Bezúročná návratná finanční výpomoc

Město Pečky se rozhodlo vyčlenit finanční prostředky na pomoc lidem, kteří se ocitli v tísnivé finanční situaci díky pádu sk. Bohemia Energy aj. dodavatelů energií.


V reakci na tuto situaci jsme připraveni poskytnout občanům s trvalým pobytem v Pečkách a Velkých Chvalovicích bezúročnou návratnou finanční výpomoc z rozpočtu města.
Žadatelé musí vyplnit řádně vyplněnou žádost o půjčku a předložit požadovanou dokumentaci, která je uvedena ve formuláři žádosti.
Půjčka je určena na pokrytí rozdílu mezi dosavadní zálohou a zálohou DPI, maximálně však do výše 30.000 Kč. Půjčku lze čerpat do 31.12.2021. Zapůjčené finanční prostředky bude nutné navrátit do 31.12.2022.

S dotazy se obracejte na místostarostku Ivetu Minaříkovu 606 609 573.

Vytvořeno 16.11.2021 14:09:20 | přečteno 705x | tana
load