Intenzifikace ČOV Pečky

ČOV, plakát el.jpeg, obrázek se otevře v novém okně
Anotace projektu: 

Snížení znečištění odpadních vod města Pečky (část Pečky a Velké Chvalovice) a obcí Milčice, Ratenice a Dobřichov intenzifikací ČOV Pečky, v rámci které budou provedeny úpravy a doplnění strojně technologického vystrojení, zejména se jedná o úpravu nitrifikačních nádrží, dosazovací nádrže, jímky vyčištěné vody a vybudování nové dmýchárny za stávajícími nádržemi.

Co je cílem projektu?

Zvýšení účinnosti čištění odpadních vod intenzifikací stávající ČOV – rozšíření technologie na původních 7000 EO v souladu se současnou legislativou při minimalizaci stavebních zásahů, uvažováno s rozšířením aktivační části a změnou strojního vybavení.

Hlavním cílem navrhovaného řešení je zlepšit odstraňování nutrientů na ČOV. Hlavním cílovým parametrem pro zvýšení účinnosti čištění je amoniakální dusík.

Ochrana kaprových vod, mezi které je zařazen tok Výrovka (přečištěné odpadní vody jsou vypouštěny do recipientu, který se vlévá do toku Výrovka).Vytvořeno 24.5.2023 15:36:26 | přečteno 88x | tana
load