Povinně zveřejňované informace

Zákon č. 106/1999 Sb. o volném přístupu k informacím 

Název Popis

1. Oficiální název

Město Pečky

2. Důvod a způsob  založení

je založeno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
Přehled historie města

Město (obec)
je veřejnoprávní korporací. Hospodaří s vlastním majetkem,  svým jménem vystupuje v právních vztazích  a  nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. "Město (Obec)" (psáno s velkým počátečním písmenem) má právní subjektivitu (je právnickou osobou). 
Městský (obecní) úřad
nemá právní subjektivitu (není právnickou osobou), je úřadem města (obce) a tvoří jej starosta, místostarosta, tajemník městského (obecního) úřadu a zaměstnanci města (obce) zařazeni do MěÚ.
Městský (obecní) úřad provádí výkon státní správy a samosprávy. 
Písemnosti vyhotovené orgánem obce a týkající se samostatné působnosti, se v záhlaví označují "Město Pečky". Písemnosti vyhotovené orgánem obce a týkající se přenesené působnosti se označují v záhlaví "Městský úřad Pečky".

3. Organizační struktura

Organizační struktura úřadu

4. Kontaktní spojení

Adresář městského úřadu

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Městský úřad Pečky 
Masarykovo nám. 78 
289 11 Pečky

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Městský úřad Pečky 
Masarykovo nám. 78 
289 11 Pečky

4.3 Úřední hodiny

Pondělí 
06:30 - 11:00 
12:00 - 17:00 

Středa 
06:30 - 11:00 
12:00 - 17:00

Ostatní dny:
úterý, čtvrtek: 7:30 - 11:00, 11:30 - 15:00
pátek: 7:00 - 11:00

Stavební úřad:
pouze v  úřední dny nebo po domluvě telefonicky 321 785 556. 

4.4 Telefonní čísla

Telefony:

321 785 051 (sekretariát, spojovatelka) 
321 785 050 (starostka) 
321 786 051 (místostarostka) 
321 785 570 (tajemník Měst.úřadu)

4.5 Fax

321 785 054

4.6 Adresa internetové stránky (URL)

https://www.pecky.cz  (město Pečky)
https://www.pecky.cz  (Měst.úřad)

4.7 Elektronická podatelna

e-podatelna@pecky.cz

www.pecky.cz (webové rozhraní)

Podmínky pro elektronická podání

4.8 Další elektronické adresy

Elektronické adresy:

Centrální elektronická adresa
E-podatelna

Starosta

1. místostarosta
2. místostarosta


Tajemník MÚ
e-mailové adresy odborů Měst.úřadu

4.9 Datová schránka

ID datové schránky: 8zwbr8t

5. Případné platby můžete poukázat:

1621191/0100  KB Kolín a.s.

6. IČO

00239607

7. DIČ

CZ 00239607 (město je plátcem DPH)

8. Dokumenty

 

8.1 Seznamy dokumentů

Registr informací

8.2 Rozpočet v tomto a předchozím roce:

Rozpočty města

9. Žádosti o informace

Informace pro vás

10. Příjem žádostí a dalších podání

Jak postupovat při podání

11. Opravné prostředky

Nesouhlasíte s rozhodnutím? - Opravné prostředky

12. Formuláře

Stáhněte si formulář

13. Návody pro řešení nejrůznějších
životních situací

Nevíte kudy kam? Pomůžeme vám orientovat se.

14. Předpisy

 

14.1 Nejdůležitější předpisy

Zákony a předpisy

14.2 Vydané právní předpisy

Evidence právních předpisů

15 Úhrady za poskytování informací

 

15.1 Sazebník úhrad za poskytování
informací

ikona souboruSazebník úhrad  a licenčních odměn za poskytování informací platný od 1.1.2023

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši
úhrad za poskytnutí informací


16. Licenční smlouvy

 

16.1 Vzory licenčních smluv

 

16.2 Výhradní licence

 

17. Výroční zpráva podle zákona 
č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy o poskytování informací

Odpověď podle zákona č.106/1999 Sb.


18. GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Mgr. David Záhora, e-mail: poverenec@gepardservices.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů byl ustanoven na základě Obecného nařízení pro ochranu osobních údajů (GDPR) a je nezávislým garantem správného nakládání s osobními údaji a také prostředníkem mezi organizací, dozorovým orgánem (Úřadem pro ochranu osobních údajů) a veřejností (subjektem údajů).


Zásady ochrany osobních údajů na www stránkách města Pečky

Prohlášení o použití cookies a možnosti zamezení použití na www stránkách města Pečky


Seznam organizací

Město je zřizovatelem...

Odbory Městského úřadu

Vytvořeno 25.5.2015 14:39:34 - aktualizováno 2.1.2019 10:02:22 | přečteno 10212x | Jiří Třísko
load