Organizační struktura

Starostka - Mgr. Alena Švejnohová
 místostarostka - Bc. Iveta Minaříková
  Městská policie (MP)
   Velitel MP - Oto Poidinger
 Tajemník MÚ - PaedDr. Cecilie Pajkrtová
  Sekretariát
   Asistentka - Bc. Eva Strnadová
   Správní orgán - Ludmila Renková
  Odbor správy majetku města a bytového hospodářství
   Vedoucí odboru - Ing. Věra Růžičková
    referent - Martina Hrázská; Jana Najbrtova
    Investiční technik - Ing. Pavel Krejčí
  Odbor ekonomicko-správní
   Vedoucí odboru - Marcela Bahníková
    referent - Olga Janoušková; Květa Procházková
    Matrika - Zuzana Vaněčková
    Evidence obyvatel, místní poplatky - Jana Koželská
  Odbor výstavby, zemědělství, životního prostředí a dopravy
   Vedoucí odboru - Ing. Martina Macháčková
    referent - Marie Hoznauerová; Hana Pokorná; Ing. Jana Zindrová
  Sociální pracovník - Mgr. Šárka Velká
 Koordinátor projektu - Michala Dekiská


Vytvořeno 25.5.2015 14:37:51 | přečteno 8758x | Jiří Třísko
load