Úřední deska

Vyhledat oznámení
Vyvěšeno v období:kalendář kalendář
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
2.6.2022 - 30.6.2023 Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - závěrečný účet města Pečky za rok 2021 Městský úřad Pečky, ekonomický odbor informace
2.6.2022 - 31.12.2022 Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - rozpočtová opatření č. 5 - 7/2022 Městský úřad Pečky, ekonomický odbor informace
31.5.2022 - 15.6.2022 Usnesení ZM ze dne 25.05.2022 Městský úřad Pečky, sekretariát dokumenty ZM
PEC/2241/2022 31.5.2022 - 16.6.2022 Oznámení o vyhlášení VŘ na obsazení pracovního místa - samostatný referent odboru kancelář úřadu MěÚ Poděbrady Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
PEC/2185/2022 27.5.2022 - 13.6.2022 Oznámení VV - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - oprava II/611xII/329 Poděbrady-Přední Lhota - objízdná trasa Městský úřad Pečky, sekretariát veřejná vyhláška
PEC/2184/2022 27.5.2022 - 13.6.2022 Oznámení VV, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - oprava silnice II/329 Plaňany-Radim Městský úřad Pečky, sekretariát veřejná vyhláška
PEC/2192/2022 27.5.2022 - 13.6.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení a změně záplavového území vodního toku Šembera Městský úřad Pečky, sekretariát veřejná vyhláška
27.5.2022 - 13.6.2022 Usnesení vlády o prodloužení nouzového stavu - Sbírka zákonů č. 66/2022 Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
PEC/2131/2022 25.5.2022 - 9.6.2022 VV - doručení písemnosti neznámým osobám, rozhodnutí Městský úřad Pečky, stavební odbor veřejná vyhláška
24.5.2022 - 31.12.2022 Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - rozpočtová opatření č. 1 - 4/2022 Městský úřad Pečky, ekonomický odbor informace
PEC/2099/2022 23.5.2022 - 16.6.2022 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2022 Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
18.5.2022 - 26.5.2022 Pozvánka na zasedání ZM dne 25.5.2022 Městský úřad Pečky, sekretariát dokumenty ZM
PEC/1990/2022 17.5.2022 - 1.6.2022 VV - doručení písemností neznámým osobám, oznámení o zahájení společného řízení - Dostavba učeben a tělocvičny v ZŠ Pečky Městský úřad Pečky, stavební odbor veřejná vyhláška
PEC/1963/2022 16.5.2022 - 31.5.2022 Oznámení, zahájení ÚŘ, VV, veřejné osvětlení Ratenice čp. 67, ul. Dvorská Městský úřad Pečky, stavební odbor veřejná vyhláška
11.5.2022 - 26.5.2022 Závěrečný účet za rok 2021 - návrh Městský úřad Pečky, ekonomický odbor oznámení
11.5.2022 - 26.5.2022 Nařízení Středočeského kraje o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
PEC/1851/2022 9.5.2022 - 21.5.2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa vedoucí oddělení správy majetku - město Poděbrady Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
6.5.2022 - 26.5.2022 Závěrečný účet za rok 2021 - DSO Pečecký region Městský úřad Pečky, sekretariát informace
PEC/1716/2022 2.5.2022 - 7.6.2022 VV - návrh 3. aktualizace zásad ÚR Stř. kraje a oznámení o veřejném projednání návrhu 3 aktualizace zásad ÚR Stř. kraje Městský úřad Pečky, sekretariát veřejná vyhláška
PEC/1704/2022 2.5.2022 - 14.5.2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice "Samostatný referent odboru kancelář úřadu - personální a mzdová agenda MěÚ Poděbrady Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
2.5.2022 - 17.5.2022 Ukončení pandemického stavu k 3.5.2022 Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
PEC/1638/2022 2.5.2022 - 17.5.2022 Oznámení o zahájení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek v k.ú. Pečky Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
PEC1599/2022 25.4.2022 - 25.5.2022 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2022 Městský úřad Pečky, sekretariát veřejná vyhláška
21.4.2022 - 6.5.2022 Usnesení vlády o přijetí krizového opatření k zajištění poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
