Úřední deska

Vyhledat oznámení
Vyvěšeno v období:kalendář kalendář
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
PEC/1249/2017 28.3.2017 - 12.4.2017 Oznámení veřejnou vyhláškou, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/32914 Pečky Městský úřad Pečky, stavební odbor veřejná vyhláška
PEC/1230/2017 27.3.2017 - 26.4.2017 Dodatek k Výzvě podání nabídky na VZMR-velitelský automobil SDH Pečky-JPO II. Městský úřad Pečky, odbor BH veřejné zakázky
27.3.2017 - 16.5.2017 DV - M.Kovářová, Praha Exekutorský úřad dražby, exekuce
27.3.2017 - 27.3.2018 Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb., rozpočtové opatření č. 1/2017 Městský úřad Pečky, ekonomický odbor informace
24.3.2017 - 25.3.2018 Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ----- -----
24.3.2017 - 26.3.2018 Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Městský úřad Pečky, ekonomický odbor informace
PEC/1202/2017 23.3.2017 - 26.4.2017 Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky a prokázání kvalifikace VZMR-velitelský automobil SDH Pečky-JPO II. Městský úřad Pečky, odbor BH veřejné výzvy
17.3.2017 - 17.3.2020 Veřejnoprávní smlouva Basketbal Pečky Městský úřad Pečky, ekonomický odbor smlouvy
17.3.2017 - 17.3.2020 Veřejnoprávní smlouva Oddíl vodní turistiky Pečky Městský úřad Pečky, ekonomický odbor smlouvy
17.3.2017 - 17.3.2020 Veřejnoprávní smlouva TJ Spartak Pečky Městský úřad Pečky, ekonomický odbor smlouvy
17.3.2017 - 17.3.2020 Veřejnoprávní smlouva TJ Sokol Pečky Městský úřad Pečky, ekonomický odbor smlouvy
17.3.2017 - 17.3.2020 Veřejnoprávní smlouva AFK Pečky Městský úřad Pečky, ekonomický odbor smlouvy
PEC/1099/2017 16.3.2017 - 31.3.2017 Oznámení veřejnou vyhláškou, opatření obecné povahy ul.K.H.Borovského, V Kaštánkách, Letohradská-úprava provozu Městský úřad Pečky, stavební odbor veřejná vyhláška
PEC/1023/2017 13.3.2017 - 4.6.2017 Oznámení veřejnou vyhláškou, opatření obecné povahy, III/32913 V.Chvalovice Městský úřad Pečky, stavební odbor veřejná vyhláška
PEC/1021/2017 13.3.2017 - 30.3.2017 Oznámení veřejnou vyhláškou, opatření obecné povahy, kabelové vedení II/329 Pečky Městský úřad Pečky, stavební odbor veřejná vyhláška
PEC/997/2017 10.3.2017 - 27.3.2017 Návrh opatření obecné povahy, zákaz vstupu do honitby Kostelní Lhota Městský úřad Pečky, stavební odbor oznámení
PEC/955/2017 8.3.2017 - 23.3.2017 Oznámení zahájení územního řízení VV - dešťová kanalizace ul. Dlouhá, V.Chvalovice Městský úřad Pečky, stavební odbor veřejná vyhláška
8.3.2017 - 23.3.2017 Přechodná úprava dopravního značení pro BUS Tř.Jana Švermy Městský úřad Pečky, odbor BH oznámení
8.3.2017 - 15.3.2017 Dodatek č. 1 - Poptávky k podání nabídky na realizaci zakázky - Denní stacionář PS Orgán veřejné moci veřejné výzvy
7.3.2017 - 15.3.2017 Poptávka k podání nabídky na realizaci zakázky "Nákup polohovatelných křesel a lůžka pro denní stacionář"Pečovatelské služby města Pečky Orgán veřejné moci veřejné výzvy
PEC/854/2017 2.3.2017 - 17.3.2017 Oznámení veřejnou vyhláškou, opatření obecné povahy, reko stoky a vod.řadu Pečky Orgán veřejné moci veřejná vyhláška
PEC/818/2017 2.3.2017 - 17.3.2017 Usnesení ZM č. 1/2017 ze dne 1.3.2017 Městský úřad Pečky, sekretariát dokumenty ZM
2.3.2017 - 17.3.2017 OZV č. 1/2017 o zákazu požívání alkoholu na vymezených veřejných prostranstvích Městský úřad Pečky, sekretariát OZV
PEC/828/2017 28.2.2017 - 15.3.2017 VV - oznámení o převzetí písemnosti J.Klouda, Pečky Městský úřad Pečky, ekonomický odbor veřejná vyhláška
