Registr oznámení veřejných funkcionářů

Vstup pro registrované: Přihlášení

Kontaktní osoba:
Bc. Pavlína Nepovímová, DiS
tel.: 321 785 570
email: pavlina.nepovimova@pecky.cz

Udělování a správa uživatelských hesel:
Kancelář tajemníka
email: pavlina.nepovimova@pecky.cz

Zákon č.159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění (dále jen „zákon“), ukládá veřejným funkcionářům uvedeným v zákoně předkládat oznámení o činnostech, oznámení o majetku, oznámení o příjmech a závazcích. Do 31.8.2017 je veřejní funkcionáři podávali v listinné podobě a správcem registru oznámení byl tajemník Města Pečky.

Od 1.9.2017 se nově oznámení podávají elektronicky do Centrálního registru oznámení, a to ve lhůtách stanovených tímto zákonem.

Správce registru : Ministerstvo spravedlnosti ČR

Podpůrný orgán: Tajemník Města Pečky

Podpůrný orgán zapisuje do Centrálního registru oznámení veřejné funkcionáře vykonávající funkci v oboru jeho působnosti, tj.:

  • Uvolnění členové zastupitelstva města a neuvolnění členové rady města
  • Vedoucí úředníci zařazení do městského úřadu podílející se na výkonu správních činností, pokud jsou oprávněni nakládat s finančními prostředky orgánu veřejné správy jako příkazce operace, pokud hodnota finanční operace přesáhne 250 000 Kč nebo se bezprostředně podílí na rozhodování při zadávání veřejné zakázky nebo na rozhodování při výkonu práv a povinností zadavatele při realizaci zadávané zakázky nebo rozhodují ve správním řízení, s výjimkou řízení o pokutě.
  • Vedoucí zaměstnanci 2. až 4.stupně řízení příspěvkové organizace územního samosprávného celku, s výjimkou právnických osob vykonávajících činnosti školy nebo školského zařízení.

Nahlížet do registru, podat podnět nebo zažádat o přístup do neveřejné části lze na https://cro.justice.cz.

Oznámení učiněná veřejnými funkcionáři do 31.8.2017 je podpůrný orgán povinen uchovávat po dobu 5 let, tj. do 1.9.2022, a to pouze v listinné podobě. Žádost o nahlížení do těchto oznámení je možno podat k tajemníkovi Města Pečky.

Žádost o nahlížení do Centrálního registru oznámení, pokud jde o oznámení učiněná veřejnými funkcionáři po 1.9.2017, je nutno adresovat přímo Ministerstvu spravedlnost ČR.

Bc. Pavlína Nepovímová, DiS

Tajemník

 

Vytvořeno 9.5.2015 12:34:33 | přečteno 3373x | Jiří Třísko
load