Výběrové řízení na obsazení místa strážníka Městské policie Pečky

znak pecky n kopie

Město Pečky zastoupené starostou Milanem Paluskou vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa strážníka Městské policie Pečky

Zákonné předpoklady dle zákona č.553/1991 Sb. o obecní policii, v platném znění:

• státní občanství ČR, znalost jednacího jazyka, věk minimálně 18 let, střední vzdělání s maturitní zkouškou, bezúhonnost, spolehlivost, zdravotní způsobilost

Další požadované předpoklady:

 • řidičský průkaz skupiny B
 • fyzická, zdravotní a psychická způsobilost
 • znalost práce na PC (Word, Excel, používání internetu apod.)
 • komunikační dovednosti, časová flexibilita, schopnost samostatné práce i práce v týmu, odolnost vůči stresu, loajalita
 • dovednosti sebeobrany a zbrojní průkaz skupiny D výhodou
 • platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů podle zákona č.553/1991 Sb., o obecní policii výhod

Požadované doklady:
 • strukturovaný životopis
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • čestné prohlášení ne starší než 3 měsíce dle § 4a odst.1 písm. b) c) zák.č.553/1991Sb.
 • čestné prohlášení ne starší než 3 měsíce dle § 4b odst.4 zák.č.553/1991 Sb.
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto přijímacího řízení ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Nabízíme:
 • zajímavou, náročnou a prospěšnou práci
 • odměňování dle zákona č.262/2006 Sb., zákoníku práce a dalších předpisů platných pro odměňování zaměstnanců ve veřejné správě a službách, platová tř.8

Předpokládaný nástup do zaměstnání: 1.4.2023 nebo dle dohody

Požadované doklady zasílejte nebo osobně doručte do 25.01.2023 na adresu: Městský úřad Pečky, Masarykovo nám. 78, 289 11 Pečky. Obálku označte slovy “Strážník Městské policie Pečky - neotevírat“.

Kontaktní osoba pro podávání informací:

Tajemnice Městského úřadu v Pečkách Bc. Pavlína Nepovímová, Dis., tel. 321 785 570 nebo 607 025 406.

Vytvořeno 10.1.2023 11:06:31 - aktualizováno 12.1.2023 9:39:58 | přečteno 1016x | tana
load