Program kastrace koček ve městě Pečky

Kočka

Prostřednictvím tohoto programu přispívá Město Pečky majitelům koček na kastrace. Cílem programu je zabránit nárůstu opuštěných a toulavých zvířat na území města.

Pravidla pro poskytování finančních příspěvku občanům na provádění kastrace koček 

  1.  Žadatel o poskytnutí příspěvku má trvalé bydliště v obci v Pečky (část Pečky nebo část Velké Chvalovice).
  2.  Žadatel podá žádost na předepsaném formuláři, který je přílohou tohoto programu a který je také zveřejněný na webových stránkách města https://www.pecky.cz/. Nedílnou přílohou žádosti je originál dokladu o uhrazení platby za provedený veterinární úkon, tj. kastraci koček. Na dokladu musí být uvedeno datum zákroku a pohlaví zvířete, na němž byl veterinární úkon proveden.
  3. Žádost se podává na podatelnu MěÚ Pečky, Masarykovo náměstí 78, 289 11 Pečky, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence, a to nejpozději do 1 měsíce od provedení zákroku. Program se vyhlašuje od 1.9.2022 na dobu neurčitou.
  4. Jednotlivý žadatel může v jednom kalendářním roce žádat o příspěvek na kastraci více koček, a to formou jednotlivých žádostí, nebo hromadně na více koček najednou. Jednotlivému žadateli bude poskytnut příspěvek na kastraci max. 5 koček za jeden kalendářní rok. Pro posouzení počtu uplatňovaných koček za daný kalendářní rok je rozhodující datum přijetí žádosti podle bodu 3.
  5. Výše poskytovaného finančního příspěvku je 500 Kč na samici a 250 Kč na samce.
  6. Finanční příspěvek bude vyplacen na základě darovací smlouvy bezhotovostním převodem na účet uvedený v žádosti, ve výjimečných případech v hotovosti.
  7. Tato pravidla pro poskytování finančních příspěvků občanům na provádění kastrace koček schválila Rada města Pečky dne 8.8.2022 usnesením č. 31/2022.
Název / popis souboruVelikost / typ souboru
ikona souboruDarovací smlouva.pdf140.35 KB .pdf
ikona souboruŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU_PEČKY.docx65.72 KB .docx
ikona souboruProgram kastrace koček.pdf108.28 KB .pdf

Vytvořeno 25.8.2022 9:04:11 | přečteno 976x | tana
load