DOSÁHNETE NA PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ?

Bydlení

Ekonomická situace rodin se rychle zhoršuje, týká se už i rodin se stabilním zázemím, které donedávna zvládaly bezproblémově hradit běžné výdaje.

Proto přicházíme s pomocí - pomůžeme vám ověřit, zda máte nárok na příspěvek na bydlení. Každé pondělí budou obyvatelům Peček a Velkých Chvalovic k dispozici poradci Šárka Lauko a Jaroslav Mašek.

Společně s vámi projdou doklady uvedené níže a pomohou vám propočítat, zda na základě vašich výdajů na bydlení máte nárok na příspěvek od státu. Poradí vám, na koho se máte obrátit a jak postupovat při podání žádosti. Najdete je na radnici v Pečkách od 1. srpna vždy v pondělí mezi 13 a 16 hodinou. Pro posouzení nároku na příspěvek na bydlení je nutné přijít na konzultační schůzku s těmito informacemi a dokumenty: 

  • Jako žadatelé musíte být vlastníky, nájemci nebo podnájemníci (za vlastníka bytu je považován i člověk, který byt užívá na základě služebnosti celého bytu). Přineste nám o tom doklad či smlouvu.
  • Pro rok 2022 může vzniknout nárok na příspěvek na bydlení rovněž vlastníku, který užívá k trvalému bydlení rekreační stavbu.

  • S sebou přineste doklady o vašich příjmech za poslední kalendářní čtvrtletí (pokud budete žádat v srpnu, je potřeba dodat veškeré příjmy ze II. čtvrtletí - duben, květen a červen, za příjem se považuje i nemocenská, důchod nebo přídavky na děti).

  • Nutné doložit příjmy všech členů domácnosti!!

  • Dále budete potřebovat doklady o uhrazených nákladech, především za nájemné a zálohy na služby a energie (za plyn, elektřinu, vodné, stočné, úklid či osvětlení společných prostor v domě, čištění jímek, odvoz odpadu atd), faktury a doklady o zaplacení musí být originálem.

  •  Výdajem není splátka hypotéky, náklady na internetové připojení atd.


Přijďte se s námi poradit, rádi vám pomůžeme.

Vytvořeno 28.7.2022 11:13:22 | přečteno 642x | tana
load