28.2.2017 - 13.3.2017 Výzva k podání nabídky na VZMR + Zadávací dokumentace na VZMR akce: Pečky-modernizace a zefektivnění MKDS Městský úřad Pečky, odbor BH veřejné výzvy
23.2.2017 - 1.3.2017 Pozvánka na veřejné zasedání ZM dne 1.3.2017 Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
PEC/743/2017 22.2.2017 - 9.3.2017 Informace o návrhu výroku ÚR, studna Plaňany Městský úřad Pečky, stavební odbor informace
22.2.2017 - 9.3.2017 Záměr - pronájem bytu v čp. 255 Tř.Jana Švermy, Pečky Městský úřad Pečky, odbor BH vyhlašované záměry města
PEC/691/2017 20.2.2017 - 22.3.2017 Nedostatečně identifikovaný, tzn. neznámý vlastník nemovitých věcí Orgán veřejné moci oznámení
PEC/625/2017 13.2.2017 - 28.2.2017 VV - opatření obecné povahy, postup pro usmrcování kormorána velkého Městský úřad Pečky, stavební odbor veřejná vyhláška
PEC/591/2017 13.2.2017 - 22.3.2017 VV - hromadný předpisný seznam o vyměření místního poplatku za TDO Městský úřad Pečky, stavební odbor veřejná vyhláška
PEC/5571/2017 9.2.2017 - 24.2.2017 Oznámení veřejnou vyhláškou, opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu Městský úřad Kolín veřejná vyhláška
6.2.2017 - 29.3.2017 DV - P.Černý, Praha Exekutorský úřad dražby, exekuce
3.2.2017 - 13.2.2017 Rekonstrukce komunikace ul.K.H.Borovského - veřejná zakázka, vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 Městský úřad Pečky, odbor BH veřejné zakázky
2.2.2017 - 13.2.2017 Prodloužení lhůty pro podání nabídek VZMR na stavební práce Denní stacionář Městský úřad Pečky, odbor BH veřejné zakázky
PEC/2017/399-400-401 31.1.2017 - 15.2.2017 VV - oznámení o převzetí písemnosti J.Klouda, Pečky Městský úřad Pečky, ekonomický odbor veřejná vyhláška
PEC/141/2017 26.1.2017 - 10.2.2017 Informace o návrhu výroku ÚR, studna Cerhenice Městský úřad Pečky, stavební odbor oznámení
PEC/307/2017 25.1.2017 - 9.2.2017 Záměr - pronájem pozemku na náměstí č.parc. 1680 v k.ú. Pečky Městský úřad Pečky, odbor BH vyhlašované záměry města
25.1.2017 - 13.2.2017 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Rekonstrukce komunikace ul. K.H.Borovského Městský úřad Pečky, odbor BH veřejné výzvy
PEC/305/2017 24.1.2017 - 8.2.2017 VV - oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci V Kaštánkách, Pečky Městský úřad Pečky, stavební odbor veřejná vyhláška
24.1.2017 - 6.2.2017 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Denní stacionář Městský úřad Pečky, odbor BH veřejné výzvy
PEC/266/2017 19.1.2017 - 3.2.2017 Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí Městský úřad Pečky, stavební odbor informace
PEC/202/2017 16.1.2017 - 15.2.2017 Veřejná vyhláška,oznámení zahájení stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání K.H.Borovského Městský úřad Pečky, stavební odbor veřejná vyhláška
12.1.2017 - 27.1.2017 Záměr - pronájem prostor sloužících podnikání V.B.Třebízského 292, Pečky Městský úřad Pečky, odbor BH vyhlašované záměry města
1549-3f/2016 10.1.2017 - 9.2.2017 Veřejná vyhláška,oznámení-Zadání změny č. 02 Územního plánu Pečky Městský úřad Pečky, stavební odbor veřejná vyhláška
3345/2016 28.12.2016 - 31.3.2017 Výběrové řízení - prodej skladového areálu Plaňany Orgán veřejné moci výběrová řízení
3273/2016 20.12.2016 - 4.1.2017 Zápis RM dne 19.12.2016 Městský úřad Pečky, sekretariát dokumenty RM
3222/2016 15.12.2016 - 30.12.2016 Usnesení ZM č. 6/2016 ze dne 14.12.2016 Městský úřad Pečky, sekretariát dokumenty ZM
3222/2016 15.12.2016 - 30.12.2016 OZV č. 2/2016 Požární řád města Pečky Městský úřad Pečky, sekretariát OZV
15.12.2016 - 30.12.2016 Rozpočet 2017 - město Pečky Městský úřad Pečky, ekonomický odbor informace
