Revitalizace a obnova rybníka Benešák v Pečkách

logo mzp opzp

Stručný popis projektu:

Záměrem projektu je revitalizace rybníka Benešák v Pečkách spočívající v odtěžení nánosů,
úpravě dna, odstranění nevhodně situovaných a poškozených stromů, obnova obvodových
hrází, výpustného zařízení, vtokového a výtokového zařízení. Při odtěžení nánosů a úpravě
dna vznikne litorální pásmo na jižní straně rybníka s hloubkou do 50 cm. Litorální pásmo tak
po přirozeném osídlení vodními organismy výrazně zvýší biodiverzitu rybníka
a bezprostředního okolí.

Cíle projektu:

Rybník se nachází na okraji města Pečky. Z jižní strany podél obvodové hráze rybníka je
veden Mlýnský náhon. Po celém obvodu rybníka je návodní svah, který byl vybudován bez
souvislého opevnění a je degradován větrnými vlnami. Břehová hráz je pouze podél koryta
Mlýnského náhonu. S ohledem na jemnozrnné zeminy došlo přírodními podmínkami (vítr,
vlnění) k rozsáhlé degradaci obvodových hrází v celém obvodu. Původní břehová hrana
ustoupila v celém obvodu rybníka o cca 2-2.5 m a zachováním současného stavu lze
očekávat další narušení návodních svahů obvodových hrázek a narušení kořenových
systémů stromů, které lemují celý obvod rybníka. Na celém dně rybníka je nános sedimentů
z obvodových hrázek. Obnovou rybníka se navrací téměř původní rozsah. V části rybníka
bylo navrženo opevnění návodních svahů pohozem z lomového kamene. V jižní části
rybníka bude modelací pozvolného sklonu svahů (1:8) vytvořeno litorální pásmo. Tato část
má doporučovaný rozsah přirozeného osvětlení pro rozvoj organizmů. Modelací litorálního
pásma s hloubkou 50 cm a jeho postupným přirozeným osídlením na vodu vázanými
organismy dojde ke zvýšení biodiverzity území a zlepšení ekostabilizační funkce vodního
ekosystému.

Výsledky projektu:

Realizací navržených opatření dojde k optimalizaci vodního režimu zazemněného rybníka,
navýšení jeho retenčního prostoru a zlepšení krajinotvorných funkcí. Vybudováním litorálního
pásma a jeho osídlením vodními a na vodu vázanými organismy dojde ke zlepšení
ekostabilizační funkce a zvýšení biodiverzity lokality.Vytvořeno 23.3.2020 16:21:08 | přečteno 1515x | david.ruzek
load