PEC/1485/2022 13.4.2022 - 28.4.2022 Oznámení VV, opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci J.A.Komenského v Pečkách Městský úřad Kolín veřejná vyhláška
13.4.2022 - 25.9.2022 Informace o stanovení počtu členů zastupitelstva na následující volební období 2022 - 2026 Městský úřad Pečky, ekonomický odbor informace
PEC/1447/2022 11.4.2022 - 26.4.2022 VV - opatření obecné povahy o stanovení změny záplavového území vodního toku Výrovka Městský úřad Pečky, stavební odbor veřejná vyhláška
PEC/1414/2022 11.4.2022 - 26.4.2022 VV - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy na stanovení a změnu záplavového území vodního toku Šembera, výzva k podání připomínek Městský úřad Pečky, stavební odbor veřejná vyhláška
PEC/1361/2022 11.4.2022 - 26.4.2022 Oznámení zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání, Radim čp. 273 Městský úřad Pečky, stavební odbor oznámení
11.4.2022 - 26.4.2022 Usnesení ZM ze dne 30.03.2022 Městský úřad Pečky, sekretariát dokumenty ZM
7.4.2022 - 4.5.2022 ZÁMĚR PRONÁJMU OBECNÍHO MAJETKU - OBEC POŘÍČANY Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
PEC/1321/2022 7.4.2022 - do odvolání VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - k pozvánce na úvodní jednání komplexní pozemkovou úpravu v k.ú. Pečky a v části k.ú. Vrbová Lhota Městský úřad Pečky, odbor BH veřejná vyhláška
5.4.2022 - 20.4.2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Město Poděbrady Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
1.4.2022 - 20.4.2022 VŘ - Oznámení o vyhlášení VŘ na obsazení pracovní pozice - Vedoucí úřadu - tajemník Městského úřadu Pečky Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
31.3.2022 - 15.4.2022 Usnesení vlády o prodloužení nouzového stavu a krizové usnesení vlády č. 42/2022 Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
29.3.2022 - 29.3.2025 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pečky č. 5/2022 - Oddíl vodní turistiky Pečky Městský úřad Pečky, ekonomický odbor smlouvy
29.3.2022 - 29.3.2025 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pečky č. 4/2022 - Zimní turisti Pečky Městský úřad Pečky, ekonomický odbor smlouvy
29.3.2022 - 29.3.2025 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pečky č. 3/2022 - AFK Pečky Městský úřad Pečky, ekonomický odbor smlouvy
29.3.2022 - 29.3.2025 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pečky č. 2/2022 - TJ Sokol Pečky Městský úřad Pečky, ekonomický odbor smlouvy
29.3.2022 - 29.3.2025 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 17/2021 - TJ Spartak Pečky Městský úřad Pečky, ekonomický odbor smlouvy
29.3.2022 - 29.3.2025 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pečky č. 1/2022 - TJ Spartak Pečky Městský úřad Pečky, ekonomický odbor smlouvy
PEC/1281/2022 29.3.2022 - 13.4.2022 Veřejná vyhláška o uložení písemnosti - A.Říhová Městský úřad Pečky, stavební odbor veřejná vyhláška
28.3.2022 - 12.4.2022 Nařízení Středočeského kraje o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru Orgán veřejné moci oznámení
PEC/1248/2022 25.3.2022 - 9.5.2022 VV - Oznámení, veřejné projednání návrhu 9.aktualizace Zásad ÚR Středočeského kraje - vysokorychlostní trať Poříčany-Světlá nad Sázavou a spojka v úseku VRT-Nymburk Orgán veřejné moci veřejná vyhláška
PEC/1249/2022 25.3.2022 - 11.4.2022 Oznámení VV - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - oprava silnice II/329 Plaňany - Radim I. etapa Městský úřad Kolín veřejná vyhláška
PEC/1242/2022 25.3.2022 - 11.4.2022 Oznámení VV - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - oprava, objízdná trasa II/611xII/329 Poděbrady-Přední Lhota Městský úřad Kolín veřejná vyhláška
24.3.2022 - 31.3.2022 Pozvánka na zasedání ZM dne 30.3.2022 Městský úřad Pečky, sekretariát dokumenty ZM
16.3.2022 - 31.3.2022 Sbírka zákonů č. 34/2022 obsahující usnesení vlády - krizové opatření Městský úřad Pečky, sekretariát informace
PEC/1075/2022 15.3.2022 - 14.4.2022 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam o vyměření místního poplatku za TDO Městský úřad Pečky, stavební odbor veřejná vyhláška
