Úřední deska

Vyhledat oznámení
Vyvěšeno v období:kalendář kalendář
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
22.9.2023 - 9.10.2023 Jednací řád zastupitelstva města Pečky, aktualizovaný 20.9.2023 Městský úřad Pečky, sekretariát dokumenty ZM
22.9.2023 - 9.10.2023 Zápis ze zasedání ZM dne 20.9.2023 Městský úřad Pečky, sekretariát dokumenty ZM
PEC/3759/2023 19.9.2023 - 28.9.2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa administrativní a spisový/á pracovník/pracovnice Odboru informatiky MěÚ Poděbrady Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
19.9.2023 - 4.10.2023 Zveřejnění záměru - pronájem prostor sloužících podnikání Tř. 5. května 431, Pečky Městský úřad Pečky, odbor BH vyhlašované záměry města
19.9.2023 - 4.10.2023 Zveřejnění záměru - výpůjčka NP v 1.NP budovy čp. 78, Masarykovo nám., Pečky Městský úřad Pečky, odbor BH vyhlašované záměry města
13.9.2023 - 21.9.2023 Pozvánka na zasedání ZM dne 20.9.2023 Městský úřad Pečky, sekretariát dokumenty ZM
PEC/3665/2023 13.9.2023 - 6.10.2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa odboru informatiky - správce sítě, elektronická komunikace MěÚ Poděbrady Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
PEC/3550/2023 6.9.2023 - 21.9.2023 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy dopravního značení na silnici II/329, II/32914 a místních komunikací V Horkách, Přátelství, Lhotecká a Svobody Městský úřad Pečky, sekretariát veřejná vyhláška
PEC/3517/2023 6.9.2023 - 21.9.2023 Rozhodnutí - veřejná vyhláška - Revitalizace Mlýnského náhonu v Pečkách Městský úřad Pečky, sekretariát veřejná vyhláška
PEC/3434/2023 4.9.2023 - 19.9.2023 Oznámení VV - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v Pečkách, stavba místní komunikace v Pečkách Městský úřad Pečky, sekretariát veřejná vyhláška
PEC/3435/2023 4.9.2023 - 19.9.2023 Oznámení VV - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu, oprava povrchu vozovky silnice III/3294 z Peček do Dobřichova Městský úřad Pečky, sekretariát veřejná vyhláška
PEC/3455/2023 4.9.2023 - 14.9.2023 Oznámení o vyhlášení VŘ na obsazení pracovního místa samostatný/á referent/ka Odboru školství a sportu MěÚ Poděbrady Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
PEC/3291/2023 23.8.2023 - 22.9.2023 Neznámý vlastník - informace srpen 2023 - seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
PEC/3295/2023 22.8.2023 - 4.10.2023 DV - Černochovi Městský úřad Pečky, sekretariát dražby, exekuce
PEC/3199/2023 14.8.2023 - 29.8.2023 Oznámení VV, opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - ulice V Kaštánkách a Nymburská, Pečky Městský úřad Kolín veřejná vyhláška
14.8.2023 - 29.8.2023 Zápis ze zasedání ZM dne 9.8.2023 Městský úřad Pečky, sekretariát dokumenty ZM
PEC/3130/2023 7.8.2023 - 19.8.2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa "projektový manažer dotací a veřejných zakázek" MěÚ Poděbrady Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
3.8.2023 - 31.8.2023 Řád veřejného pohřebiště města Pečky Městský úřad Pečky, ekonomický odbor oznámení
2.8.2023 - 10.8.2023 Pozvánka na zasedání ZM dne 9.8.2023 Městský úřad Pečky, sekretariát dokumenty ZM
PEC/2909/2023 24.7.2023 - 8.8.2023 Oznámení zahájení společného řízení VV - stavba skladu v k.ú. Vrbčany Městský úřad Pečky, stavební odbor veřejná vyhláška
PEC/2832/2023 18.7.2023 - 5.8.2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa odboru výstavby a územního plánování MěÚ Poděbrady Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
PEC/2831/2023 18.7.2023 - 5.8.2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa samostatný/á referent/ka odboru informatiky MěÚ Poděbrady Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
PEC/2819/2023 17.7.2023 - 11.8.2023 VŘ na obsazení pracovní pozice právník města pro územní samosprávný celek Poděbrady Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
PEC/2791/2023 17.7.2023 - 1.8.2023 Rozhodnutí - veřejná vyhláška - stavba "Rekonstrukce místních komunikací v části Bačov v Pečkách" Městský úřad Kolín veřejná vyhláška