3160/2016 8.12.2016 - 23.12.2016 Záměr - výpůjčka-bezúplatné používání pozemků na sídlišti, Pečky Městský úřad Pečky, odbor BH vyhlašované záměry města
8.12.2016 - 14.12.2016 Pozvánka na veřejné zasedání ZM dne 14.12.2016 Městský úřad Pečky, sekretariát dokumenty ZM
3160/2016 7.12.2016 - 22.12.2016 Zápis RM dne 5.12.2016 Městský úřad Pečky, sekretariát dokumenty RM
3118/2016 2.12.2016 - 18.1.2017 DV J.Toman, Pečky 78 Exekutorský úřad dražby, exekuce
2801-1/2016 29.11.2016 - 14.12.2016 Informace o návrhu územního rozhodnutí Městský úřad Pečky, stavební odbor oznámení
2996/2016 25.11.2016 - 12.12.2016 Zveřejnění záměru - prodej části pozemku č.parc.700/1 v obci a k.ú. Pečky Městský úřad Pečky, odbor BH vyhlašované záměry města
2996/2016 25.11.2016 - 14.12.2016 Návrh rozpočtu 2017 Městský úřad Pečky, ekonomický odbor informace
2996/2016 23.11.2016 - 8.12.2016 Zápis RM dne 21.11.2016 Městský úřad Pečky, sekretariát dokumenty RM
1549-3f/2016 18.11.2016 - 19.12.2016 Veřejná vyhláška,oznámení-Zadání změny č. 02 Územního plánu Pečky Městský úřad Pečky, stavební odbor veřejná vyhláška
18.11.2016 - 5.12.2016 Projekt protipovodňových opatření DSO Pečecký region a partneři-2 Dobrovolný svazek obcí Pečecký region oznámení
18.11.2016 - 5.12.2016 Projekt protipovodňových opatření DSO Pečecký region a partneři-1 Dobrovolný svazek obcí Pečecký region oznámení
18.11.2016 - 5.12.2016 Rozpočet 2017 - Dobrovolný svazek obcí Pečecký region-doplnění Dobrovolný svazek obcí Pečecký region oznámení
16.11.2016 - 5.12.2016 Výzva k podání nabídky, VZ - "Stezka pro pěší a cyklisty ve V.Chvalovicích, Pečky" Městský úřad Pečky, odbor BH veřejné výzvy
15.11.2016 - 15.11.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu DSO č.2/2016 Dobrovolný svazek obcí Pečecký region informace
15.11.2016 - 15.11.2019 Vypořádání veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné fin.výpomoci z rozpočtu DSO č.1/2016 Dobrovolný svazek obcí Pečecký region informace
15.11.2016 - 30.11.2016 Rozpočet 2017 - Dobrovolný svazek obcí Pečecký region Dobrovolný svazek obcí Pečecký region informace
2899/2016 11.11.2016 - 28.11.2016 OZV č. 1/2016, o nočním klidu Městský úřad Pečky, sekretariát OZV
2899/2016 10.11.2016 - 25.11.2016 Usnesení ZM č. 5/2016 ze dne 09.11.2016 Městský úřad Pečky, sekretariát dokumenty ZM
2874/2016 8.11.2016 - 23.11.2016 Zápis RM dne 07.11.2016 Městský úřad Pečky, sekretariát dokumenty RM
3.11.2016 - 9.11.2016 Pozvánka na veřejné zasedání ZM dne 9.11.2016 Městský úřad Pečky, sekretariát dokumenty ZM
2408/2016 1.11.2016 - 16.11.2016 Informace o návrhu výroku ÚR D.a J.Nejedlý, studna Cerhenice Městský úřad Pečky, stavební odbor informace
2710/2016 26.10.2016 - 10.11.2016 Zápis RM dne 24.10.2016 Městský úřad Pečky, sekretariát dokumenty RM
2304/2016/06 20.10.2016 - 4.11.2016 VV - J.Mužík, Velké Chvalovice 93 Městský úřad Pečky, ekonomický odbor veřejná vyhláška
2635/2016 18.10.2016 - 2.11.2016 Aktualizované znění-Výzva k účasti v elektronické aukci-dodávka zemního plynu Městský úřad Pečky, odbor BH veřejné zakázky
2634/2016 18.10.2016 - 2.11.2016 Aktualizované znění-Výzva k účasti v elektronické aukci-dodávka elektrické energie Městský úřad Pečky, odbor BH veřejné zakázky
2136/2016/06 17.10.2016 - 1.11.2016 VV o možnosti převzít písemnosti M.Šimpach, bytem Pečky 218 Městský úřad Pečky, ekonomický odbor veřejná vyhláška
2135/2016/06 17.10.2016 - 1.11.2016 VV o možnosti převzít písemnosti Z.Tatarová, bytem Pečky 218 Městský úřad Pečky, ekonomický odbor veřejná vyhláška
