Informatika

Informatik Městského úřadu zabezpečuje

 1. správu a provoz  informačního systému
 2. nákup a evidenci HW a SW
 3. provoz počítačové sítě
 4. instalaci HW a SW
 5. antivirovou ochranu počítačové sítě Měst.úřadu
 6. správu a aktualizace internetové prezentace města v souladu se standardy ÚVIS na domovských stránkách města a na portálu veřejné správy
 7. ve spolupráci s vedením města, MěÚ a vedoucími odborů MěÚ – poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, především způsobem umožňujícím vzdálený přístup.
 8. poradenskou a konzultační činnost pro pracovníky MěÚ v oblasti SW a  používaných aplikací
 9. vytváření šablon dokumentů a formulářů pro potřeby MěÚ
 10. vytváření návrhů pro prezentaci města na veřejnosti
 11. grafické a předtiskové zpracování materiálů pro projektovou dokumentaci, vydávaných vyhlášek a jiných předpisů
Vytvořeno 26.5.2015 16:21:53 - aktualizováno 13.7.2015 10:56:58 | přečteno 1398x | Jiří Třísko
load