Výbory a komise

Finanční výbor

Jméno Funkce

 Ing.Zedník Petr

 předseda

 Homan Martin

 člen

 Krejčí Zdeněk

 člen

 Jedlička Martin

 člen

 Semerád Jaroslav

 člen

Kontrolní výbor

Jméno Funkce
Mgr.Bc. Lenka Krupová 

předseda

Pečenka Milan

člen

Fejfar Zdeněk

člen

Pešková Hana

člen

Jaroslav Martinec člen

Komise Rady města

Rozdělení oblastí působnosti místostarosty
místostarosta - Milan Paluska

  • Zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti
  • Úklid města, komunikací s veřejné zeleně (spolupráce s Pečeckými službami s.r.o.)
  • Úkoly v oblasti investičních akcí a výstavby
  • Styk s kulturními a sportovními organizacemi

Komise pro sport a tělovýchovu

Jméno Funkce
Fejfar Zdeněk

 předseda

Vaněčková Zuzana

 zapisovatel

Buřič Zdeněk

 člen

Pešl Jaroslav

 člen

Jíchová Eva

 člen

 Fejfar Zdeněk  člen
 Ing. Polák Václav  člen
 Katrnoška Jiří  člen
 Homan Martin  člen

Komise kulturní

Jméno Funkce
Šuková Věra

 předseda

Minaříková Iveta

 zapisovatel

Hana Pešková

 člen

Mgr. Zavřel Petr

 člen

Švandová Ludmila

 člen

 Krulišová Vladimíra  člen
 Čerychová Marie  člen

Komise bytová

Jméno Funkce
Horynová Šárka

 předseda

Pečenková Dana

 zapisovatel

Janoušková Olga

 člen

Ing. Růžičková Věra

 člen

Vinohradník Luděk

 člen

Semerád Jaroslav  člen
Mgr. Čermáková Petra  člen

Komise stavební

Jméno Funkce
Ing.arch.Švanda
Pavel M.Sc.

 předseda

Ing. Zindrová Jana

 zapisovatel

Ing. Zavřel Václav

 člen

Merhaut Milan

 člen

Pokorná Hana

 člen

Müller Michal  člen
Ing. Strnad Libor  člen

Ostatní

Fond rozvoje bydlení

Jméno Funkce
Paluska Milan

 předseda

Janoušková Olga

 zapisovatel

Ing. Krištoufek Karel

 člen

Školská rada (3 leté funkční období)

Jméno Funkce
Horynová Šárka

 člen

Homan Martin

 člen

Jedlička Martin

 člen

Sbor pro občanské záležitosti

Jméno Funkce
Turynová Miloslava

 předseda

Vaněčková Zuzana

 zapisovatel

Jindřichová Svatava

 člen

Šuková Věra

 člen

Vlková Marie  člen
Tykvová Růžena  člen 

Krizový štáb (krizová komise)

Jméno Funkce
Urban Milan

 předseda

Paluska Milan

 člen

Bc.Rak Jaroslav

 člen

Ing. Zedník Petr

 člen

Sedláček Pavel

 člen

PaedDr. Cecilie Pajkrtová  člen
Homan Martin  člen 
Ing.arch.Švanda Pavel M.Sc.  člen
Horynová Šárka  člen
Fejfar Zdeněk člen
Dürr Petr  člen
Jedlička Martin  člen
Volek Jiří  člen

25.5.2015 12:38:59 - aktualizováno 22.9.2016 8:42:01 | přečteno 2334x | Jiří Třísko
 
Město Pečky

Městský úřad Pečky
Masarykovo nám. 78
289 11 Pečky

tel.: +420 321 785 051
fax +420 321 785 054
e-mail: mupecky@pecky.cz

datová schránka: 8zwbr8t

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa 7.30-11.00, 12.00-17.00

ostatní dny:
úterý, čtvrtek: 7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek: 7.00-11.00, 12.00-13.00

 
 
load