Výluka na trati 011 (S1+S7)

S největší pravděpodobností bude od 3.3. do 30.6. (s možností prodloužení o další dva měsíce z důvodu navazující další akce) realizována výluka na trati 011 Praha – Český Brod – Kolín s dopadem na časové polohy a intervaly vlakových linek S1 a S7. 

Všechny linky Českobrodska a některé další linky jsou na tyto vlaky navázané, a jsou i další linky, které díky návaznostmi s těmito linkami budou takto výlukou též dotčeny.

V rámci této akce bude omezen průjezd vlaků železniční stanicí Úvaly natolik, že v části stanice bude pojížděna pouze jedna kolej. To si vyžádá odklon části vlaků vyšší kvality ráno ve směru do Prahy a odpoledne ve směru z Prahy na trať 231 Praha – Poděbrady – Kolín. Tato trať již větší zátěž nesnese.

Z důvodu nezbytné pomalé jízdy v Úvalech, bezpečnosti provozu a oběhových a technických možností není možno dočasně během této výluky dodržet pravidelný taktový provoz osobních vlaků na trati 011. Částečným odklonem vlaků vyšší kvality bylo dosaženo alespoň takové propustnosti trati v oblasti Úval, že je možno zachovat i spoje linky S7 (výjimkou je několik odpoledních spojů do Prahy).

V současné době je již k dispozici výlukový jízdní řád na trati 011, který je už velice blízký, realitě, která nastane. Pro Vaši informaci jej též přikládám, ale jsou tam drobné nesrovnalosti, které budou doladěny.

Složitost vzniklé situace dokládá fakt, že na rozdíl od trvalého stavu se ve výlukovém stavu:

1) Protisměrné vlaky v Českém Brodě téměř nebo úplně potkávají, čímž je mezi příjezdem od Prahy a odjezdem do Prahy ne cca 20 minut, jako v pravidelném stavu, ale v podstatě cca 0 nebo cca 30 minut. To znamená nutnost preference jednoho směru před druhým nebo rozdělit časové polohy příjezdů a odjezdů autobusových linek v zastávce Český Brod, žel.st. Případné minuty, pročekané takto v Českém Brodě, pak v mnoha případech někde tzv. chybí. Tím následně vzniká dilema, zdali ty vedlejší návaznosti zcela ignorovat, nebo se snažit je nějak zajistit, nebo nechat ten méně důležitý přípoj ujet nebo dokonce těsně ujet, aby bylo zřejmé, že to přípoj není.

2) Velice špatně vychází ráno přípoje od Milčic do Kolína, protože linka 433 je vázána přestupy v Sadské a pokračováním do Nymburka po trase linky SID, kvůli zajištění přestupů v Sadské od Prahy i Poděbrad na linku 443 nemusí vycházet přestupy odpoledne z linky 443 na vlak do Prahy.

3) Nejenom že nebudou pravidelné intervaly mezi spoji, ale dokonce nebudou v průběhu dne ani jednotné časy odjezdů, což je unikát, jaký jsme v době PIDu na této trati ještě neměli. Systém autobusových linek v této oblasti je založen na principu pravidelných intervalů a garantovaných návazností, který je tímto dočasně narušen. Přesto se podařilo většinu návazností zachovat, a to i v nenávozných směrech.

Protože období ranní špičky zůstalo téměř zachováno (pouze spěšný vlak 1904 nejede v obvyklém čase), je v podstatě zachován i provoz autobusů v ranní špičce.

Linky 412, 426 a 435 - průjezdné přes Český Brod – mají u nádraží přestávku, aby zajistily přípoj od vlaku i na vlak.

Protože termín zahájení výluky vychází „šikovně“ dva dny po celostátním termínu změn jízdních řádů, projeví se trvalé změny na linkách dotčených výlukou S1+S7 až od 3.3., aby nemusel být jízdní řád měněn dvakrát během dvou dnů.

Máme sice k dispozici jízdní řád trati 011, který by měl platit od 3.3.2015, ale v současnosti stále probíhají jednání, a tudíž stále existuje možnost (málo pravděpodobná), že toto výlukové opatření bude odloženo na jiný termín nebo na neurčito. V tom případě by byly realizovány trvalé změny k 1.3.

V rámci trvalých změn je možné, že dojde k úpravě večerního provozu linky 423 a k posunu posledního spoje linky 398 o 10 minut později. Tímto prosím obce na lince 398 o vyjádření (stačí v rámci diskuse na jednání 12.2.v Poděbradech) – je to na základě telefonického požadavku cestujících. O vyjádření k úpravě provozu linky 423 jsem obce již požádal.

Doporučuji Vám podívat se na výlukové jízdní řády „vašich“ linek a případně včas sdělit připomínky jako odpověď na tento mail. Pro obce Poděbradska se nabízí ještě případná diskuse na setkání 12.2. v Poděbradech. Příprava sice byla dost složitá, trvalo hodně dlouho, než se mi podařilo přijít na to, jak jednotlivé linky upravit, a byl bych rád, kdyby jízdní řády mohly být takto realizovány, ale pokud by Vám něco zásadně nevyhovovalo, pokusím se s tím něco udělat. Schválně neslibuji, že případnému požadavku vyhovím, protože tentokrát jsou manévrovací možnosti značně malé. Ale vynasnažím se. Dopředu ale prosím o pochopení, pokud se nepodaří Vašemu požadavku vyhovět.

Podoba jízdních řádů linek PID není ještě úplně definitivní, protože nejsou doladěny poznámky. To vyřeším až po případných připomínkách.

Také je ještě možné, že dojde ještě k drobným úpravám na základě dodatečných připomínek dopravců

Zároveň upozorňuji, že v průběhu března až cca června očekávám, že bude realizována výluka za účelem rekonstrukce mostu v Doubravčicích, která se výrazně dotkne linky 491 a částečně i linky 435 a možná 423. Pravděpodobně bude realizována v té podobě, jako vloni na podzim, ale s časy odjezdů dle stávajícího, resp. výlukového grafikonu vlaků.

Dále od 1. dubna (není to aprílový žertík) bude pokračovat oprava komunikace I/2, což si vyžádá zásah do linek 381, 387, 402, 404 a 409. V průběhu roku (ale asi až po skončení výluky S1+S7) možná dojde k ukončení výluky Vyšehořovice – Vykáň.

Vytvořeno 27.5.2015 9:22:04 | přečteno 2291x | Jiří Třísko
load