Úřední deska

Vyhledat oznámení
Vyvěšeno v období:kalendář kalendář
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
31.1.2023 - 24.2.2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Referent přípravy a realizace investic Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
28.1.2023 - 13.2.2023 Výsledky voleb - volba prezidenta ČR II. kolo Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
PEC/383/2023 26.1.2023 - 10.2.2023 Veřejná vyhláška k pozvánce na šetření hranic KoPU Pečky Městský úřad Pečky, sekretariát veřejná vyhláška
24.1.2023 - 8.2.2023 Záměr - pronájem prostor sloužících podnikání, ul. P. Bezruče čp. 139, Pečky Městský úřad Pečky, odbor BH vyhlašované záměry města
PEC/409/2023 24.1.2023 - 8.2.2023 Oznámení zahájení společného řízení VV - novostavba 2 RD Plaňany, Náměstí čp. 42 Městský úřad Pečky, stavební odbor veřejná vyhláška
24.1.2023 - 27.2.2023 Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Radim Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
16.1.2023 - 29.1.2023 Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta Městský úřad Pečky, ekonomický odbor oznámení
14.1.2023 - 26.1.2023 Výsledky voleb - volba prezidenta ČR I. kolo Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
PEC/220/2023 12.1.2023 - 27.1.2023 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - "Pečecká desítka" dne 11.3.2023 Městský úřad Pečky, stavební odbor veřejná vyhláška
10.1.2023 - 26.1.2023 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa strážníka Městské policie Pečky Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
PEC/178/2023 10.1.2023 - 25.1.2023 Oznámení VV - zahájení řízení o prodloužení platnosti - NYPEČ zdvojení, Pečky - Vrbová Lhota Městský úřad Pečky, sekretariát veřejná vyhláška
PEC/160/2023 10.1.2023 - 31.1.2023 Telefonní číslo pro žadatele v izolaci/karanténě z důvodu nemoci Covid-19 o zvláštní přenosnou volební schránku - volba prezidenta ČR Městský úřad Pečky, ekonomický odbor oznámení
4.1.2023 - 31.1.2023 Telefonní číslo pro žadatele o zvláštní přenosnou volební schránku Městský úřad Pečky, ekonomický odbor oznámení
2.1.2023 - 17.1.2023 Zveřejnění záměru - pronájem nebytového prostoru v ulici Tř. 5. května čp. 431, Pečky Městský úřad Pečky, odbor BH vyhlašované záměry města
PEC/14/2023 2.1.2023 - 17.1.2023 Veřejná vyhláška o uložení písemnosti - Místní domovina domkařů v Hradeníně Městský úřad Pečky, stavební odbor veřejná vyhláška
2.1.2023 - 17.1.2023 Valná hromada - Myslivecký spolek Pečky Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
PEC/2/2023 2.1.2023 - 17.1.2023 Doručení veřejnou vyhláškou T.Fiala Městský úřad Pečky, sekretariát veřejná vyhláška
29.12.2022 - 31.1.2023 Umístění volebních stanovišť ve Středočeském volebním kraji pro volby prezidenta ČR 2023 Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
29.12.2022 - 31.1.2023 Přehled o telefonním spojení do volebních místností - volba prezidenta ČR Městský úřad Pečky, ekonomický odbor oznámení
21.12.2022 - 31.1.2023 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta Městský úřad Pečky, ekonomický odbor oznámení
20.12.2022 - 31.3.2023 Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb., - rozpočtová opatření č. 17/2022 Městský úřad Pečky, ekonomický odbor oznámení
20.12.2022 - 31.12.2023 Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb., rozpočet města na rok 2023 a Střednědobý výhled rozpočtu 2023 - 2026 Městský úřad Pečky, ekonomický odbor oznámení
PEC/5104/2022 19.12.2022 - 3.1.2023 Posuzování vlivů na ŽP - zahájení zjišťovacího řízení záměru "Obchodní centrum Pečky" Městský úřad Pečky, stavební odbor oznámení
16.12.2022 - 2.1.2023 Zápis ze zasedání ZM dne 14.12.2022 Městský úřad Pečky, sekretariát dokumenty ZM
15.12.2022 - 30.12.2022 Doručení veřejnou vyhláškou M.Mujajová Městský úřad Pečky, sekretariát veřejná vyhláška
