Registr oznámení veřejných funkcionářů

Vstup pro registrované: Přihlášení

Správce registru:
Město Pečky - Městský úřad Pečky
Masarykovo nám. 78
289 11 Pečky

Kontaktní osoba:
PaedDr. Cecilie Pajkrtová
tel.: 321 785 570
email: cecilie.pajkrtova@pecky.cz

Udělování a správa uživatelských hesel:
Kancelář tajemníka
email: cecilie.pajkrtova@pecky.cz

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění (dále jen „zákon“), ukládá veřejným funkcionářům uvedeným v zákoně předkládat oznámení o činnostech (§ 9), oznámení o majetku (§ 10), oznámení o příjmech, darech a závazcích (§ 11) nebo negativní oznámení (§ 12 odst. 2) příslušnému evidenčnímu orgánu.  

Každý má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy (Městský úřad neposkytuje fotokopie oznámení). Nahlížet lze na základě písemné žádosti do listinné podoby oznámení veřejných funkcionářů, rovněž lze nahlížet do registru v elektronické podobě. Každý, kdo o to požádá, má právo nahlížet do registru oznámení v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě, a to po udělení uživatelského jména a přístupového hesla evidenčním orgánem.

Žádost se podává:

  1. osobně v úředních hodinách v budově Městského úřadu Pečky, Masarykovo nám. 78, Pečky v kanceláři tajemníka (I. patro, č. dveří 34) (po předložení občanského průkazu)
  2. poštou na adresu Městský úřad Pečky, Masarykovo nám. 78, 289 11 Pečky
  3. elektronicky prostřednictvím elektronické adresy podatelny evidenčního orgánu tj. cecilie.pajkrtova@pecky.cz (žádost musí být doručena s uznávaným elektronickým podpisem)

Na základě podané žádosti a po jejím ověření bude žadateli podle jeho výběru umožněno:

- nahlížení do registru v písemné podobě

Nahlížení do registru v písemné podobě je možné v úředních hodinách v budově Městského úřadu Pečky, Masarykovo nám. 78, 289 11 Pečky v kanceláři tajemníka (I. patro, č. dveří 34)

- nahlížení do registru v elektronické podobě - přidělení uživatelského jména a přístupového hesla

Pro nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě bude žadateli přiděleno uživatelské jméno a přístupové heslo spolu s internetovou adresou pro vstup do elektronického registru.

Přístupové údaje budou žadateli přiděleny po ověření žádosti (při žádosti podané osobně po předložení občanského průkazu, při žádosti zaslané poštou budou přístupové údaje zaslány na uvedenou adresu do vlastních rukou, při žádosti zaslané elektronicky po ověření připojeného uznávaného elektronického podpisu) v kanceláři tajemníka úřadu. Internetová adresa pro vstup do elektronického registru může být žadateli na základě jeho žádosti zaslána též na jeho e-mailovou adresu.

Poučení:

Přestupku se dopustí ten, kdo

  • používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře,
  • neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě.
Za přestupek lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.


Formulář ke stažení: ikona souboruPDF (189.52 KB) ikona souboruDOC (48.5 KB)
9.5.2015 12:34:33 | přečteno 988x | Jiří Třísko
 
Město Pečky

Městský úřad Pečky
Masarykovo nám. 78
289 11 Pečky

tel.: +420 321 785 051
fax +420 321 785 054
e-mail: mupecky@pecky.cz

datová schránka: 8zwbr8t

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa 7.30-11.00, 12.00-17.00

ostatní dny:
úterý, čtvrtek: 7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek: 7.00-11.00, 12.00-13.00

 
 
load