ZAHÁJENÍ ODDĚLENÉHO SVOZU PAPÍRU A PLASTU

popelnice

Od 1. června 2022 sníží město Pečky počty kontejnerů na papír a plast na 1+1 na každém stanovišti pro tříděný odpad (mimo sídliště a bytové domy) a zavádí oddělený sběr z domácností.

Nádoby je možné si vyzvednout zdarma v Pečeckých službách po podpisu smlouvy o výpůjčce v úterý od 12 –14.30 a v pátek od 6.30 – 11 hodin.

Nádoby na tříděný odpad také můžete získat po zaslání žádosti o smlouvu na e-mail: cerna@pececkesluzby.cz. Nádoby je pak možné si vyzvednout následující sobotu od 8 – 14 hodin na sběrném dvoře v Pečkách.

Bezplatný vývoz obou komodit (papíru a plastu), probíhá každý první pátek v měsíci. Případná změna četnosti svozu bude včas oznámena.

Pokud máte další otázky, ozvěte se nám na telefonní číslo 321 785 051 (odbor ŽP, MěÚ Pečky) nebo 321 785 055 (Pečecké služby s.r.o.)


Vážení spoluobčané,

děkujeme všem, kteří jste si vyzvedli popelnice na tříděný odpad (papír, plast). I díky vám se daří třídit větší objem a v lepší kvalitě a současně snižovat objem svezeného odpadu z kontejnerů, které jsou po městě. Město Pečky od 1. 6. 2022 sníží počty kontejnerů na papír a plast na 1+1 na každém stanovišti pro tříděný odpad (mimo sídliště a bytové domy) a zavádí oddělený sběr z domácností.

Za tímto účelem poskytuje bezplatně na základě podepsané smlouvy o výpůjčce 240 l nádoby pro domácnosti (papír, plast).

Nádoby je možné si vyzvednout v Pečeckých službách, s.r.o., Tř. Jana Švermy 49, 28911 Pečky a to po podpisu smlouvy o výpůjčce:

v úterý od 12:00 – 14:30 hodin

v pátek od   6:30 – 11:00 hodin

nebo

po zaslání žádosti o smlouvu na e-mail: cerna@pececkesluzby.cz, kterou podepíšete, oskenujete a pošlete zpět na uvedený e-mail. Nádoby je pak možné si vyzvednout následující sobotu od 8.00 – 14.00 hodin na sběrném dvoře v Pečkách, Tř. Jana Švermy 1139, Pečky.

V ojedinělých případech vám po dohodě Pečecké služby, s.r.o., Pečky, popelnice dovezou před určenou nemovitost.
Bezplatný vývoz obou komodit (papíru a plastu), probíhá každý první pátek v měsíci. Případná změna četnosti svozu bude občanům včas oznámena.

Dotazy na tel. čísle:  
321 785 051, odbor ŽP, MěÚ Pečky
321 785 055, Pečecké služby s.r.o., Pečky

Tato informace se netýká právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání.

Město Pečky

Vytvořeno 16.5.2022 11:26:20 | přečteno 595x | tana
load