15.12.2022 - 6.1.2023 Oznámení o termínu školení členů OVK - volba prezidenta ČR ve dnech 13. a 14. ledna 2023 Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
15.12.2022 - 21.12.2022 Oznámení o svolání prvního zasedání OVK - volba prezidenta ČR ve dnech 13. a 14. ledna 2023 Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
PEC/5042/2022 13.12.2022 - 17.1.2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - samostatný referent/referentka odboru výstavby MěÚ Poděbrady Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
12.12.2022 - 21.1.2023 DV - J.Rabenseifer Městský úřad Pečky, sekretariát dražby, exekuce
PEC/4983/2022 9.12.2022 - 27.12.2022 Rozhodnutí, veřejná vyhláška, vydání společného ÚR a stavebního povolení na stavbu "Dobudování stezky pro pěší a cyklisty v ul. Milčická ve V. Chvalovicích" Městský úřad Pečky, sekretariát veřejná vyhláška
8.12.2022 - 31.12.2022 DSO - návrh rozpočtu 2023 a střednědobého výhledu 2024-2025 Dobrovolný svazek obcí Pečecký region oznámení
7.12.2022 - 15.12.2022 Pozvánka na zasedání ZM dne 14.12.2022 Městský úřad Pečky, sekretariát dokumenty ZM
PEC/4936/2022 6.12.2022 - 10.1.2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa vedoucí oddělení správy majetku - město Poděbrady Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
6.12.2022 - 31.1.2023 Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - návrhy rozpočtů na rok 2023 a střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací města Městský úřad Pečky, ekonomický odbor oznámení
6.12.2022 - 31.12.2022 Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - rozpočtová opatření č. 16/2022 Městský úřad Pečky, ekonomický odbor oznámení
PEC/4836/2022 30.11.2022 - 2.1.2023 Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
29.11.2022 - 31.12.2022 Návrh rozpočtu 2023, Střednědobý výhled rozpočtu 2023 - 2026 Městský úřad Pečky, ekonomický odbor informace
29.11.2022 - 15.1.2023 Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volba prezidenta ČR konaná ve dnech 13. a 14. ledna 2023 Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
28.11.2022 - 13.12.2022 Zápis ze zasedání ZM dne 23.11.2022 Městský úřad Pečky, sekretariát dokumenty ZM
PEC/4290/2022 23.11.2022 - 8.12.2022 Veřejná vyhláška, doručení písemnosti neznámým osobám, sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí "Dostavba učeben a tělocvičny v ZŠ Pečky, K.H.Borovského 342" Městský úřad Pečky, sekretariát veřejná vyhláška
16.11.2022 - 24.11.2022 Pozvánka na zasedání ZM dne 23.11.2022 Městský úřad Pečky, sekretariát dokumenty ZM
PEC/4620/2022 14.11.2022 - 2.12.2022 Upozornění na odstávku elektřiny dne 1.12.2022 v k.ú. Velké Chvalovice Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
PEC/4617/2022 14.11.2022 - 29.11.2022 Oznámení VV, opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu, uzavírka silnice v místech žst. přejezdu mezi obcí Tatce a Milčice Městský úřad Pečky, sekretariát veřejná vyhláška
PEC/4541/2022 8.11.2022 - 22.11.2022 Oznámení o vyhlášení VŘ na obsazení pracovního místa vedoucí oddělení správy majetku města MěÚ Poděbrady Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
PEC/4539/2022 8.11.2022 - 14.12.2022 DV -M.Šenfeld Městský úřad Pečky, sekretariát dražby, exekuce
PEC/4499/2022 3.11.2022 - 31.12.2023 VV - opatření obecné povahy - kalamitní poškození lesních porostů Městský úřad Pečky, sekretariát veřejná vyhláška
1.11.2022 - 30.11.2022 Oznámení o vyhlášení konkurzu na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Mašinka Pečky Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
PEC/4430/2022 1.11.2022 - 16.11.2022 Oznámení o zahájení řízení - RD čp. 18 Poboří Městský úřad Pečky, stavební odbor oznámení
31.10.2022 - 31.10.2025 Dodatek č. 1 k VPS o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Pečky č. V - 1/2019 TJ Sokol Pečky Městský úřad Pečky, ekonomický odbor oznámení