13.7.2023 - 31.7.2024 Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - závěrečný účet města Pečky za rok 2022 Městský úřad Pečky, ekonomický odbor informace
PEC/2743/2023 12.7.2023 - 23.8.2023 DV - P. a I. Černochovi Exekutorský úřad dražby, exekuce
11.7.2023 - 26.7.2023 Záměr - pronájem části pozemku č.parc. 1680 před domem čp. 80 v k.ú. Pečky Městský úřad Pečky, odbor BH vyhlašované záměry města
11.7.2023 - 26.7.2023 Záměr - pronájem části pozemku č.parc. 1680 před domem čp. 656 v k.ú. Pečky Městský úřad Pečky, odbor BH vyhlašované záměry města
28.6.2023 - 31.12.2023 Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - rozpočtová opatření č. 4/2023 Městský úřad Pečky, ekonomický odbor informace
PEC/2588/2023 28.6.2023 - 13.7.2023 Oznámení VV - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu, úprava dopravního značení na místní komunikaci ul. Petra Bezruče, Pečky Městský úřad Kolín veřejná vyhláška
27.6.2023 - 29.7.2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice "Referent přípravy a realizace investic" MěÚ Pečky Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
26.6.2023 - 11.7.2023 Zápis ze zasedání ZM dne 21.6.2023 Městský úřad Pečky, sekretariát dokumenty ZM
PEC/2501/2023 23.6.2023 - 10.7.2023 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení VV - Revitalizace Mlýnského náhonu v Pečkách Městský úřad Pečky, sekretariát veřejná vyhláška
PEC/2465/2023 22.6.2023 - 7.7.2023 Rozhodnutí - ÚR, veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby - Výstavba VO v lokalitě sídliště v Pečkách Městský úřad Pečky, stavební odbor veřejná vyhláška
PEC/2481/2023 22.6.2023 - 11.7.2023 VŘ na obsazení pracovního místa odboru informatiky na úseku podatelny MěÚ Poděbrady Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
PEC/2476/2023 22.6.2023 - 7.7.2023 Usnesení VV - zastavení řízení stavebního záměru - Revitalizace Mlýnského náhonu v Pečkách Městský úřad Pečky, stavební odbor veřejná vyhláška
PEC/2207/2023 19.6.2023 - 4.7.2023 Oznámení o zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání - rekonstrukce RD čp. 18 v k.ú. Poboří Městský úřad Pečky, stavební odbor oznámení
PEC/2359/2023 15.6.2023 - 30.6.2023 Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek v k.ú. Pečky Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
14.6.2023 - 22.6.2023 Pozvánka na zasedání ZM dne 21.6.2023 Městský úřad Pečky, sekretariát dokumenty ZM
PEC/2181/2023 6.6.2023 - 20.6.2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa na úseku matriky MěÚ Poděbrady Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
31.5.2023 - 22.6.2023 Závěrečný účet města za rok 2022 - návrh Městský úřad Pečky, ekonomický odbor informace
25.5.2023 - 25.5.2026 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 25/2023 - Spolek železničních modelářů Pečky Městský úřad Pečky, ekonomický odbor smlouvy
25.5.2023 - 25.5.2026 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 24/2023 - AFK Pečky Městský úřad Pečky, ekonomický odbor smlouvy
25.5.2023 - 25.5.2026 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 1/2022 - TJ Spartak Pečky Městský úřad Pečky, ekonomický odbor smlouvy
25.5.2023 - 31.12.2023 Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - rozpočtová opatření č. 3/2023 Městský úřad Pečky, ekonomický odbor informace
PEC/1960/2023 23.5.2023 - 7.6.2023 Oznámení - zahájení řízení o prodloužení platnosti společného povolení VV - "Rekonstrukce místních komunikací v části Bačov v Pečkách" Městský úřad Pečky, sekretariát veřejná vyhláška
PEC/1933/2023 19.5.2023 - 5.6.2023 VV - Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - ulice V Kaštánkách a Nymburská Městský úřad Pečky, sekretariát veřejná vyhláška
PEC/1868/2023 17.5.2023 - 1.6.2023 Oznámení zahájení územního řízení VV - Výstavba VO v lokalitě sídliště v Pečkách /V Horkách, Přátelství, Svobody, Lhotecká, parkoviště u garáží/ Městský úřad Pečky, stavební odbor veřejná vyhláška
10.5.2023 - 23.6.2023 Oznámení o vyhlášení konkurzu na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Ratenice, okres Kolín Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
