úřad Pečky, sekretariát dokumenty ZM
PEC/2355/2022 16.6.2022 - 1.7.2022 Rozhodnutí, ÚR, VV - umístění stavby Ratenice, ul. Dvorská - veřejné osvětlení Městský úřad Pečky, stavební odbor veřejná vyhláška
16.6.2022 - 1.7.2022 Záměr - prodej části pozemku č.parc. 1273/3 v k.ú. Pečky Městský úřad Pečky, odbor BH vyhlašované záměry města
14.6.2022 - 29.6.2022 OZNÁMENÍ - pozemková úprava v k.ú. Pečky a části k.ú. Vrbová Lhotaa Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
14.6.2022 - 31.3.2023 OZNÁMENÍ -Lex Ukrajina II - osvobození od správních poplatků na úseku matrik Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
9.6.2022 - 24.6.2022 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Kolín veřejná vyhláška
8.6.2022 - do odvolání Pozvánka na zasedání zastupitelstva města Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
PEC/2360/2022 7.6.2022 - 23.6.2022 Oznámení o vyhlášení VŘ Město Poděbrady Městský úřad Pečky, sekretariát -----
6.6.2022 - 21.6.2022 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu Městský úřad Kolín veřejná vyhláška
2.6.2022 - 17.6.2022 Informační leták o změně provozní doby na KACPU Praha a Kutná Hora Městský úřad Pečky, sekretariát informace
2.6.2022 - 30.6.2023 Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - závěrečný účet města Pečky za rok 2021 Městský úřad Pečky, ekonomický odbor informace
2.6.2022 - 31.12.2022 Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - rozpočtová opatření č. 5 - 7/2022 Městský úřad Pečky, ekonomický odbor informace
31.5.2022 - 15.6.2022 Usnesení ZM ze dne 25.05.2022 Městský úřad Pečky, sekretariát dokumenty ZM
PEC/2241/2022 31.5.2022 - 16.6.2022 Oznámení o vyhlášení VŘ na obsazení pracovního místa - samostatný referent odboru kancelář úřadu MěÚ Poděbrady Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
PEC/2185/2022 27.5.2022 - 13.6.2022 Oznámení VV - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - oprava II/611xII/329 Poděbrady-Přední Lhota - objízdná trasa Městský úřad Pečky, sekretariát veřejná vyhláška
PEC/2184/2022 27.5.2022 - 13.6.2022 Oznámení VV, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - oprava silnice II/329 Plaňany-Radim Městský úřad Pečky, sekretariát veřejná vyhláška
PEC/2192/2022 27.5.2022 - 13.6.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení a změně záplavového území vodního toku Šembera Městský úřad Pečky, sekretariát veřejná vyhláška
27.5.2022 - 13.6.2022 Usnesení vlády o prodloužení nouzového stavu - Sbírka zákonů č. 66/2022 Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
PEC/2131/2022 25.5.2022 - 9.6.2022 VV - doručení písemnosti neznámým osobám, rozhodnutí Městský úřad Pečky, stavební odbor veřejná vyhláška
24.5.2022 - 31.12.2022 Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - rozpočtová opatření č. 1 - 4/2022 Městský úřad Pečky, ekonomický odbor informace
PEC/2099/2022 23.5.2022 - 16.6.2022 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2022 Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
18.5.2022 - 26.5.2022 Pozvánka na zasedání ZM dne 25.5.2022 Městský úřad Pečky, sekretariát dokumenty ZM
PEC/1990/2022 17.5.2022 - 1.6.2022 VV - doručení písemností neznámým osobám, oznámení o zahájení společného řízení - Dostavba učeben a tělocvičny v ZŠ Pečky Městský úřad Pečky, stavební odbor veřejná vyhláška
PEC/1963/2022 16.5.2022 - 31.5.2022 Oznámení, zahájení ÚŘ, VV, veřejné osvětlení Ratenice čp. 67, ul. Dvorská Městský úřad Pečky, stavební odbor veřejná vyhláška
11.5.2022 - 26.5.2022 Závěrečný účet za rok 2021 - návrh Městský úřad Pečky, ekonomický odbor oznámení
11.5.2022 - 26.5.2022 Nařízení Středočeského kraje o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
PEC/1851/2022 9.5.2022 - 21.5.2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa vedoucí oddělení správy majetku - město Poděbrady Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
