Výsledek odpadového hospodářství města Pečky za rok 2022

popelnice

Povinné informace dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech – výsledek odpadového hospodářství města Pečky za rok 2022.


Dne 23.12.2020 schválila vláda nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. a to s účinností od 01.01.2021.   

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství byl v roce 2022 700,- Kč na poplatníka a k 31.12.2022 bylo ve městě Pečky a obci Velké Chvalovice celkem přihlášených 4 601 osob k trvalému pobytu. Poplatníkem za komunální odpad je dle vyhlášky města každá fyzická osoba přihlášená k trvalému pobytu v obci nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěná na území obce. 

V přiložené tabulce jsou uvedeny náklady na likvidaci všech odpadů ve městě v roce 2022 včetně příjmů, které město obdrželo od společnosti EKO-KOM, a.s. za množství vyseparovaného odpadu a příjmů získaných prodejem kovů. Dále je zde uvedena částka od  fyzických osob uhrazená prostřednictvím místního poplatku za likvidaci směsného komunálního odpadu. Celkem v roce 2022 město Pečky vynaložilo z rozpočtu města       2 285 218,23 Kč na likvidaci odpadů od občanů.

Celkové náklady v Kč na směsný KO (SKO) za rok 2022 včetně DPH  
Částka na likvidaci SKO 1 414 493,28
Částka na likvidaci velkoobjemových kontejnerů ze sběrného dvora (SD) 148 062,60
Množství SKO v t za rok x skládkovné  1 343 165,00
Množství SKO v t za rok z velkoobjem.  kontejnerů SD x skládkovné  506 117,89
Ostatní náklady - doprava  odvoz velkoob. kontejnerů 142 881,75
Manipulace s kontejnery SKO 27 551,70
Nákup známek na popelnice 8 712,00
Celkem náklady na likvidaci  SKO za rok 2022  3 590 984,22
Příjmy od fyzických osob v roce 2022 (místní poplatek) 2 970 801,00
Rozdíl 1 620 183,22
Celkové náklady v Kč na tříděný odpad za rok 2022 včetně DPH  
Náklady na likvidaci separovaného odpadu plast, sklo, papír, kovy, NK 889 557,56
Náklady na likvidaci plast a papír z domácností 473 830,00
Náklady na likvidaci nebezpečného odpadu 118 194,95
Náklady na likvidaci kovů 149 199,09
Nájemné kontejnerů na SD 4 356,00
Náklady na likvidaci betony 339 439,49
Náklady na likvidaci BIO odpadů 781 799,85
Poplatek za svoz rost. kuch. oleje  7 260,00
Mobilní svoz odpadu V. Chvalovice 11 616,00
Textil 7 260,00
Přesun kontejnerů na tříděný odpad po městě a mytí 46 845,40
Konzultace k odpadovému hospodářství 10 890,00
Celkem náklady na likvidaci tříděného odpadu za rok 2022 2 840 248,34
Příjmy za separovaný odpad (plast, papír, sklo, kovy, NK) od EKO-KOMU 1 089 754,33
Příjmy z prodeje kovů 85 459,00
Rozdíl 2 1 665 035,01
Náklady města na odpadové hospodářství v roce 2022  2 285 218,23

ikona souboruTabulka a text ke stažení.


Vytvořeno 20.6.2023 2:41:45 | přečteno 208x | myjj
load