Pozvánka na zasedání zastupitelstva města

26. 4. 2023 v 17:30 hodin, místo konání: jídelna Základní školy Pečky, Tř. Jana Švermy čp. 342

Program jednání:

 1. Volba pracovních komisí
 2. Schválení programu jednání
 3. Informace vedení města o aktuální situaci ve městě
 4. Změna Jednacího řádu Zastupitelstva města Pečky
 5. Probíhající investiční akce ve městě
 6. Plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti k 31.3.2023
 7. Zpráva o činnosti Městské policie v Pečkách
 8. Dražba pozemku č. parc. 213/12 (4.366 m2-orná půda) – id.podíl ve výši ¼ vůči celku v obci a k.ú. Dobřichov
 9. Darování pozemků – LV 1880, 1946 a 2153
 10. Odkoupení podílu(1/8) na pozemku č.parc. 2178/10 v k.ú. Pečky (Mlýnský náhon)
 11. Rozpočtové opatření č. 2/2023
 12. Dotace - Spolek železničních modelářů
 13. Dotace - AFK
 14. Čerpání dotace - TJ Spartak
 15. Kontrola plnění usnesení
 16. Dotazy a připomínky občanů
 17. Různé, diskuse

Podpisy odpovědných osob:
Milan Paluska - starosta(ka) v. r.Vytvořeno 20.4.2023 9:14:15 | přečteno 740x | tana
load