Evropský den obětí trestných činů

pic edo poster m 150dpi

Probační a mediační služba společně s Policií České republiky uctí  22. 2. 2022 oběti trestných činů ikona souboruTZ- Evropský den obeti TC.pdf 

Probační a mediační služba provozuje ve svém středisku v Kolíně bezplatnou poradnu pro oběti trestných činů.

Infobox 1

Spolupráce s Bílým kruhem bezpečí

Policisté v trestním řízení věnují práci s oběťmi trestných činů velkou pozornost. Součástí každého trestního řízení je mimo jiné poučení oběti o jejích právech i povinnostech. Oběti trestné činnosti jsou také informovány o organizacích, které jim poskytují odbornou pomoc různého charakteru. Od roku 2021 je součástí každého poučení oběti informace o telefonním čísle 116 006 Linky pomoci obětem kriminality a domácího násilí provozované zapsaným spolkem Bílý kruh bezpečí. Provozovatelé linky zaručují obětem poskytování emocionální podpory, právního poradenství i zprostředkování kontaktů se zodpovědnými orgány. Odborníci na lince poskytují v non stop režimu mimo jiné informace o postupech policejního vyšetřování, trestně právním řízení i možnostech odškodnění.

Infobox, obrázek se otevře v novém okně

Infobox 2

Policie ČR a komunikace s oběťmi

Pro komunikaci s oběťmi jsou v rámci Policie České republiky školeni specialisté i krizoví interventi z řad policistů či přímo psychologů. Krizoví interventi jsou připraveni pomáhat obětem, ale i pozůstalým přímo na místě mimořádných událostí, v místě bydliště apod.

Pro komunikaci se zvlášť zranitelnými oběťmi jsou od roku 2004 využívány speciální výslechové místnosti, kde s obětí komunikuje proškolený odborník tak, aby nebyla prohlubována psychická zátěž z trestného činu a nedocházelo k sekundární viktimizaci.

Speciální výslechová místnost je obvykle komplex dvou místností, kdy jedna je koncipována jako příjemná místnost stylizovaná do podoby obývacího pokoje navozující domácí prostředí, kde je pouze oběť s vyšetřovatelem. Ve druhé technické místnosti sledují celý výslech ostatní osoby, které musí být podle zákona při konkrétním úkonu přítomny. Všechny zúčastněné osoby mají on-line přenos celého výslechu a na konci mohou položit cestou vyšetřovatele oběti nebo poškozenému otázky. To vše se děje proto, aby vyslýchání nemuselo být opakováno a byl natočený záznam použitelný při dokazování před soudem.

V současné době disponuje policie 78 speciálními výslechovými místnostmi napříč celou Českou republikou a ročně zde proběhne téměř 2000 úkonů.

Video ke speciálním výslechovým místnostem


Vytvořeno 21.2.2022 12:21:26 | přečteno 607x | tana
load