Výběrové řízení na obsazení 2 míst strážníků Městské policie města Peček

Město Pečky zastoupené starostkou Mgr. Alenou Švejnohovou vyhlašuje výběrové řízení na obsazení 2 míst strážníků Městské policie města Peček

Zákonné předpoklady dle zákona č.553/1991 Sb. o obecní policii, v platném znění: • státní občanství ČR, věk minimálně 21 let, střední vzdělání s maturitní zkouškou, bezúhonnost, spolehlivost, zdravotní způsobilost

 Další požadované předpoklady: • řidičský průkaz skupiny B • fyzická, zdravotní a psychická způsobilost • znalost práce na PC (Word, Excel, používání internetu apod.) • komunikační dovednosti, časová flexibilita, schopnost samostatné práce i práce v týmu, odolnost vůči stresu, loajalita • dovednosti sebeobrany a zbrojní průkaz skupiny D výhodou • platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů podle zákona č.553/1991 Sb., o obecní policii výhodou 

Požadované doklady: • strukturovaný životopis • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto přijímacího řízení ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 

Nabízíme: • zajímavou, náročnou a prospěšnou práci • odměňování dle zákona č.262/2006 Sb., zákoníku práce a dalších předpisů platných pro odměňování zaměstnanců ve veřejné správě a službách, platová tř.7 

Předpokládaný nástup do zaměstnání: od 1.1.2021

Požadované doklady zasílejte do 31.7.2020 na adresu: Městský úřad Pečky, Masarykovo nám. 78, 289 11 Pečky. Obálku označte slovy “Strážník Městské policie města Peček - neotevírat“. 

Kontaktní osoba pro podávání informací: Tajemnice Městského úřadu v Pečkách PaedDr. Cecilie Pajkrtová, tel. 321 785 570 nebo 607 025 406.

Vytvořeno 14.7.2020 9:38:48 | přečteno 898x | cecilie.pajkrtova
load