Pozvánka na zasedání zastupitelstva města

Pozvánka na zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 15. 2. 2023 v 17:30 hodin. Místo konání: jídelna Základní školy Pečky, Tř. Jana Švermy čp. 342

Program jednání:

1. Volba pracovních komisí
2. Schválení programu jednání
3. Informace vedení města o aktuální situaci ve městě
4. Probíhající investiční akce ve městě
5. Zápis z jednání Kontrolního výboru
6. Zpráva o činnosti Městské policie v Pečkách
7. Odměny neuvolněných zastupitelů
8. Pakt starostů Podlipanska pro klima a energii - Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem
9. Rozpočtové opatření č. 1/2023
10. Další oddávající člen zastupitelstva města
11. Změna ÚP města Pečky č. 2
12. Dotace - Svaz tělesně postižených
13. Dotace nad 50 tis. - sport
14. Uzavření „Smlouvy o koupi nemovitých věcí a veřejné infrastruktury“ s firmou VPK Suchý Development s.r.o., Zásmuky
15. Odkoupení pozemku č. parc. 531 (k.ú. Pečky)
16. Odkoupení pozemku č. parc. 164 (k.ú. Dobřichov)
17. Prodej pozemku č. parc. 500 (k.ú. Dobřichov) - id. podíl ve výši 1/9
18. Uzavření „Kupní smlouvy“ s firmou General Property X s.r.o., Karlovy Vary
19. Pověření starosty města k jednání s realitní kanceláří ZFP Reality /dětský tábor v Hryzelích/
20. Kontrola plnění usnesení
21. Dotazy a připomínky občanů
22. Různé, diskuse

Podpisy odpovědných osob:

Milan Paluska - starosta(ka) v. r


Veřejnost se může účastnit jednání zastupitelstva města prezenčně i distančně, činit dotazy prostřednictvím uvedeného odkazu v reálném čase zasedání
.

Odkaz  na YouTube  - přenos zasedání zastupitelstva města pro veřejnost https://youtube.com/live/kMGlt7BX68o

Telefonní kontakt v době zasedání: 607 025 406
Odkaz pro přihlášení zveřejněn na webu města Pečky, aktualityVytvořeno 9.2.2023 8:34:47 | přečteno 452x | tana
load