9.5.2023 - 31.12.2023 Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - rozpočtová opatření č. 2/2023 Městský úřad Pečky, ekonomický odbor oznámení
PEC/1511/2023 4.5.2023 - 4.5.2024 Výzva o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech k věcným břemenům KoPÚ Dobřichov Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
PEC/1511/2023 4.5.2023 - 19.5.2023 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dobřichov - oznámení o vyložení soupisů nároků Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
PEC/1702/2023 3.5.2023 - 18.5.2023 Oznámení VV - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na silnici II/329 Tř. Jana Švermy v Pečkách z důvodu pokládky kabelů NN Městský úřad Pečky, sekretariát veřejná vyhláška
3.5.2023 - 18.5.2023 Zápis ze zasedání ZM dne 26.4.2023 Městský úřad Pečky, sekretariát dokumenty ZM
PEC/1669/2023 3.5.2023 - 16.5.2023 Upozornění na odstávku elektřiny dne 15.5.2023 Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
2.5.2023 - 17.5.2023 Jednací řád zastupitelstva města Pečky Městský úřad Pečky, sekretariát dokumenty ZM
2.5.2023 - 22.5.2023 Závěrečný účet za rok 2022 - DSO Pečecký region Dobrovolný svazek obcí Pečecký region oznámení
PEC/1554/2023 25.4.2023 - 25.5.2023 Daň z nemovitých věcí na rok 2023 - VV Městský úřad Pečky, sekretariát veřejná vyhláška
19.4.2023 - 27.4.2023 Pozvánka na zasedání ZM dne 26.4.2023 Městský úřad Pečky, sekretariát dokumenty ZM
PEC/1500/2023 19.4.2023 - 4.5.2023 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení VV - "Revitalizace Mlýnského náhonu v Pečkách" Městský úřad Pečky, sekretariát veřejná vyhláška
18.4.2023 - 16.5.2023 Oznámení o vyhlášení VŘ na obsazení pracovní pozice - Sociální pracovník Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
18.4.2023 - 3.5.2023 Záměr - prodej pozemku č. parc. 1449/221 v obci a k.ú. Pečky Městský úřad Pečky, odbor BH vyhlašované záměry města
PEC/1408/2023 13.4.2023 - 13.5.2023 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2022 Městský úřad Pečky, sekretariát veřejná vyhláška
PEC/1407/2023 12.4.2023 - 9.5.2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - samostatný referent/referentka odboru dopravy MěÚ Poděbrady Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
PEC/1386/2023 11.4.2023 - 3.5.2023 Upozornění na odstávku elektřiny dne 2.5.2023 v k.ú. Pečky Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
PEC/1385/2023 11.4.2023 - 29.4.2023 Upozornění na odstávku elektřiny dne 28.4.2023 v k.ú. Velké Chvalovice Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
PEC/1383/2023 11.4.2023 - 24.4.2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - samostatný referent/ka odboru správních činností na úseku přestupků pro územní samosprávný celek Poděbrady Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
PEC/1382/2023 11.4.2023 - 24.4.2023 Oznámení o vyhlášení pracovní pozice - pracovník/pracovnice organizační složky Městské kulturní centrum Poděbrady Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
PEC/1381/2023 11.4.2023 - 26.4.2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - samostatný referent/referentka odboru výstavby a územního plánování MěÚ Poděbrady Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
PEC/1380/2023 11.4.2023 - 26.4.2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - samostatný referent/referentka odboru výstavby a územního plánování - úsek stavebního řádu - MěÚ Poděbrady Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
PEC/1259/2023 6.4.2023 - 18.5.2023 Veřejná vyhláška - změna ÚP č. 2 ----- veřejná vyhláška
PEC/1315/2023 4.4.2023 - 25.4.2023 VŘ na obsazení pracovního místa odboru informatiky MěÚ Poděbrady Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
4.4.2023 - 4.4.2026 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pečky č. 14/2023 - Svaz tělesně postižených Městský úřad Pečky, ekonomický odbor smlouvy
4.4.2023 - 4.4.2026 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pečky č. 7/2023 - TJ Sokol Velké Chvalovice Městský úřad Pečky, ekonomický odbor smlouvy
4.4.2023 - 4.4.2026 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pečky č. 6/2023 - Zimní turisti Pečky Městský úřad Pečky, ekonomický odbor smlouvy
