Změna harmonogramu svozů směsného komunálního odpadu na sídlišti v Pečkách.

popelnice

Od 01.01.2022 nastává změna harmonogramu svozů směsného komunálního odpadu na sídlišti v Pečkách a to z četnosti - 2 x týdně na 1 x týdně

Pravidelný svoz bude probíhat vždy v pondělí.

Výše uvedené změny harmonogramu svozu komunálního odpadu jsou vyvolány legislativou, která by za současné situace postupně významně navýšila náklady na odpadové hospodářství občanům a městu. Nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ukládá městům a obcím postupné snižování množství směsného komunálního odpadu, zvýšení vytříděnosti využitelného odpadu, ukončení skládkování nevyužitelného odpadu atd.

Město Pečky snížilo již od 01.09.2021 četnost vývozů i z domácností na 1 x za 14 dní. Na sídlišti dojde ke snížení svozů na 1 x týdně a to z důvodu  nedostačujícího prostoru pro uložení vyššího počtu popelnicových nádob na veřejném prostranství.

město Pečky

Vytvořeno 14.12.2021 14:12:42 | přečteno 991x | tana
load