Odbory


Vedení města

26.5.2015 17:04:38 - aktualizováno 30.5.2019 14:27:36 | přečteno 9280x | alena.svejnohova | Celý článek
 

Kancelář tajemníka

Plán patra radnice

Kancelář tajemníka  je pracovištěm, přímo řízeným tajemníkem Městského úřadu


26.5.2015 16:12:50 - aktualizováno 2.3.2023 9:36:15 | přečteno 3923x | tana | Celý článek
 

Odbor správy majetku města a bytového hospodářství

Plán patra radnice

Činnost odboru

Odbor správy majetku města a bytového hospodářství spravuje veškerý nemovitý majetek, který je v majetku města tzn. - domy, bytový fond, nebytový fond, pozemky, zajišťuje investiční akce, přístavby, půdní vestavby, venkovní fasády, opravy bytového i nebytového fondu, zajišťuje prodej nemovitostí z majetku města a koupi nemovitostí do majetku města, uzavírá smlouvy o nájmu bytů, nebytových prostor, zajišťuje sepisování smluv kupních, darovacích i směnných.


26.5.2015 16:12:20 - aktualizováno 2.3.2023 9:23:41 | přečteno 4841x | tana | Celý článek
 

Odbor ekonomicko - správní

Plán přízemí radnice

Činnost odboru

  • Provoz účtárny
  • Evidenci a vybírání místních poplatků
  • Činnost sociálního úseku
  • Ohlašovny pobytu, evidenci obyvatel, vydávání osobních dokladů
  • Matriky

26.5.2015 16:12:41 - aktualizováno 3.9.2018 16:02:34 | přečteno 4094x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Odbor stavební

Plán přízemí radnice

Činnost odboru

Činnost odboru výstavby, zemědělství, životního prostředí a dopravy je speciální širokospektrální službou určenou občanům, fyzickým i právnickým osobám podnikajících podle zvláštních předpisů a dalším organizacím a subjektům, které mají sídlo v Pečkách, popřípadě v území vymezeném pravomocemi pověřeného úřadu Pečky.


26.5.2015 16:12:11 - aktualizováno 2.3.2023 9:26:22 | přečteno 10883x | adam.bellinger | Celý článek
 
load