10.3.2022 - 25.3.2022 Výsledky z jednání vlády dne 9.3.2022, změna krizového opatření Městský úřad Pečky, sekretariát informace
PEC/1005/2022 7.3.2022 - 22.3.2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - samostatný referent/referentka odboru správy a rozvoje města, oddělení majetku - správa zeleně MěÚ Poděbrady Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
PEC/1005/2022 7.3.2022 - 22.3.2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - samostatný referent odboru soc. péče a zdravotnictví, OSPOD - MěÚ Poděbrady Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
4.3.2022 - 21.3.2022 Částka 24/2022 Sb. - vyhlášení nouzového stavu a krizové usnesení vlády Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
PEC/968/2022 3.3.2022 - 18.3.2022 Oznámení VV - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - uzavírka místní komunikace v místech železničního přejezdu P4929 mezi obcí V.Chvalovice a městem Pečky Městský úřad Pečky, sekretariát veřejná vyhláška
1.3.2022 - 16.3.2022 ZÁMĚR "PRONÁJEM ČÁSTI VODÁRENSKÉ VĚŽE" Městský úřad Pečky, odbor BH vyhlašované záměry města
1.3.2022 - 1.9.2022 VYHLÁŠENÍ PROGRAMU "DEŠŤOVKA" MĚSTA PEČKY Městský úřad Pečky, ekonomický odbor informace
PEC/881/2022 28.2.2022 - 30.3.2022 Neznámý vlastník - informace k 1.2.2022 Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
22.2.2022 - 31.12.2022 Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - rozpočtová opatření č. 1/2022 Městský úřad Pečky, ekonomický odbor informace
22.2.2022 - 26.2.2022 Pozvánka - setkání starostů DSO Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
21.2.2022 - 15.3.2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - samostatný referent/referentka odboru výstavby Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
PEC/772/2022 21.2.2022 - 8.3.2022 Veřejná vyhláška o uložení písemnosti - A.Říhová Městský úřad Pečky, stavební odbor veřejná vyhláška
PEC/781/2022 21.2.2022 - 8.3.2022 VV - Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci v ulici J.A.Komenského, Pečky Městský úřad Kolín veřejná vyhláška
15.2.2022 - 2.3.2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu - OZV města Pečky, kterou se mění OZV č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Městský úřad Pečky, sekretariát OZV
PEC/711/2022 15.2.2022 - 13.3.2022 Oznámení VV - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - silniční běh Pečecká desítka - 12.3.2022 Městský úřad Kolín veřejná vyhláška
11.2.2022 - 28.2.2022 Usnesení ZM ze dne 9.2.2022 Městský úřad Pečky, sekretariát dokumenty ZM
10.2.2022 - 25.2.2022 Mimořádná opatření MZ ČR, jednání vlády dne 9.2.2022 Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
PEC/605/2022 8.2.2022 - 23.2.2022 Rozhodnutí VV - stavební záměr, RD čp. 64 přístřešek v k.ú. Tatce Městský úřad Pečky, stavební odbor veřejná vyhláška
8.2.2022 - 23.2.2022 Záměr - pacht pozemků v k.ú. Pečky a k.ú. Velké Chvalovice Městský úřad Pečky, odbor BH vyhlašované záměry města
PEC/587/2022 8.2.2022 - 22.2.2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - samostatný referent/referentka odboru sociální péče a zdravotnictví MěÚ Poděbrady Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
PEC/517/2022 3.2.2022 - 18.2.2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - samostatný referent/referentka na úseku matriky MěÚ Poděbrady Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
2.2.2022 - 10.2.2022 Pozvánka na zasedání ZM dne 9.2.2022 Městský úřad Pečky, sekretariát dokumenty ZM
PEC/438/2022 31.1.2022 - 15.2.2022 VV - Oznámení o vydání opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe Městský úřad Pečky, sekretariát veřejná vyhláška
PEC/380/2022 26.1.2022 - 16.2.2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - vedoucí úřadu - tajemník Městského úřadu Pečky Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