6.5.2022 - 26.5.2022 Závěrečný účet za rok 2021 - DSO Pečecký region Městský úřad Pečky, sekretariát informace
PEC/1716/2022 2.5.2022 - 7.6.2022 VV - návrh 3. aktualizace zásad ÚR Stř. kraje a oznámení o veřejném projednání návrhu 3 aktualizace zásad ÚR Stř. kraje Městský úřad Pečky, sekretariát veřejná vyhláška
PEC/1704/2022 2.5.2022 - 14.5.2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice "Samostatný referent odboru kancelář úřadu - personální a mzdová agenda MěÚ Poděbrady Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
2.5.2022 - 17.5.2022 Ukončení pandemického stavu k 3.5.2022 Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
PEC/1638/2022 2.5.2022 - 17.5.2022 Oznámení o zahájení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek v k.ú. Pečky Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
PEC1599/2022 25.4.2022 - 25.5.2022 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2022 Městský úřad Pečky, sekretariát veřejná vyhláška
21.4.2022 - 6.5.2022 Usnesení vlády o přijetí krizového opatření k zajištění poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
PEC/1485/2022 13.4.2022 - 28.4.2022 Oznámení VV, opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci J.A.Komenského v Pečkách Městský úřad Kolín veřejná vyhláška
13.4.2022 - 25.9.2022 Informace o stanovení počtu členů zastupitelstva na následující volební období 2022 - 2026 Městský úřad Pečky, ekonomický odbor informace
PEC/1447/2022 11.4.2022 - 26.4.2022 VV - opatření obecné povahy o stanovení změny záplavového území vodního toku Výrovka Městský úřad Pečky, stavební odbor veřejná vyhláška
PEC/1414/2022 11.4.2022 - 26.4.2022 VV - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy na stanovení a změnu záplavového území vodního toku Šembera, výzva k podání připomínek Městský úřad Pečky, stavební odbor veřejná vyhláška
PEC/1361/2022 11.4.2022 - 26.4.2022 Oznámení zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání, Radim čp. 273 Městský úřad Pečky, stavební odbor oznámení
11.4.2022 - 26.4.2022 Usnesení ZM ze dne 30.03.2022 Městský úřad Pečky, sekretariát dokumenty ZM
7.4.2022 - 4.5.2022 ZÁMĚR PRONÁJMU OBECNÍHO MAJETKU - OBEC POŘÍČANY Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
PEC/1321/2022 7.4.2022 - do odvolání VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - k pozvánce na úvodní jednání komplexní pozemkovou úpravu v k.ú. Pečky a v části k.ú. Vrbová Lhota Městský úřad Pečky, odbor BH veřejná vyhláška
5.4.2022 - 20.4.2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Město Poděbrady Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
1.4.2022 - 20.4.2022 VŘ - Oznámení o vyhlášení VŘ na obsazení pracovní pozice - Vedoucí úřadu - tajemník Městského úřadu Pečky Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
31.3.2022 - 15.4.2022 Usnesení vlády o prodloužení nouzového stavu a krizové usnesení vlády č. 42/2022 Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
29.3.2022 - 29.3.2025 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pečky č. 5/2022 - Oddíl vodní turistiky Pečky Městský úřad Pečky, ekonomický odbor smlouvy
29.3.2022 - 29.3.2025 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pečky č. 4/2022 - Zimní turisti Pečky Městský úřad Pečky, ekonomický odbor smlouvy
29.3.2022 - 29.3.2025 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pečky č. 3/2022 - AFK Pečky Městský úřad Pečky, ekonomický odbor smlouvy
29.3.2022 - 29.3.2025 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pečky č. 2/2022 - TJ Sokol Pečky Městský úřad Pečky, ekonomický odbor smlouvy
29.3.2022 - 29.3.2025 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 17/2021 - TJ Spartak Pečky Městský úřad Pečky, ekonomický odbor smlouvy
Vytvořeno 9.5.2015 12:34:33 | přečteno 411843x | ernest
load