Základní informace

Postavení a působnost městského úřadu

Městský úřad v Pečkách je pověřeným obecním úřadem ve smyslu ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jeho aktuální znění najdete na stránkách Sbírky zákonů na serveru Ministerstva vnitra ČR. Uvedený zákon upravuje také vztah Městského úřadu k orgánům města.

Působnost Městského úřadu

§ 109 zákona č. 128/2000 Sb.
Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta (místostarostové), tajemník obecního úřadu, je-li tato funkce zřízena, a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. V čele obecního úřadu je starosta.
Rada obce může zřídit pro jednotlivé úseky činnosti obecního úřadu odbory a oddělení, v nichž jsou začleněni zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu.

V rámci Městského úřadu Pečky jsou zřízeny tyto odbory:

Obecní úřad plní úkoly v samostatné působnosti obce (úkoly které mu uložilo zastupitelstvo obce nebo rada obce) a vykonává přenesenou působnost podle § 61 odst. 1 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.  s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu obce.
V obcích s pověřeným obecním úřadem a v obcích s rozšířenou působností se zřizuje funkce tajemníka obecního úřadu, který je zaměstnancem obce. Ostatní obce mohou zřídit funkci tajemníka obecního úřadu.
Není-li v obci zřízena funkce tajemníka obecního úřadu nebo není-li tajemník obecního úřadu ustanoven, plní jeho úkoly starosta.

Všechny písemnosti vyhotovené orgánem obce v samostatné působnosti obce se v záhlaví označují uvedením slova "obec" ("město", "městys") a názvem obce, městyse nebo města s uvedením orgánu, který písemnost vyhotovil.
Všechny písemnosti vyhotovené orgánem obce v přenesené působnosti orgánů obce, s výjimkou nařízení obce, se v záhlaví označují slovy "Obecní úřad" ("Městský úřad", "Úřad městyse") s uvedením názvu obce, městyse nebo města.
Vypracovávají-li písemnosti odbory obecního (městského) úřadu nebo úřadu městyse, uvede se pod záhlavím též název odboru, který písemnost vyhotovil. Stanoví-li zvláštní zákon jiné označení odboru, uvede se toto označení.
Vypracovávají-li písemnosti zvláštní orgány, uvede se v záhlaví "obec" ("město", "městys"), název obce (města, městyse) a pod ním název zvláštního orgánu, který písemnost vyhotovil.

Územní působnost

Městský úřad v Pečkách vykonává státní správu v přenesené působnosti pro obce: Cerhenice, Dobřichov, Chotutice, Pečky, Plaňany, Radim, Ratenice, Vrbčany.

Územní obvod matričního úřadu

tvoří obce: Pečky (Velké Chvalovice), Ratenice, Cerhenice (Cerhýnky, Radimek), Dobřichov, Chotutice, Tatce

Územní obvod stavebního úřadu

obce: Cerhenice, Dobřichov, Chotutice, Pečky, Plaňany, Radim, Ratenice, Vrbčany, Tatce.

Projednávání přestupků:

Komise pro projednávání přestupků řeší přestupky pro obce: Cerhenice (Cerhýnky), Dobřichov, Chotutice, Pečky, (Velké Chvalovice), Plaňany, Radim, Ratenice, Tatce, Vrbčany.

Czech Point

1. února 2008 zahájilo činnost nové pracoviště Městského úřadu, Czech PointČeský Podací Ověřovací Informační Národní Terminál.

Občanům na jednom místě poskytuje ověřené výpisy z centrálních státních evidencí a rejstříků, aniž by občan musel navštívit několik různých úřadů státní správy. V současné době je možné získat na tomto pracovišti ověřené výpisy z těchto centrálních registrů:

• Katastru nemovitosti
• Obchodního rejstříku
• Živnostenského rejstříku 
• Rejstříku trestů

Vytvořeno 25.5.2015 14:37:35 | přečteno 20574x | Jiří Třísko
load