4.4.2023 - 4.4.2026 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pečky č. 5/2023 - Oddíl vodní turistiky Městský úřad Pečky, ekonomický odbor smlouvy
4.4.2023 - 4.4.2026 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pečky č. 4/2023 - TJ Spartak Pečky Městský úřad Pečky, ekonomický odbor smlouvy
4.4.2023 - 4.4.2026 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pečky č. 3/2023 - AFK Pečky Městský úřad Pečky, ekonomický odbor smlouvy
4.4.2023 - 4.4.2026 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pečky č. 2/2023 - TJ Sokol Pečky Městský úřad Pečky, ekonomický odbor smlouvy
4.4.2023 - 19.4.2023 Záměr - pronájem části pozemku č. parc. 306/36 v k.ú. Pečky Městský úřad Pečky, odbor BH vyhlašované záměry města
28.3.2023 - 2.5.2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - samostatný referent/referentka odboru stavebního Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
PEC/1164/2023 28.3.2023 - 12.4.2023 Rozhodnutí - územní rozhodnutí, VV - výměna kNN a kVN Pečky, Svobody, Lhotecká Městský úřad Pečky, stavební odbor veřejná vyhláška
PEC/1126/2023 23.3.2023 - 7.4.2023 Oznámeni VV - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - úprava dopravního značení na silnici III/32913 a místní komunikaci v k.ú.V. Chvalovice Městský úřad Pečky, sekretariát veřejná vyhláška
PEC/1097/2023 22.3.2023 - 6.4.2023 Oznámení VV - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - opravy povrchu vozovky po dokončení stavby Městský úřad Pečky, sekretariát veřejná vyhláška
PEC/1094/2023 22.3.2023 - 6.4.2023 Oznámení VV - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - omezení provozu při frézování vozovky, opravy povrchu vozovky po dokončení stavby Městský úřad Pečky, sekretariát veřejná vyhláška
PEC/1098/2023 22.3.2023 - 13.4.2023 Upozornění na odstávku elektřiny dne 12.4.2023 Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
PEC/1077/2023 21.3.2023 - 12.4.2023 Upozornění na odstávku elektřiny dne 11.4.2023 Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
21.3.2023 - 31.12.2023 Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - rozpočtová opatření č. 1/2023 Městský úřad Pečky, ekonomický odbor informace
PEC/1033/2023 17.3.2023 - 3.4.2023 VV - rozhodnutí - NYPEČ zdvojení, Pečky - Vrbová Lhota Městský úřad Pečky, sekretariát veřejná vyhláška
PEC/1002/2023 15.3.2023 - 22.4.2023 DV - R.Novák Městský úřad Pečky, sekretariát dražby, exekuce
15.3.2023 - 18.4.2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice "Referent přípravy a realizace investic" Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
PEC/974/2023 13.3.2023 - 28.3.2023 Doručení veřejnou vyhláškou J.Fedaková Městský úřad Pečky, sekretariát veřejná vyhláška
PEC/927/2023 8.3.2023 - 23.3.2023 Oznámení VV - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - uzavírka chodníku při výstavbě úpravny vod ul. P. Bezruče v Pečkách Městský úřad Pečky, sekretariát veřejná vyhláška
PEC/887/2023 6.3.2023 - 21.3.2023 Oznámení o vyhlášení VŘ na obsazení pracovního místa odboru správy a rozvoje města, oddělení správy majetku - správa zeleně MěÚ Poděbrady Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
1.3.2023 - 16.3.2023 Zveřejnění záměru - pronájem části pozemku č. parc. 993 v obci a k.ú. Pečky Městský úřad Pečky, odbor BH vyhlašované záměry města
PEC/771/2023 22.2.2023 - 10.4.2023 Neznámý vlastník - informace únor 2023 - seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
PRC/770/2023 22.2.2023 - 24.5.2023 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2023 Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
PEC/759/2023 21.2.2023 - 8.3.2023 Rozhodnutí - Závěr zjišťovacího řízení doručované VV - Obchodní centrum Pečky Městský úřad Pečky, sekretariát veřejná vyhláška
PEC/761/2023 21.2.2023 - 11.3.2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa odboru výstavby MěÚ Poděbrady Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
20.2.2023 - 7.3.2023 Zápis ze zasedání ZM dne 15.2.2023 Městský úřad Pečky, sekretariát dokumenty ZM
Vytvořeno 9.5.2015 12:34:33 | přečteno 467391x | ernest
load