Czech Point

czech point

Služby Czech Point zajišťuje sekretariát Městského úřadu.

Pracoviště Czech Point - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál - poskytuje občanům ověřené výpisy z centrálních státních evidencí a rejstříků na jednom místě, aniž by občan musel navštívit několik různých úřadů státní správy. V současné době je možné získat na tomto pracovišti ověřené výpisy z těchto centrálních registrů:

Výpisy

 •  z Katastru nemovitosti
 •  Obchodního rejstříku
 •  Živnostenského rejstříku
 •  Rejstříku trestů
 •  z bodového hodnocení řidiče
 •  z insolvenčního rejstříku
 •  ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Datové schránky

 •  Žádost o zřízení datové schránky
 •  Povolení dodávání dokumentů od datové schránky
 •  Zrušení dodávání dokumentů od datové schránky
 •  Oznámení o zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům nebo vedoucím OVM
 •  Oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
 •  Oznámení o přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky
 •  Oznámení o zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
 •  Žádost o znepřístupnění datové schránky zřízené na žádost
 •  Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky zřízené na žádost
 •  Žádost, aby datová schránka plnila funkci OVM
 •  Žádost, aby datová schránka neplnila funkci OVM
 •  Reklamace obdržení přístupových údajů a vydání nových

Konverze dokumentů

 •  Autorizovaná konverze z elektronické do listinné podoby dokumentu
 •  Autorizovaná konverze z listinné do elektronické podoby dokumentu

Ostatní podání

 •  Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 •  Registr živnostenského podnikání pro fyzickou osobu
 •  Registr živnostenského podnikání pro právnickou osobu

Postup vydávání ověřeného výstupu

Před tím než půjdete na CZECH POINT, musíte znát základní údaje o subjektu, ke kterému chcete získat ověřený výstup. Tato služba není určená k nahlédnutí do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup z rejstříku se stává veřejnou listinou a tazatel nese právní odpovědnost (např. ve vztahu k zákonu o ochraně osobních údajů) za údaje takto získané.

 Pro získání ověřených výpisů z veřejných evidencí, tj. z Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku a 
Katastru nemovitostí je žadatel povinen pouze sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

Výpis z katastru nemovitostí

Co dostanete: Úplný výpis z katastru nemovitosti.
Co potřebujete vědět: Katastrální území a číslo listu vlastnického, nebo katastrální území a číslo parcely nebo katastrální území, typ budovy a číslo popisné (evidenční).
Webový portál registru: http://nahlizenidokn.cuzk.cz
Kolik to bude stát: Správní poplatek za každou první stránku výpisu 100,- Kč, za každou další i započatou stránku 50,- Kč.

Je nutno doložit: k vydání výpisu z katastru nemovitostí žadatel dokládá Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

Výpis z Obchodního rejstříku

Co dostanete: Úplný výpis z obchodního rejstříku 
Co potřebujete vědět: Identifikační číslo organizace 
Webový portál registru: http://www.justice.cz
Registr ekonomických subjektů: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html
Kolik to bude stát: Správní poplatek za každou první stránku výpisu 100,- Kč, za každou další i započatou stránku 50,- Kč.

Je nutné doložit: IČ subjektu kterého se výpis týká

Výpis ze Živnostenského rejstříku

Co dostanete: Úplný výpis ze živnostenského rejstříku 
Co potřebujete vědět: IC (identifikační číslo organizace) 
Webový portál registru:http://rzu.cz
Registr ekonomických subjektů:http://www.info.mfcr.cz.ares/ares.html
Kolik to bude stát: Správní poplatek za každou stránku výpisu 100,- Kč, za každou další i započatou stránku 50,- Kč.

Je nutné doložit: IČ podnikatele / fyzické osoby

Rejstřík trestů

Co dostanete: Úplný výpis z rejstříku trestů. 
Co potřebujete vědět: RČ (rodné číslo) 
Výpis z Rejstříku trestů lze vydat pouze na základě písemné žádosti osobě, které se žádost týká. K vyřízení je nutné předložit platný Občanský průkaz. 
Kolik to bude stát: Správní poplatek 100,- Kč je splatný hotově na pracovišti Czech Point.

Je nutno doložit: pro získání ověřeného výpisu z neveřejných evidencí je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. Totožnost se prokazuje občanským průkazem nebo cestovním pasem. 
Cizincům je možné vydat ověřený výpis z RT pouze tehdy, mají-li povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.

Žádost o výpis z RT podávaná v zastoupení, musí být doložena také úředně ověřeným pověřením k tomuto úkonu a totožností zastupující osoby.

Kde najdete pracoviště CzechPoint

Městský úřad Pečky
Masarykovo nám. 78
289 11 Pečky

 • 1. patro - sekretariát Městského úřadu
 • přízemí - matrika

 Pracovní doba Městského úřadu 

DenDopoledneOdpoledne

Pondělí

06:30 - 11:00

11:30 - 17:00

Úterý

07 :30 - 11:00

11:30 - 15:00

Středa

06:30 - 11:00

11:30 - 17:00

Čtvrtek

07:30 - 11:00

11:30 - 15:00

Pátek

07:00 - 11:00

Vytvořeno 25.5.2015 17:15:24 | přečteno 6429x | Jiří Třísko
load