2635/2016 13.10.2016 - 28.10.2016 Výzva k podání nabídek, včetně ZD-VZMR-nákup a dodávka zemního plynu pro město Pečky Městský úřad Pečky, odbor BH veřejné výzvy
2634/2016 13.10.2016 - 28.10.2016 Výzva k podání nabídek, včetně ZD-VZMR-nákup a dodávka el.energie pro město Pečky Městský úřad Pečky, odbor BH veřejné výzvy
2607/2016 12.10.2016 - 27.10.2016 Zápis RM dne 10.10.2016 Městský úřad Pečky, sekretariát dokumenty RM
2574/2016 6.10.2016 - 21.10.2016 VV - rozhodnutí, vodoprávní povolení reko stoky ul.K.H.Borovského, Hálkova Pečky Městský úřad Kolín veřejná vyhláška
2098-3/2016 6.10.2016 - 7.11.2016 VV - stavební povolení, reko ul. Dlouhá a Křivá Velké Chvalovice, Pečky Městský úřad Pečky, stavební odbor veřejná vyhláška
2555/2016 5.10.2016 - 1.12.2016 DV M.Švarc, Pečky 78 Exekutorský úřad dražby, exekuce
2536/2016 4.10.2016 - 3.11.2016 VV o vyměření místního poplatku za TDO - Sadská Orgán veřejné moci veřejná vyhláška
2513/2016 4.10.2016 - 19.10.2016 VV - Vodoprávní povolení "Rekonstrukce vod.řadu D1 ul.K.H.Borovského, Hálkova Pečky" Městský úřad Kolín veřejná vyhláška
4.10.2016 - 10.9.2016 Upozornění pro voliče - chybný výtisk hlasovacích lístků Orgán veřejné moci informace
2325-2/2016 3.10.2016 - 18.10.2016 Informace o návrhu výroku ÚR, studna V.Chvalovice Městský úřad Pečky, stavební odbor informace
2474/2016 30.9.2016 - 10.10.2016 Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky VZMR "Velitelský automobil SDH Pečky-JPO II." Městský úřad Pečky, odbor BH veřejné výzvy
2422/2016 30.9.2016 - 10.10.2016 Výza a zadávací dokumentace k podání nabídky VZMR "ČOV - Oprava technologie hrubého předčištění" Městský úřad Pečky, odbor BH veřejné zakázky
2453/2016 29.9.2016 - 14.10.2016 Zápis RM dne 26.9.2016 Městský úřad Pečky, sekretariát dokumenty RM
2299/2016 26.9.2016 - 11.10.2016 Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí, neznámý vlastník Orgán veřejné moci oznámení
2304/2016/04 23.9.2016 - 10.10.2016 VV-J.Mužík,V.Chvalovice 93 Městský úřad Pečky, ekonomický odbor veřejná vyhláška
2442/2016 22.9.2016 - 7.10.2016 VV-opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu ul.Nová V.Chvalovice Městský úřad Kolín veřejná vyhláška
2439/2016 22.9.2016 - 7.10.2016 VV-oznámení lhůty a místa, kde vlastníci lesů v zař.obvodu "Kolín" obdrží lesní hosp.osnovu Městský úřad Kolín veřejná vyhláška
22.9.2016 - 8.10.2016 Oznámení o době a místě konání voleb - volby do Zast.Stř.kraje Městský úřad Pečky, ekonomický odbor oznámení
2331/2016 15.9.2016 - 30.9.2016 VV - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu v k.ú.Radim, oprava žel.přejezdu Městský úřad Kolín veřejná vyhláška
2354/2016 14.9.2016 - 29.9.2016 Zápis RM dne 12.9.2016 Městský úřad Pečky, sekretariát dokumenty RM
2136/2016/04 9.9.2016 - 26.9.2016 VV - oznámení o převzetí písemnosti M.Šimpach Městský úřad Pečky, ekonomický odbor veřejná vyhláška
2135/2016/04 9.9.2016 - 26.9.2016 VV - oznámení o převzetí písemnosti Z.Tatarová Městský úřad Pečky, ekonomický odbor veřejná vyhláška
2278/2016 8.9.2016 - 23.9.2016 Informace o návrhu výroku ÚR, Adamcová, studna Cerhýnky Městský úřad Pečky, stavební odbor informace
9.5.2015 12:34:33 | přečteno 60486x | ernest
 
Město Pečky

Městský úřad Pečky
Masarykovo nám. 78
289 11 Pečky

tel.: +420 321 785 051
fax +420 321 785 054
e-mail: mupecky@pecky.cz

datová schránka: 8zwbr8t

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa 7.30-11.00, 12.00-17.00

ostatní dny:
úterý, čtvrtek: 7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek: 7.00-11.00, 12.00-13.00

 
 
load