31.10.2022 - 31.10.2025 Ukončení VPS o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města č. V-1/2020 - Římskokatolická farnost Pečky Městský úřad Pečky, ekonomický odbor oznámení
25.10.2022 - 9.11.2022 Zápis z ustavujícího zasedání ZM dne 20.10.2022 Městský úřad Pečky, sekretariát dokumenty ZM
PEC/4308/2022 20.10.2022 - 4.11.2022 Veřejná vyhláška o uložení písemnosti - Místní domovina domkařů v Hradeníně Městský úřad Pečky, stavební odbor veřejná vyhláška
PEC/4246/2022 18.10.2022 - 2.11.2022 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení VV - "Dobudování stezky pro pěší a cyklisty v ulici Milčická ve V. Chvalovicích" Městský úřad Kolín veřejná vyhláška
PEC/4191/2022 14.10.2022 - 20.11.2022 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů v období vegetačního klidu Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
PEC/4176/2022 12.10.2022 - 27.10.2022 Oznámení VV, opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. P.Bezruče, podvrt Městský úřad Pečky, sekretariát veřejná vyhláška
12.10.2022 - 21.10.2022 Pozvánka na ustavující zasedání ZM dne 20.10.2022 Městský úřad Pečky, sekretariát dokumenty ZM
12.10.2022 - 27.10.2022 Zveřejnění záměru - pronájem části pozemku na náměstí/proluka Městský úřad Pečky, odbor BH vyhlašované záměry města
PEC/4072/2022 7.10.2022 - 24.10.2022 Oznámení VV, opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu Skramníky-Tatce Městský úřad Kolín veřejná vyhláška
PEC/3987/2022 6.10.2022 - 21.10.2022 Rozhodnutí, ÚR, VV - umístění stavby Petra Bezruče, kNN, p.č. 832/54 Městský úřad Pečky, stavební odbor veřejná vyhláška
PEC/4014/2022 4.10.2022 - 19.10.2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - samostatný referent/ka odboru správy a rozvoje města MěÚ Poděbrady Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
PEC/4013/2022 4.10.2022 - 19.10.2022 Rozhodnutí, omezení obecného užívání uzavírkou - úplná uzavírka silnice č. II/334 mezi obcemi Skramníky - Tatce, DIO Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
PEC/3999/2022 4.10.2022 - 19.10.2022 Opatření obecné povahy - odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého na území Středočeského kraje Městský úřad Pečky, sekretariát veřejná vyhláška
PEC/3997/2022 4.10.2022 - 25.10.2022 Upozornění na odstávku elektřiny dne 24.10.2022 Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
PEC/3958/2022 1.10.2022 - 14.10.2022 Oznámení města Poděbrady o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa referent/ka odboru výstavby a ÚP Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
PEC/3923/2022 27.9.2022 - 13.10.2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - obsazení pracovního místa vedoucí oddělení správy majetku MěÚ Poděbrady Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
26.9.2022 - 11.10.2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Vrbčany Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
26.9.2022 - 11.10.2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Tatce Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
26.9.2022 - 11.10.2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Ratenice Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
26.9.2022 - 11.10.2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Radim Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
26.9.2022 - 11.10.2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Plaňany Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
26.9.2022 - 11.10.2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Chotutice Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
26.9.2022 - 11.10.2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Dobřichov Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
26.9.2022 - 11.10.2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Cerhenice Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
26.9.2022 - 15.10.2022 Upozornění na odstávku elektřiny dne 14.10.2022 Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
