Výměna střešních oken Městské knihovny Svatopluka Čecha, čp. 241 Pečky

Okna MěK povinná publicita, obrázek se otevře v novém okně
Okna MěK Propagační cedule MAS, obrázek se otevře v novém okně
Realizace projektu „Výměna střešních oken Městské knihovny Svatopluka Čecha, čp. 241 Pečky“ žadatele Město Pečky byla podpořena z Programu rozvoje venkova – operace 19.2.1. v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) „Společně 2014+“ pro území MAS Podlipansko. Cílem operace 19.2.1 je podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD příslušné MAS.

Hlavním cílem projektu je obnova zařízení pro kulturní či spolkovou činnost a rozvoj občanských služeb zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy, což přispěje k úsporám energie, zkulturnění a zpříjemnění prostředí Městské knihovny Svatopluka Čecha a zvýšení komfortu účastníků všech pořádaných akcí a aktivit.

Aktivity projektu:

  • Výměna stávajících nevyhovujících oken za okna nová s lepšími vlastnostmi a izolačními parametry oken ve 2. NP budovy Městské knihovny Svatopluka Čecha, v Pečkách, a to ve výstavním sále, kde se konají zejména výstavy a vernisáže, v kanceláři, ve které jsou v současné době uloženy knihy nebo slouží jako zázemí pro přednášejícího, a nad schodiště, jímž je zajištěn přístup do prostor knihovny ve 2. NP budovy.
  • Nákup hry Šetříme planetu Třídíme odpady, která nenásilnou formou učí nejen děti ekologicky třídit odpad a chovat se lépe k naší planetě a životnímu prostředí, a knihy Bez odpadu určené všem, kteří mají v úmyslu omezit množství odpadu kolem sebe tím, že budou uvědoměle nakupovat, jíst, oblékat se atd. (vloženo do fondu knihovny pro využití širokou veřejností)
  • Výsadba zeleně - sloupovitých ovocných dřevin - višeň, jabloně, jejichž plody budou moci v období úrody ochutnat návštěvníci knihovny, účastníci akcí a aktivit pořádaných v prostorách knihovny.
Vytvořeno 17.4.2023 13:25:45 | přečteno 193x | tana
load