PEC/322/2022 24.1.2022 - 25.2.2022 DV - pozemek parc. č. 50 V.Chvalovice Exekutorský úřad dražby, exekuce
18.1.2022 - 2.2.2022 Záměr - pronájem NP v ulici Komenského čp. 184 v Pečkách Městský úřad Pečky, odbor BH vyhlašované záměry města
PEC/254/2022 18.1.2022 - 2.2.2022 Rozhodnutí VV - společné povolení ke stavbě - Vodovodní řad v části Bačov v k.ú. Pečky Městský úřad Kolín veřejná vyhláška
18.1.2022 - 2.2.2022 Záměr - pronájem části pozemku na náměstí v Pečkách, část pozemku č.parc. 1680 Městský úřad Pečky, odbor BH vyhlašované záměry města
6.1.2022 - 21.1.2022 Jednání vlády 5.1.2022, změna opatření MZ ČR Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
PEC/40/2022 3.1.2022 - 18.1.2022 Oznámení zahájení společného řízení VV - RD čp. 64 Tatce Městský úřad Pečky, stavební odbor veřejná vyhláška
3.1.2022 - 18.1.2022 Jednání vlády 29.12.2021, mimořádná opatření MZ ČR Městský úřad Pečky, sekretariát informace
29.12.2021 - 1.2.2022 Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - rozpočtová opatření č. 13/2021 Městský úřad Pečky, ekonomický odbor informace
29.12.2021 - 1.2.2022 Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - návrhy rozpočtů na rok 2022 a střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací města Městský úřad Pečky, ekonomický odbor informace
29.12.2021 - 14.1.2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice "Investiční referent" Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
21.12.2021 - 31.12.2022 Rozpočet 2022, Střednědobý výhled rozpočtu 2023 - 2025 Městský úřad Pečky, ekonomický odbor oznámení
PEC/4503/2021 21.12.2021 - 20.1.2022 Výběr daňových přiznání k dani z nemovitých věci v roce 2022 Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
16.12.2021 - 31.12.2022 Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - rozpočet města na rok 2022 a Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2025 Městský úřad Pečky, ekonomický odbor informace
16.12.2021 - 31.12.2021 Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - rozpočtová opatření č. 12/2021 Městský úřad Pečky, ekonomický odbor informace
15.12.2021 - 30.12.2021 Jednání vlády 13.12.2021, změny mimořádných opatření MZDR Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
14.12.2021 - 29.12.2021 Usnesení ZM ze dne 8.12.2021 Městský úřad Pečky, sekretariát dokumenty ZM
PEC/4275/2021 10.12.2021 - 27.12.2021 Územní rozhodnutí, veřejná vyhláška Regula Pečky Městský úřad Pečky, stavební odbor veřejná vyhláška
PEC/4350/2021 10.12.2021 - 27.12.2021 Veřejná vyhláška o uložení písemnosti Městský úřad Pečky, stavební odbor veřejná vyhláška
9.12.2021 - 24.12.2021 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Městský úřad Kolín veřejná vyhláška
PEC/4316/2021 7.12.2021 - 22.12.2021 Oznámení VV - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci V Kaštánkách, Letohradská, P.Holého, K.H.Borovského, Nymburská Městský úřad Kolín veřejná vyhláška
PEC/4282/2021 3.12.2021 - 21.12.2021 Oznámení o vyhlášení VŘ na obsazení pracovního místa samostatný referent odboru správních činností na úseku matriky MěÚ Poděbrady Orgán veřejné moci výběrová řízení
PEC/4267/2021 2.12.2021 - 17.12.2021 VV - opatření obecné povahy o stanovení a změně záplavového území vodního toku Šembera Orgán veřejné moci veřejná vyhláška
1.12.2021 - 17.12.2021 Oznámení o záměru prodeje vozidla Městský úřad Pečky, ekonomický odbor oznámení
1.12.2021 - 31.12.2021 Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - rozpočtová opatření č. 11/2021 Městský úřad Pečky, ekonomický odbor informace
1.12.2021 - 9.12.2021 Pozvánka na zasedání ZM dne 8.12.2021 Městský úřad Pečky, sekretariát dokumenty ZM
1.12.2021 - 16.12.2021 Záměr - pronájem části pozemku č. parc. 1927/1 v obci a k.ú. Pečky Městský úřad Pečky, odbor BH vyhlašované záměry města
29.11.2021 - 14.12.2021 Mimořádné jednání vlády 26.11.2021, mimořádné opatření MZ ČR a krizové opatření vlády Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
Vytvořeno 9.5.2015 12:34:33 | přečteno 387430x | ernest
load