24.9.2022 - 10.10.2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva města Pečky Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
23.9.2022 - 10.10.2022 Zápis ze zasedání ZM dne 21.9.2022 Městský úřad Pečky, sekretariát dokumenty ZM
21.9.2022 - 25.9.2022 Upozornění pro voliče Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
PEC/3818/2022 21.9.2022 - 6.10.2022 Oznámení, zahájení ÚŘ VV FITH Pečky Svobody Městský úřad Pečky, stavební odbor veřejná vyhláška
19.9.2022 - 25.9.2022 Přehled o telefonním spojení do volebních místností - volby do Zastupitelstva obcí konané ve dnech 23. a 24. září 2022 Městský úřad Pečky, ekonomický odbor oznámení
14.9.2022 - 22.9.2022 Pozvánka na zasedání ZM dne 21.9.2022 Městský úřad Pečky, sekretariát dokumenty ZM
12.9.2022 - 26.9.2022 Oznámení o termínu školení členů OVK Městský úřad Pečky, ekonomický odbor oznámení
PEC/3591/2022 7.9.2022 - 22.9.2022 VV o uložení písemnosti - Místní domovina domkařů v Hradeníně, adresa neznámá Městský úřad Pečky, stavební odbor veřejná vyhláška
PEC/3547/2022 7.9.2022 - 7.10.2022 Agenda nedostatečně identifikovaných osob v KN - neznámý vlastník Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
7.9.2022 - 22.9.2022 ZÁMĚR - pacht pozemků v k.ú. Pečky a Velké Chvalovice Městský úřad Pečky, odbor BH vyhlašované záměry města
PEC/3509/2022 31.8.2022 - 15.9.2022 Oznámení zahájení územního řízení VV - KO, Pečky P. Bezruče, kNN p.č. 832/54 Pečky, J. Šebesty čp. 587 Městský úřad Pečky, stavební odbor veřejná vyhláška
30.8.2022 - 25.9.2022 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva města Pečky Městský úřad Pečky, ekonomický odbor oznámení
25.8.2022 - 1.9.2022 Svolání 1. zasedání okrskových volebních komisí Městský úřad Pečky, ekonomický odbor oznámení
PEC/3378/2022 23.8.2022 - 7.9.2022 Rozhodnutí VV - Společné povolení - Rekonstrukce kanalizace náměstí Pečky na poz parc. č. 1679, 1680, 1689, 19, 24 k.ú. Pečky Městský úřad Kolín veřejná vyhláška
22.8.2022 - 6.9.2022 Oznámení o obsazení pracovní pozice "dozor na přechodech pro chodce" pro Město Pečky Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
19.8.2022 - 31.12.2022 Informace o zveřejnění dle zák. 250/2000 Sb. - rozpočt. opatření č. 11 a 12 /2022 Městský úřad Pečky, ekonomický odbor informace
19.8.2022 - 5.9.2022 Zápis ze zasedání ZM dne 10.8.2022 Městský úřad Pečky, sekretariát dokumenty ZM
17.8.2022 - 1.10.2022 Oznámení o vyhlášení konkurzu na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Pečky, okres Kolín Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
PEC/3279/2022 17.8.2022 - 1.9.2022 Oznámení VV, opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - ulice Ke Dráze V.Chvalovice, P.Bezruče v Pečkách Městský úřad Kolín veřejná vyhláška
PEC/3215/2022 14.8.2022 - 29.8.2022 Oznámení VV - stanovení přechodné úpravy provozu, oprava silnice II/329 Plaňany-Radim III. etapa Městský úřad Kolín veřejná vyhláška
PEC/3112/2022 9.8.2022 - 9.9.2022 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2022 Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
PEC/3146/2022 9.8.2022 - 25.8.2022 Oznámení o vyhlášení VŘ na obsazení pracovního místa vedoucí oddělení správy majetku města MěÚ Poděbrady Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
9.8.2022 - 25.8.2022 Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby do zastupitelstva města ve dnech 23. a 24.9.2022 Městský úřad Pečky, ekonomický odbor oznámení
9.8.2022 - 24.8.2022 Zveřejnění záměru - pronájem části pozemku č.parc. 47/2 v k.ú. Velké Chvalovice Městský úřad Pečky, odbor BH vyhlašované záměry města
9.8.2022 - 24.8.2022 Zveřejnění záměru - prodej nově zaměřeného pozemku č.parc. 700/5 v k.ú. Pečky Městský úřad Pečky, odbor BH vyhlašované záměry města
5.8.2022 - do odvolání Registrace KL pro volby do zastupitelstva - Tatce Městský úřad Pečky, ekonomický odbor oznámení
Vytvořeno 9.5.2015 12:34:33 | přečteno 399497x | ernest
load