Zvířata: povinnosti majitele, ztráta zvířete, čipování

pes

Prevence ztráty zvířete

Doporučujeme očipovat zvíře a zanést ho do registru. Při případné ztrátě zvířete vás snadněji, jako majitele, identifikujeme a zvíře vám vrátíme.

Volný pohyb psů

Který právní předpis upravuje volný pohyb psů a jak to upravuje, zda doporučuje či ukládá?
V současné době žádný právní předpis souhrnně neupravuje pohyb psů na veřejnosti. Vlastník psa nebo chovatel je povinen se chovat tak, jak mu ukládají některé právní předpisy.

  • Při pohybu psa na veřejnosti je chovatel nebo vlastník psa povinen dodržovat obecná pravidla stanovená občanským zákoníkem ( § 127 zák. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, § 60 zák.č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů)
  • Při přepravě psa v hromadné přepravě osob je povinen vlastník psa nebo chovatel dodržovat pokyny stanovené v přepravním řádu pro určitý druh přepravy. V rámci přepravy zvířat je stanoveno opatřit tyto náhubkem a vést je na vodítku nebo v případě malého psa převážet ve schráně. Pokud nedodrží podmínky stanovené v přepravním řádu bude z dopravy vyloučen a lze mu uložit pokutu.
  • Při pohybu se psem na území města Pečky je povinen dodržovat ustanovení vyhlášky č. 3/2005, která se týká  pohybu psů a jiného zvířectva na veřejném prostranství.

Mrazivé dny jsou už asi za námi, teploty se derou nahoru a po sněhu ani památky. Škoda, ten alespoň na chvíli schová vše, co na veřejná prostranství nepatří. Pokud člověk nechce přijít domů s „voňavou“ památkou na podrážce, musí si dávat velký pozor.

Taky vás nebaví slalom na chodníku? Mě tedy určitě ne.

Pejskaři, přece není tak složité vzít si na procházku se svým čtyřnohým přítelem sáček a tu hromádku uklidit. Vím, že nejste všichni bezohlední, ale pořád se mezi vámi najdou tací, co to nechají ležet na místě a vůbec je nezajímá, že to ostatním lidem otravuje život.

A právě kvůli těm bezohledným musíme občas přistoupit k opatřením, která se vám nebudou moc líbit.

Nedivte se proto, když vás zastaví hlídka městské policie a bude kontrolovat, jestli dodržujete ustanovení obecně závazné vyhlášky. Jaká to jsou? Najdete je na stránkách Města Pečky.

Zde vám uvedu alespoň některá:

  • Na veřejných prostranstvích je možný pohyb psů pouze na vodítku. Pes musí být veden na vodítku u nohy fyzické osoby tak, aby se při míjení jiných osob a vedených psů nebo jiných zvířat nemohl s nimi dostat do kontaktu.
  • Zakazuje se vstup se psy na dětská hřiště, pískoviště a fotbalová hřiště.

  • Pro volné pobíhání psů se vymezují prostory uvedené v obecně závazné vyhlášce obce č. 5/2005

  • Pokud váš pes vykoná potřebu, je to na vás, ne na technických službách, uklidit hromádku a odložit do určených košů.

Vytvořeno 21.4.2021 12:23:24 | přečteno 537x | oto.poidinger
load