Organizační struktura

Starosta - Milan Paluska
 1. místostarosta - Zdeněk Fejfar
 2. místostarosta - Ing. Martin Jedlička
 Městská policie (MP)
  Velitel MP - Oto Poidinger
 Tajemník MÚ - Bc. Pavlína Nepovímová, DiS.
  Sekretariát
   Asistentka - Bc. Eva Strnadová
   Správní orgán - Ludmila Renková
  Odbor správy majetku města a bytového hospodářství
   Vedoucí odboru - Ing. Věra Růžičková
    referent - Martina Hrázská; Jana Najbrtová
    Investiční technik - Petra Kutová
  Odbor ekonomicko-správní
   Vedoucí odboru - Marcela Bahníková
    referent - Olga Janoušková; Květa Procházková
    Matrika - Zuzana Vaněčková
    Evidence obyvatel, místní poplatky - Jana Koželská
  Odbor výstavby, zemědělství, životního prostředí a dopravy
   Vedoucí odboru - Ing. Martina Macháčková
    referent - Mgr. Eva Hajlichová; Marie Hoznauerová; Hana Pokorná; Martina Třasáková, DiS.; Ing. Jana Zindrová
  Odbor sportu a volného času
   Vedoucí odboru - Ing. Pavel Krejčí
  Sociální pracovník - Mgr. Šárka Velká
 Koordinátor projektu - Michala Dekiská


Vytvořeno 25.5.2015 14:37:51 | přečteno 15325x | Jiří Třísko
load