Kulturní středisko

929491 180 135

Podíváme se trochu do historie. V roce 1959 zahájil svou činnost Závodní klub ROH TONA v bývalém hostinci " U Krále Jiřího", kde si upravil klubovní místnost a sál. Vedl si velmi dobře a od 1.4.1960 se stal jediným kulturně osvětovým zařízením města. V roce 1962 byly ukončeny práce na stavební dokumentaci na rekonstrukci budovy hostince a v r. 1964 byl otevřen sdružený Závodní klub pracujících v Pečkách. 

Bylo zde organizováno mnoho kroužků( fotografický, šachový, vlastivědný,taneční, divadelní ), působilo zde několik hudebních souborů a dále přednášková činnost, besedy a výstavy. Začaly se konat kurzy společenského tance a chování. Od roku 1994 se změnil název na Kulturní středisko, které se od 1.7.2001 stalo příspěvkovou organizací města s novým názvem Kulturní středisko města Pečky. Činnost kurzů pokračuje. Oblíbené jsou kurzy společenského tance pro mládež, probíhají zde taneční kurzy pro děti i dospělé, soutěže ve společenském tanci, kurzy cvičení pro děti, dospělé i seniory, hudební kurzy (piano, kytara, harmonika) Vlastivědný kroužek ve spolupráci s ČKA pořádá přednášky, vycházky a výlety. Pro děti se pořádají pohádky a zábavné programy. Také se zde konají koncerty různých žánrů, divadelní představení, zábavy, plesy, výstavy. Je zde možnost si pronajmou sály a klubovny k další kulturní činnosti.load